انواع كودك آزاري:/پایان نامه درباره كودك آزاري

انواع كودك آزاري:/پایان نامه درباره كودك آزاري

انواع كودك آزاري
كودك آزاري داراي انواع مختلفي است كه در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد:
گفتار اول: كودك آزاري جسمي
در خصوص كودك آزاري جسمي ، تعريف دقيقي وجود ندارد، ولي مي توان به طور كلي از حمله فيزيكي به  كودك كه موجب ايجاد درد، كبودي، سياه شدگي ، بريدگي و شكستگي استخوان و حتي مرگ مي شود را كودك آزاري جسمي قلمداد نمود و اشكال مختلف كودك آزاري جسمي شامل: شلاق زدن، بستن كودك، كوبيدن به ديوار، سوزاندن با آب جوش يا مايعات داغ و تكان دادن شديد مي باشد.
گلس و استراس بدرفتاري جسمي را چنين تعريف كرده اند: « هر گونه خشونتي كه به قصد آزار جسمي و يا به آن نيت نسبت به كودك اعمال شود.»[1]
تعريف علمي تر از بدرفتاري جسمي با كودك بدين شرح است : « هر عملي كه به طور غيرتصادفي موجب  وارد آمدن آسيب جسمي به كودك شود و يا به عبارت ديگر وارد آن آسيب عمومي از سوي افراد بالغ بالاي 18 سال به كودك را بدرفتاري جسمي با كودك مي گويند.»[2]
البته كودك آزاري جسماني را مي توان به دو نوع فعال و غيرفعال تقسيم كرد.
كودك آزاري فعال مثل شلاق زدن، سوزاندن، شكستن استخوان و ….  كودك آزاري غيرفعال مثل رها كردن، محروميت كودك از معمولي ترين نيازها از قبيل تغذيه، پوشاك.
بنابر تعريفي : «آزار جنسي عبارت است از استفاده از كودك براي لذت بردن يك فرد بزرگسال براي ارضاي
نيازها يا تمايلات جنسي خود.»[3]
گفتار دوم: كودك آزاري عاطفي و رواني
به هر گونه رفتار ناشايست كه بر عملكرد رفتاري، شناختي و عاطفي كودك موثر باشد، همانند آزارهاي لفظي، ناسزا گفتن، مسخره كردن، دست انداختن كودك، مقررات و كنترل شديد و نامعقول، ترساندن كودك، انتظارات و برخوردهاي نامناسب، به خدمت گرفتن كودك جهت ارضاي نيازهاي عاطفي خود، پاسخ هاي رفتاري غيرقابل پيش بيني كه باعث بي ثباتي و دگرگوني كودك مي شود.
به طور كلي كودك آزاري عاطفي عبارت است از تحقير كردن كودك به شكلي كه قبح و عزت نفس خود را از دست دهد.
در اين نوع بزه ديدگي كودكان از لحاظ شخصيت، جنسيت و معنويت دچار اختلال شده و حتي بعد جسماني كودكان را نيز به مخاطره مي اندازد. جرايمي از قبيل قذف، توهين، رها كردن طفل، ربودن و اختفاي كودك و ممانعت از تحصيل و آموزش و نقض حقوق واقعي كودكان و … ، انواع بزه ديدگي كودكان را تشكيل مي دهد. اين جنبه از بزه ديدگي اطفال را، به جرأت مي توان گفت مهم ترين جنبه بزه ديدگي مي باشد. زيرا اكثر بزه ديدگي اطفال در آينده از همين اختلالات شخصيتي و بيماري هاي رواني و روحي سرچشمه مي گيرد.[4]
[1]. Straus, MA .Gelles, R.J & steinments, s.k (1980). Behind closed doors: violence in American family. Gardencity/ Ny, Avchor. P54.
[2] – رحيمي موقر و ديگران، « بررسي شيوع كودك آزاري در دو منطقه تهران» در فصلنامه رفاه اجتماعي ، بهار 82، شماره 7، ص 145.
[3] – باقي ، عماد الدين، گونه شناسي، حقوق پايمال شده كودك در ايران، فصلنامه رفاه اجتماعي ، 1384 ، ص 86.
[4] – مدني، سعيد، كودك آزاري در ايران، نشر اكنون، 1383 ، صص 174-170
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
كودك آزاري در نظام كيفري ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*