معیارهای تشخیصی DSM-5 واسه مشکل وسواسی- جبری

دانلود پایان نامه

معیارهای تشخیصی DSM-5 واسه مشکل وسواسی- جبری

  1. وجود وسواس های فکری، اجبارها، یا هر دو

وسواس های فکری در موارد 1) و 2) تعریف شده ان:

  1. افکار، تکانه ها، یا خیالات تکراری و پایداری که درزمان یه مدت از مشکل به شکل مزاحم و نامتناسبی تجربه شده و موجب اضطراب یا ناراحتی بارزی می شن.
  2. شخص تلاش می کنه تا این افکار، تکانه ها، یا خیالات رو ندیده گرفته یا سرکوب کنه، و یا با پرداختن به افکار یا فعالیت های دیگر، اونا رو خنثی کنه (مثلا؛ به وسیله انجام یک زور).

وسواس های عملی در موارد 1) و 2) تعریف شده ان:

  1. رفتار های تکراری (مثل شستن دست ها، رعایت نظم و ترتیب، بررسی کردن) یا فعالیت های ذهنی (مثل دعا کردن، شمردن، تکرار آهسته کلمات) که فرد احساس می کنه باید اونا رو در جواب به یک وسواس فکری و یا طبق قوانینی که باید به دقت اجرا شن بکنه.
  2. انجام این رفتارها یا فعالیت های ذهنی با هدف پیش گیری یا کاهش ناراحتی یا جلوگیری از بروز بعضی رویدادها یا وضعیت های ترس آور صورت می گیرد؛ با این حال رفتارها یا فعالیت های ذهنی نامبرده، یا به شکل واقع گرایانه ای با اون چیزی که به خاطر خنثی کردن یا پیشگیری از بروز اون انجام می شن ارتباط ندارن، و یا به روشنی افراطی هستن.

توجه: کودکان ممکنه در بیان اهداف این رفتارها و فعالیت های ذهنی نا توان باشن.

  1. وسواس های فکری یا اجبارها وقت گیر هستن (بیشتر از یک ساعت در روز) یا موجب ناراحتی قابل توجه بالینی یا مشکل در کارکرد اجتماعی، شغلی، یا دیگر کارکرد های مهم می شن.
  2. علائم وسواسی- اجباری قابل پیوند به اثرات فیزیولوژیک مواد (مثلا؛ سوء مصرف موا، داروی تجویز شده) یا موقعیت پزشکی دیگر نیستن.
  3. ناراحتی به وسیله علائم یک مشکل روانی دیگر به شکل بهتری توضیح داده نشده باشه (مثلا؛ نگرانی های بیشتر از حد، پیشه مشکل اضطراب گسترده؛ اشتغال ذهنی با ظاهر، پیشه مشکل بد شکلی بدن؛ دست کشیدن یا دل کندن سخت از اموال، پیشه مشکل احتکار؛ کشیدن مو، پیشه تریکوتیلومانیا {مشکل کندن مو}؛ کندن پوست، پیشه مشکل پوست رفتگی {کندن پوست}؛ رفتار قالبی داشتن، پیشه مشکل حرکتی استئروتایپیک؛ رفتار خوردن تشریفاتی، در مشکلات خوردن؛ اشتغال ذهنی با مواد یا قمار، پیشه مشکلات مربوط به مواد و مشکلات اعتیاد آور؛ اشتغال با داشتن یک مریضی، پیشه مشکل اضطرابی بیمارانگاری؛ تمایلات یا خیالپردازیهای جنسی، پیشه مشکلات پارافیلیک؛ تکانه ها، پیشه مشکل های درهم پارگی، کنترل تکانه و سلوک؛ نشخوار های احساس گناه، پیشه مشکل افسردگی اساسی؛ اشتغال های الحاق فکر و توهم، پیشه مشکل های طیف اسکیزوفرنی و دیگر مشکلات سایکوتیک؛ یا الگوهای تکراری رفتار در مشکل طیف اوتیسم).

مشخص کنین اگه:

همراه با بینش خوب یا مساوی: شخص تشخیص می بده که باورهای مشکل وسواسی-جبری شک نداشته باشین یا شاید درست نیستن یا که اونا ممکنه درست باشن یا نباشن.

همراه با از دست دادن بینش: شخص به طور کامل قانع شده که باورهای مشکل وسواسی-جبری درست هستن.

مشخص کنین اگه:

مربوط به تیکه: شخص یک سابقه جاری یا قبلی از یک مشکل تیک داره.