اندازه گیری و مصرف انرژی

دانلود پایان نامه

مخزن رنگ در این دستگاه با مقاومت در برابر دما و فشار انتخاب شد. این مخزن بر روی هیتر قرار می گیرد.
هیتر، ترموستات
نصب هیتر با عامل گرمایی المنت برای ایجاد گرما و دما در مخزن رنگ میباشد، زیرا رنگ ها ابتدا گرما داده میشوند سپس بر روی قالی تزریق میشوند. برای کنترل دمای مخزن رنگ از ترموستات استفاده شد. ترموستات وظیفه کنترل دما به صورت اتوماتیک را دارد. به عبارتی میتوان گفت زمانی که دمای محلول توسط هیتر به نقطهی مورد نظر میرسد، ترموستات، المنت را خاموش و دما را ثابت نگه میدارد.
کمپرسور
برای هدایت رنگ به نازل، احتیاج به اعمال فشار استاتیکی میباشد که این اعمال فشار استاتیکی توسط کمپرسور به وجود میآید. کمپرسور از طریق فشار اتمفسر به صورت دائمی، مایع (محلول رنگ) را به حرکت در میآورد. در نتیجه کمپرسور وظیفه پمپ را انجام میدهد. با بررسی قدرت فشار کمپرسورهای مختلف، قدرت کمپرسور با ولتاژ شبکه 230 و فرکانس شبکه HZ 50 انتخاب شد. کمپرسور در این دستگاه وظیفه ایجاد فشار باد را بر عهده دارد.
مخزن باد
جهت ذخیره سازی فشاری که از کمپرسور خارج میشود مخزنی تعبیه و در کنار کمپرسور نصب شد. علت نصب مخزن باد، کاهش مصرف انرژی(روشن نبودن دائم کمپرسور) و ذخیره باد درمخزن میباشد. ذخیره باد برای اعمال فشار به سطح مایع میباشد.
مانوستات
جهت کنترل مقدار فشاری که از کمپرسور به مخزن و از مخزن وارد حمام رنگ میشود از دستگاهی به نام مانوستات استفاده شد. مانوستات در این دستگاه با فشار 120bar و جریان آمپر 16 میباشد. مانوستات وظیفه کنترل و تنظیم فشار باد را بر عهده دارد و میزان فشار را کنترل و ثابت میکند.
گیج
جهت اندازه گیری فشار ذخیره شده در مخزن، استانداردی تعریف شده که واحد اندازه گیری فشار را نشان میدهد این واحد را بار گویند. (1 کیلو گرم بر هر سانتیمتر مربع برابر با 1 بار است) این میزان بار را با دستگاهی به نام گیج نمایش میدهند. گیج فشار درون مخزن را نشان میدهد. اساس گیج بر پایه فشار تغییر حالت است. به عبارتی فشار از کمپرسور وارد مخزن میشود که توسط مانوستات نصب شده بر روی مخزن میزان فشار کنترل و توسط گیج این میزان فشار نمایش داده میشود.
شلنگ عایق دار سیلیکونی
برای خروج رنگ از مخزن(حمام) از شلنگ سیلیکونی عایق دار استفاده شد تا هنگام خروج رنگ از حمام، دمای محلول حفظ شود.
نازل
نازل با اصطلاح لاتین جهت تزریق رنگ از نازل های مختلف استفاده شد که سه نازل مختلف انتخاب شد. برای جلوگیری از آسیب رسی به الیاف قالی، سر نازل ها تراش خوردند و تیزی آنها گرفته شد.
مکش
نصب دستگاه مکش جهت کشیدن پساب رنگی است که وارد قالی میشود. این دستگاه برای جلوگیری از پخش شدن محلول رنگی که بر روی قالی تزریق میشود نصب شد. جهت روشن و خاموش کردن مکش به صورت موقت، از دکمه روشن و توقف استفاده شد. مشخصه مکش در این دستگاه v220 Ac ، 1200 w ، 50HZ میباشد.
رطوبت گیر
در کنار دستگاه مکش، دستگاه رطوبت گیری برای جلوگیری از ورود پساب های کشیده شده به درون موتور مکش نصب شد. رطوبت گیر همانند مخزنی پساب رنگی را جمع میکند.
میز کار
جهت راحتی کار در هنگام ورود رنگ بر روی فرش های نمونه میزی ساخته شد که از زیر آن لوله مکش نصب و از روی آن رنگ تزریق میشود.
پس از معرفی قطعات تشکیل دهنده دستگاه، در تصاویر3-7 تا 3-13 در صفحات45 تا 47 به ترتیب فضای شماتیک، طراحی خطی، تک بعدی، سه بعدی و در نهایت تصویر اصلی دستگاه مشاهده میشود.
تصویر3-6. فضای شماتیک دستگاه
تصویر3-7. نمای سه بعدی دستگاه از زاویه بالا