آیا گوگل پلاس آینده سئو خواهد بود؟

سرویس گوگل پلاس یا همون شبکه اجتماعی گوگل چقدر در سئو یه سایت مهمه و حضور در اونو چقدر باید جدی گرفت، نظر افراد با تجربه در این مورد تاکید بر حضور در این شبکه اجتماعی داره؟