نقش و اهمیت خونواده از دیدگاه روانشناختی

دانلود پایان نامه

خونواده تنها نظام اجتماعیه که در همه جوامع، از مذهبی و غیرمذهبی قبول شده و پیشرفت پیدا کرده؛ و در جوامع جور واجور دارای نقش، پایگاه و منزلتای گوناگونه. با این که هسته ای کوچیک از اجتماعه در زندگی اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق العاده داره.

خونواده هسته اول همه سازمانا و نهادهای اجتماعیه. همه نقشای مربوط به: 1- ایجاد تمدن  2- انتقال مواریث و 3- رشد و شکوفایی انسانیت به اون مربوط می شه. همه سنتا، عقاید و آداب، ویژگیای فردی و اجتماعی از روش خونواده به نسل جدید منتقل می شه. جامعه تشکیل شده از خانوادهاه، مختصات اون از روش روابط خانوادگی قابل توصیفه. اثر وجودی به درد بخور و یا زیان بخش اون به جامعه هم می رسه. ساخت و مشی اون در سکون یا اضطراب جامعه مؤثره، انگیزه اعضایش در     انگیزهای جامعه اثر میذاره. چگونگی مشی و سبک زندگی اون در اخلاق جامعه و در صحت یا مریضی اون نقشی مؤثر داره (شاهی، غفاری و قاسمی، 1390).

   2-12-1-  

باور بر اینه که این روزا بیشتر از هر عصری لازمه درباره خونواده بحثا و ارشادهایی انجام بشه. اول از آن واسه که در هیچ عصر و دوره ای آدمی تا این اندازه در مورد خونواده دچار سقوط و نابودی نشده بود. دوم اینکهً هیچ موقع آدما تا این حد، از دست پخت فکری و فلسفی خود دچار سرخوردگی نشده بودن، و سوم اینکهً در هیچ عصری آوای تعالیم جانبخش اسلامی و معرفی اسلام  به عنوان یک تز زندگی بخش و انقلاب آفرین جا نیفتاده بود.

آدمی امروز چشم به طرف اسلام داره و میخواد ببینه اسلام در این رابطه چه میگه و واسه نجات آدم از بدبختیا و بیچارگیای موجود چه تزی رو ارائه میده. دنیای امروز طبق تحقیقات و بررسیای صاحب نظران به جایی رسیده که نیکو می فهمه اگه خونواده ها سالم و استوار باشن خیلی از مسائل مربوط به زندگی اجتماعی سر و سروسامون پیدا میکنن و اگه خونواده رو که خشت بنای ابتدایی اجتماعیه از عوامل لغزش دور کنیم جامعه تا حدود زیادی سر و سروسامون پیدا می کنه (صیادی، 1388).

 

 

 2-12-2-  

خونواده یک نهاده و ضرورت وجودی اون عقلاً و شرعاً قابل اثباته. بدون وجود اون زندگی اجتماعی شکل و معنایی نداره. بررسیا نشون دادن تلاشایی که واسه نابود کردن اون انجام شده چیزی بیهوده بوده و جامعه رو دچار خطر و زیانایی کرده. وجود نسل نامعلوم و کودکانی که دچار نارساییا و کمبودهای عاطفی هستن واسه جوامع بشری آفتی هستش و با همه مراقبتایی که در حفظ اونا به عمل میاد بازم وضعی عادی و روحیه ای متعادل ندارن.

دنیای امروز به وضع و حالی درآمدهه که احساس می کنه در گذشته دچار لغزش و خطایی شده، و تلاش مسئولان در سست کردن ارکان خونواده اشتباه و در مواردی هم خیانتی بوده. دنیای امروز عقیده داره باید به خونواده ارج نهاد و واسه تشکیل اون باید کمکایی از طرف دولت و ملت انجام بشه. این باور در خیلی از نقاط جهان مورد توجه و عمله و مسئولان در این مورد اقدامات فوق العاده ای انجام میدن.

   2-12-3-  

دنیای امروز از نظر صنعت دنیای متکاملیه ولی در اون چیزی که مربوط به شکل زندگی انسانی می شه بسیار ضعیف و متزلزله. پریشونی روحی و اختلاف فکری جوری زیاد شده که بعضی از افراد در برابر بیماریای روانی و اضطراب قرار دارن.

در فرهنگ جدید بشری، درست و نادرست با هم آمیخته و آموزشای درست و ناصحیح و آگاهیای صواب و ناصواب موجب بوجود اومدن انحرافاتی بسیار شده. تحیّآزاد فزونی پیدا کردن و فرار از پذیرش مسئولیت بر خیلی از آدما پیروز آمده.

از نیمه دوم قرن بیستم و با گسترش زندگی صنعتی، ما با ضعف ایمون و نابودی اخلاقی مواجهیم. عامل معنویت روی به ضعف نهاده و حتی در کار تشکیل خونواده فرار و یا بی تفاوتیایی دیده می شه که این خود موجب بوجود اومدن دشواریا و مفاسدی بسیاره (صیادی، 1388).

بیان این که در دنیای امروز در مورد خونواده چه مسایلی مطرحه و چه روش هایی در برخورد با اون دیده میشه بحثیه پردامنه که موضوع تحقیق محققان جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاسته. اسناد فرامرزی در مورد اون چیزی که واسه خونواده موجود مطرحه و هم واسه چیزی که رو که خونواده باید باشه زیاده، مثل؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، عهد      فرامرزی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی کودک، مقاوله نامه راجبه رعایتا در کار ازدواج، دست کم سن ازدواج، ثبت واقعه اون و … که هر کدوم نشون دهنده بعدی از مسائل امروز خانوادهاه. ولی فکر میره خیلی از آن چیزی که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسئولان پنهون مونده.

این روزا در مورد خونواده  ها در خیلی از نقاط جهان وضعی هست که در اون آبرو و شرافت خیلی از آدما ندیده گرفته می شه. زندگی آدما صورت مبتذلی پیدا کرده و افراد انسانی در برابر ارضای هوسای سطحی و زود گذر به جای عشق و آرامش واقعی هستن.

بعضیا هوسباز به شکل روشنفکر نمایی تلاش کردن زنان رو از کانون گرم خونواده بیرون بکشن و به شکل وسیله ای در اختیار خود بذارن و گروهی هم کورکورانه به دعوت و ندای اونا جواب گفته و تیشه به ریشه خود میزنن. حتی این روزا ما در مواردی می بینیم که خونواده هست، اما چه خونواده ای؟ در اون نه سر و سامانیه، نه نظم و آرامشی، نه تربیت و سکونی … (صیادی، 1388).