منبع مقاله با موضوع جبران خسارت، حل اختلاف

در این حقیقت نهفته است که اگر بند 1 ماده 19 به دلیل این که قبول حاوی تغییرات مذکور در این بند نیست، اجرا نشود، ایجاب براساس ماده 18 کنوانسیون قبول شده تلقی می گردد و قرارداد براساس ماده... ادامه

منبع مقاله با موضوع صحت معامله، صدق و کذب، کامن لا

گوینده ملزم به وعده بیع نشده است بلکه تنها به بقاء ایجاب متعهد شده است. از نقطه نظر عملی هم وعده بیع از ثبات بیشتر و قوی تری نسبت به ایجاب و حتی ایجاب ملزم برخودردار است و مدت وعده نیز... ادامه

منبع مقاله با موضوع کامن لا، قانون نمونه

ف ایجاب در معاملات الکترونیکیهر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می خواهد عقدرا منعقدکند ایجاب عقد را انجام می دهد و طرف دیگر آن را قبول می کند که هر کدام از این... ادامه

میزان، آشنایی، خیلی، فراوانی

سال11.22210-5 سال11.22215-10 سال38.87615 سال و بالاتر100.0196جمع نمودار4-4)وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان از میان پاسخ دهندگان افراد با سابقه کمتر از 5 سال و بیشتر از 15 سال بالاترین و افراد با سابقه 5تا10... ادامه

کارمندان بانک، ساختار داده

الف) اسناد ومدارک کتابخانه ای: جهت بررسی و تهیه ادبیات موضوعب) جستجوی اینترنتی: جهت بررسی و تهیه ادبیات موضوعج) پرسشنامه: در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی... ادامه

ارزش در سازمان، اعتماد متقابل، منابع سازمان، توسعه خود

انقلابی در سازمان را لازم سازند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که برخی از شرکت های موفق ، از همسویی پایین یا حتی عدم همسویی ، در طول دوره های تکامل خود برخوردار بوده اند. علاوه براین ،... ادامه

منبع تحقیق درمورد بسیار، کی؟، آوازی:، ردیف

حالت و حرکت بنظر می رسد به دلیل حضور کلم? “آهی” است که بیت 4 با آن شروع می شود. (آهی که عاشقانت ….) جالب توجه است که بعد از اجرای تحریر زیبای زابل، این بیت هم مانند بیت قبل، فقط... ادامه

منبع تحقیق درمورد استان خراسان، روزنامه اطلاعات، شعر عاشقانه

سرزمین کهنسال و فرهنگ دیرپای آن همچون دو بال یک پرنده برای پرواز بوده اند، ولی موسیقی فی نفسه از شعر بی نیاز است چون شعر است که محتاج موسیقی است. موسیقی خونی است که در رگ های شعر جریان... ادامه