مشکل وسواس جبری از دیدگاه روانپویشی

دانلود پایان نامه

دیدگاه روانپویشی

طبق این دیدگاه فکر وسواسی به شکل دفاع در برابر فکر ناخواسته و نا هشیار انگاشته می شه. این پروسه دفاعی شامل جابجایی و جانشین سازی می شه. نظریه روانپویشی توضیح میده کی در جواب به اضطراب بنیادی به وسواس گرفتار می شه و این وسواسها چه محتوایی دارن.

بینش روانپویشی به فهم مشکلات موجود در پذیرندگی درمان، مشکلات بین فردی، و مشکلات شخصیتی همراه با این مشکل کمک زیادی می کنه. خیلی از بیماران گرفتار به OCD ممکنه از مشارکت در درمانهای موثری مثل مصرف کنترل کنندهای انتخابی باز جذب سروتونین(SSRIs) و رفتاردرمانی سرباز زنند. هر چند علائمOCD ممکنه ریشه زیستی داشته باشن، ولی مفاهیم روانپویشی هم با اونا در ارتباطند. به دلیل منافع ثانویه ای که علائم مشکل وسواس فکری- عملی دارن، ممکنه مریض واسه حفظ اونا بکوشد. مثلأ مرد مریضی که مادرش در خونه می مونه تا از آن مراقبت کنه، ناخودآگاه به علائم OCD دامن می زنه تا هر چی بیشتر توجه مادرش رو جلب کنه. یکی دیگر از جنبه های اهمیت عوامل روانپویشی، نقش اونا در درک جنبه های بین فردیه. تحقیقات نشون دادن که بستگان این بیماران از روش مشارکت فعال در آداب و مراسم وسواسی یا ایجاد تغییرات قابل توجه در روشهای عادی زندگی روزمره خود، با مریض موافقت و برابری پیدا می کنن. این شکل از مساعدت و موافقت خانوادگی با استرسهای موجود در خونواده، نگرشهای دوری کننده نسبت به مریض، و ضعف کارکرد خانوادگی ارتباط داره. و آخرسر، یکی دیگر از جنبه های مهم تفکر روانپویشی، شناخت عوامل آشکارسازیه که شروع یا وخامت علائم رو تسریع می کنن. مشکلات بین فردی غالبآ اضطراب و پس علائم مریض رو زیاد می کنه(سادوک و سادوک، 2007؛ ترجمه رضاعی،1390).

 

2-13- گسترش

گسترش 12 ماهه OCD در آمریکا 2/1 درصده که مشابه گسترش فرامرزی اون یعنی(1/1 تا 8/1)است. زنان در بزرگسالی به میزانی بیشتر از مردان به این مریضی گرفتار می شن، هر چند که معمولأ مردان در کودکی بیشتر گرفتار می شن(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

2-14- سیر، پیش آگاهی و تشکیل

در آمریکا، متوسط سن به هنگام شروع مریضی OCD 5/19 سالگیه، و 25 درصد موارد در 14 سالگی شروع می شن. شروع بعد از 35 سالگی نادره، ولی با اینحال روی میده. سن شروع در مردان زودتر از زنونه: تقریبأ 25 درصد مردان شروع قبل از 10 سالگی دارن. شروع نشونه ها معمولأ تدریجیه ولی شروع زیاد هم گزارش شده.

اگه OCD تحت درمان قرار نگیرد، سیر اون معمولأ مزمنه، و نشونه ها بیشتر افزایش و کاهش پیدا میکنن.بعضی افراد روند چرخه ای دارن، عده قلیلی هم سیر رو به وخامت دارن. اندازه بهبود بدون درمان در بزرگسالان پایینه(20 درصد بهبودی در آدمایی که 40 سال بعد مورد آزمایش قرار گرفتن). شروع مریضی در کودکی و نوجوونی می تونه به یک عمر OCD منجر شه. با این حال، 40 درصد آدمایی که شروع OCD در کودکی و نوجوونی رو دارن ممکنه ابتدا بزرگسالی بهبودی رو تجربه کنن. سیر OCD بیشتر با اتفاق همزمان مشکلات دیگر پیچیده می شه.

تشخیص وسواسهای عملی در کودکان راحت تر از تشخیص وسواسهای فکریه، این به دلیل قابل مشاهده بودن وسواسهای عملیه. با اینحال، کودکان هم بیشتر هم وسواسهای عملی و هم وسواسهای فکری دارن(مثل بیشتر بزرگسالان). الگوی نشونه ها در بزرگسالان می تونه کم کم پایدار باشه،اما در کودکان ثبات کمتری داره و متغییرتره. وقتی نمونه های کودک و نوجوون با نمونه های بزرگسال مقایسه شدن، تفاوتایی در محتوای وسواسهای فکری و عملی گزارش شدن. این تفاوتا احتمالأ محتوای متناسب با مراحل رشد جور واجور رو مشخص می کنن(مثلأ اندازه بالاتر وسواسهای جنسی و مذهبی در نوجوانان در مقایسه با کودکان، اندازه بالاتر وسواسهای آسیب{مثل ترس از وقایع خیلی بد، مثل مرگ یا مریضی خود یا افراد عزیز}در کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان)(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

 

2-15- عوامل خطر

خلق و خویی. داخلی کردن بیشتر نشونه ها، به هیجان آوردن پذیری منفی بالاتر، و جلوگیری رفتاری در کودکی، عوامل خطر خلق و خویی احتمالی هستن.( انجمن روانپزشکی آمریکا ، 2013).

محیطی. بهره کشی جسمی و جنسی در کودکی و رویدادهای استرس زا و آسیب زای دیگر با خطر ابتلای بیشتر به OCD رابطه داشته. بعضی کودکان ممکنه دچار شروع یهویی نشونه های وسواس فکری- عملی شن، که با عوامل محیطی جور واجور، مثل عوامل عفونی جورواجور و نشانگان خود ایمنی پس از عفونت ارتباط داشتن(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013). از مدتها پیش تمایلی واسه نشون دادن ارتباط مثبت بین عفونت استرپتوکوکی و مشکل وسواس فکری- عملی وجود داشته. عفونت استرپتوکوکی گروهA بتا- همولیتیک می تونه تب روماتیسمی بسازه. تقریبأ 10 تا 30 درصد این بیماران به کره سیدنهام دچار می شن و علایم وسواسی-جبری از خود میدن(کاپلان و سادوک، 2007).

 

2-16- موضوعات تشخیصی وابسته به فرهنگ

OCD در سرتاسر دنیا اتفاق می افته. شباهت زیادی در فرهنگا از نظر پخش جنسیتی، سن شروع، و همزمانی مشکلات با OCD هست. از این گذشته، در سراسر دنیا، ساختار نشونه مشابهی هست که نظافت، تقارن، احتکار، افکار ممنوعه، یا ترس از آسیب رو شامل می شه. با این حال، در بیان نشونه، تنوع منطقه ای هست، و عوامل فرهنگی ممکنه محتوای وسواسهای فکری و عملی رو شکل دهند(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

محتوای وسواسهای فکری با گذشت زمان هم تغییر می کنه. در قرون گذشته در دنیای غرب، وسواسهای فکری بیشتر مذهبی و جنسی بودن. ولی این روزا این جور وسواسها نادر شدن و جای خود رو به وسواسهای مربوط به کثیفی و آلودگی، خشونت و نظم وترتیب(تقارن) دادن(روزنهان و سلیگمن، ترجمه سید محمدی، 1392).

 

2-17- موضوعات تشخیصی وابسته با جنسیت

شروع OCD در مردان زودتر از زنونه و مردان به احتمال بیشتری مشکلات تیک همزمان دارن. تفاوتای جنسیتی در الگوی جنبه های نشونه گزارش شدن، طوری که مثلا زنان بیشتر احتمال داره نشونه هایی در بعد نظافت و مردان نشونه هایی در جنبه های افکار ممنوعه و تقارن داشته باشن. شروع و زیاد OCD ، هم اینکه نشونه هایی که می تونن در رابطه مادر و کودک مشکل بسازن(مثل وسواسهای فکری خشن که به دوری از کودک منجر می شن)، در دوره پیش از زایمون گزارش شدن(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

 

2-18- خطر خودکشی

افکار خودکشی در قسمتی، در تقریبأ نصف افراد گرفتار به OCD روی میدن. اقدامات خودکشی هم در یک چهارم افراد گرفتار به این مشکل گزارش شدن. وجود مشکل افسردگی اساسی همزمان، این خطر رو زیاد می کنه(انجمن روانپزشکی آمریکا ، 2013).

 

2-19- تشخیص افتراقی

رفتارای وسواسی- جبری در تعداد خیلی از مشکلات روانپزشکی دیده می شن که بالینگران هنگام تشخیص گذاری این مشکل باید این مشکلات رو کنار بذارن.اختلالاتی که در تشخیص افتراقی مشکلات وسواس فکری- عملی در راهنمای تشخیصی آمارای مشکلات روانی-5 مطرح شدن به طور خلاصه به قرار زیره: مشکلات اضطرابی ، مشکل افسردگی اساسی(MDD) ، مشکلات مربوط به وسواس فکری- عملی (مثل بدریخت انگاری بدن، وسواس کندن مو، وسواس کندن پوست،احتکار)،مشکلات خوردن، تیکا و حرکات قالبی، مشکلات روانپریشی، رفتارای شبه وسواسی دیگری مثل رفتار جنسی(در مورد نابهنجاریای جنسی)، قمار بازی، مصرف مواد مثل الکل،مشکل شخصیت وسواسی-جبری(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

 

2-20- همزمانی با مشکلات دیگر

افراد گرفتار به OCD معمولأ آسیب روانی دیگری هم دارن. تعدادی از بزرگسالان گرفتار به این مشکل، تشخیص طول عمر مشکل اضطرابی(76 درصد، مثل پانیک، اضطراب اجتماعی، اضطراب منتشر، فوبی خاص) یا مشکل افسردگی یا دو قطبی(63 درصد) دارن. مشکل شخصیت وسواسی- جبری همزمان هم در افراد گرفتار به OCD شایعه(از 23 تا 32 درصد).

بالغ بر 30 درصد افراد گرفتار به OCD مشکل تیک دائمی هم دارن. مثلث OCD ، مشکل تیک ، و مشکل کمبود توجه/بیش فعالی(ADHD) هم در کودکان دیده می شه. اختلالاتی که غالبأ در افراد گرفتار به OCD در مقایسه با افراد بدون این مشکل روی میدن عبارتند از چندین وسواس فکری- عملی و مشکلات مربوط مثل مشکل بدریخت انگاری بدن، مشکل کندن مو و کندن پوست با مشکل لجبازی و نافرمانی گزارش شده(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).