مراکز درمانی تخصصی سوء مصرف مواد و الکل

دانلود پایان نامه

مراکز درمانی تخصصی سوء مصرف مواد و الکل:

1- مراکز سم زایی / دارو درمانی:

به زبون ساده، وقتی که بدن به استفاده از دارویی عادت کرده باشه ، قطع اون دارو موجب به هم خوردن توازن و تعادل ذهنی و جسمی می شه و مشکلات نامطلوبی به جای میذاره و تنها میشه از روش سم زایی این مشکلات رو زیر نظر در آورد. سم زدایی معمولاً یه روش درمانی جدا از هم تلقی می شه و از آن میشه به عنوان روشهای درمانی دیگر استفاده کرد . سم زایی به برطرف کردن اثرات تنهایی طلبی و گوشه گیری کمک می کنه ، اما مشکلات روانی اجتماعی و رفتاری مربوط به سوء مصرف رو حل نمی کنه.

سم زدایی کامل یکی از مهمترین اهداف بیشتر برنامه های درمانیه و میشه اون رو پیش شرط درمان بعضی از مشکلات پزشکی دونست سم زایی رو هم میشه با قطع یک باره مواد و هم قطع تدریجی اونا شروع کرد .(UNDCP2000)

2- برنامه های توانبخشی سر پایی :

برنامه های توانبخشی مثل سم زدایی ممکنه در مراکز غیر درمانی و بیمارستانا اجراء شه و معمولا 3 تا 4 هفته ای هستن هدف کلی برنامه باز توانی کمک به حل مشکلات فرد مریض مراجعه کننده س که مشکلاتش رو درک کنه و اون رو واسه بهبودی طولانی آماده کنه ( مک کرادی ، دین ، دوبریویل و سوانسون [1]1985.)

 

3- جامعه درمانی[2] :

جامعه درمانی ، به ویژه واسه افراد معتاد به مواد مخدر تشکیل می شه . طبق تعریف ، یک جامعه درمانی مرکز اقامتیه که فرد مصرف کننده ( وابسته  به مواد) در اونجا زندگی می کنه و از فشارای محیط بیرون و مواد مخدر درامانه در اونجا می تونه بیاموزد که چیجوری زندگی جدید خالی از مواد رو پیش بگیره.

هدف از گروه درمانی باز گرداندن معتادان به جامعه از روش ایجاد یا خلق یک محیط باری رسان دوطرفه جدا از هم شده و با ساختاره که در اون فرد معتاد می تونه یاد بگیره مثل یک شرکت کننده بالغ و پخته بکنه ( پولیچ ،2009)

 

 

4- ارائه دهندگان مشاوره سر پایی:

مشاوره اعتیاد به بیماران سر پایی در خیلی از مراکز کامل بهداشت روانی محلی تا مطلبای خصوصی پزشکان ارائه می شه ویژگی روشن این مراکز اینه که اول اینکهً اجازه میده فرد خودش باشه و درمان به شکل فردی ارائه می شه در ثانی مشاوره طراحی برنامه های درمانی رو طبق اهداف کوتاه مدت و دراز مدت تشویق می کنه و سوم اینکهً : مشاور سر پایی به فرد این فرصت رو میده که رفتارای جدید رو در محیطای عادی امتحان کنه.

5- الکلیای گمنام (AA) و معتادان گمنام(NA):  الکلیای گمنام ( آلانون ) و معتادان گمنام ( نارآنون) گروههای خود کمک هستن که در دنیا دست به کار شدن و کلا اینگروهها درمانی ارائه نمی کنن؛ بلکه واسه ساپورت از بهبود بافتن افراد الکلی یا سوء مصرف کنندگان مواد در مراحل توانبخشی خود شکل می گیرن هدف اونا به کمترین حد ممکن رسوندن مشکلات بهداشتی و اجتماعی به دلیل مصرف مواده .

معتادان گمنام: مردان و زنان همدردی هستن که تجربیات ، نقاط قوت و امید خود رو با یکدیگر می گن ، که ممکنه مشکلات عادی شون رو حل کنه. تنها شرط لازم واسه عضویت تمایل به توقف در مصرفه.(بهاری.1387)

1-Macardy.D.Enviromental Factors in Sabestance abuse

2-Therapeutic Community