دانلود پایان نامه درمورد طلاق، زنان مسلمان، امام صادق

اصطلاح اصولیین: اثبات شئ نفی ماعدا نمی‏کند. 2. پرداخت دیه از بیت المال قاعده و اصل نیست، بلکه یک حکم استثنایی است. بنابراین فقط در موارد منصوص و قطعی می‏توان دیه را از بیت المال... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد طلاق، امام صادق، قانون مجازات

ایرانی و بیگانه بودن نیزمطلق هستند. بنابراین اگر قاتل یامقتول غیر ایرانی و بیگانه هم باشد به حکم اصاله الاطلاق باید حکم به شمول این مواد نسبت به بیگانگان نمود. ایرادی که ممکن است... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دیه‏ی کفار و بیگانگان همچون مسلمانان و یا به تعبیر دیگر مطلق انسان‏ها صرف نظر از هر گونه تعلقات نژادی، مذهبی و… صادر نمایند. 2-4-2. حقوق بین الملل بابررسی در اسناد بین المللی ما با... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، طلاق، امام صادق

حمایت از مال و جان و… برخوردارند مورد لحاظ قرار دهد و در هر زمینه‏ای حق آنان را رعایت کند در پایان این بحث یادآور می‏شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد،... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، نماز جمعه، امام صادق

می‏داند. به نظر می‏رسد که تفاوتی بین دو لفظ بیت المال یا امام و حاکم وجود ندارد و این هر دو از یک حقیقت حکایت دارند به این صورت که دیه از بیت المال است ولی مسئول پرداخت آن امام و حاکم... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد قصاص، امام صادق، قتل عمد

داشته باشد. دیدگاه دوم: آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیر مسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. دیدگاه سوم: آن است که بیت المال مسلمین به واسطه‏ی قراراد ذمّه فقط در... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، منابع حقوق، حوزه و دانشگاه

مالی پیش بینی شده است. در ماده 2 قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی آمده است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، قصاص، ضرب و جرح

(فئودال) به دلیل از دست دادن یکی از خود بر می‏داشت، و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می‏گردید. 87 یکی از اقسام دیه (ورگیلد) (Vergild) بهای انسان بوده است و آن مبلغی بوده که... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد قصاص، دوران باستان، مجازات اعدام

کیفر جنایت بر اعضاء میان آزادگان و بندگان تفاوت گذاشته است68. به نمونه‏ی زیر توجه کنید: هرگاه چشم دیگری را کور کند، چشمش کور می‏شود. هرگاه چشم بنده‏ای را درآورد یا استخوان او را... ادامه

دانلود پایان نامه درمورد دوران باستان، حقوق انسان، قصاص

انواع آن در فقه اسلامی به اقسام غیر مسلمان اشاره کردیم، اما چون تلاش این تحقیق به منظور بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمان استوار است، به توضیح... ادامه