برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای بررسی رابطه  …
blue stairs with a white arrow sign 3d render 3d illustration

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای بررسی رابطه …

این تحقیق بحث‌های فراوانی برانگیخت و کسانی که به اینترنت نگاهی انتقادی دارند، عمدتاً نیم نگاهی به نتایج این تحقیق نیز دارند. اما کراوت در سال‌های بعد مجدداً به جمعیت نمونه‌ی پیشین برمی‌گردد و دوباره همان افراد را پس از چند سال مورد تحقیق قرار می‌دهد و با شگفتی نتایج تحقیق را عکس نتایج پیشین می‌بیند. وی مشاهده می‌کند که همان افراد پس از آنکه مهارت‌های لازم را یافتند و زمان بیشتری از آشنایی و کار آنان با اینترنت گذشته‌است، درگیری اجتماعی بالاتری دارند. او نتایج این تحقیق را در مقاله‌ای با عنوان “بازنگری پارادکس اینترنت” منتشر کرد که مجدداً توجه بسیاری را به خود جلب کرد (کراوت؛ ۲۰۰۱).
همچنین تحقیقات کراوت نشان می‌دهد که زمان (هم مدت کاربری در شبانه‌روز و هم سابقه‌ی کاربری از زمان آشنایی با اینترنت) نیز عامل مهمی در این زمینه است. صفات شخصیتی فرد هم در این میان مهم هستند. افراد برون‌گرا تأثیرات مثبتی را از کار با اینترنت می‌پذیرند، در حالی که این مطلب در مورد افراد درون‌گرا برعکس است.
۱-مقدمه ای برای روش‌های شبکه‌های اجتماعی،اطلاعات شبکه اجتماعی می‌باشد که توسط رابرت آی هانمن و مارک ریدل در دپارتمان جامعه شناسی از دانشگاه کالیفرنیا در سال ۲۰۰۹ انجام شده است.
۲-سایت‌های شبکه اجتماعی:شامل تعریف،تاریخ ودانش پژوهی. این پزوهش توسط دانا ام بوید و نیکل بی الیسون در سال ۲۰۰۷ دانشگاه میشیگان انجام گرفته است
۳-پنجره ای به سوی ابزارهای آگاهی شبکه اجتماعی در جهت تحلیل بصری شبکه‌های ارتباطی مجازی.این رساله توسط تریر مات چیاس در دانشکده فنی برلین در انجمن اطلاعاتی تجارتی در سال ۲۰۱۲ انجام گرفته است.
۴-رساله ای دیگر با عنوان چرا سایت‌های شبکه اجتماعی جوانان :نقش شبکه‌های عمومی در زندگی اجتماعی نوجوانان می‌باشد.این پژوهش توسط دانا بوید در برکلی دانشگاه کالیفرنیا در سال ۲۰۰۸ انجام گرفته است.
– نتایج تحقیقات دانشگاه استنفورد بیانگر ان بود که کاربران اینترنت ،زمان کمتری را برای گذران با دوستان و اعضای خانواده، خرید از فروشگاه ها،مطالعه روزنامه و تماشای تلویزیون صرف می کردند.(castells,2001,p124)
– تحقیقات تجربی کراوت در سال های اخیر‌، مورد استناد اکثر پژوهشگران این حوزه بوده است.وی می گوید مطابق یافته هایش ارتباطات میان فردی ،کاربرد غالب اینترنت در منازل است.(kraut,1998,p1017)کراوت طی آن مدعی شدکه استفاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط کاربر با خانواده اش و افزایش احساس تنهایی و افسردگی می گردد.بنابرنتایج این تحقیق ،استفاده از اینترنت به میزان دو سات در هفته در مدت دو سال موجب کاهش متوسط اندازه شبکه اجتماعی پاسخگویان شد.منظور از اندازه شبکه اجتماعی،تعداد افرادی است که در پیترزبورگ بودند کراوت اعلام می کند که تناه ۲۲درصد از پاسخگویان در طول دو سال یا بیشتر توانستند یک دوست جدید در اینترنت بیابند.(kraut, 1998)
– تحقیقات دیگری که در زمینه تأثیرات احتمالی استفاده از اینترنت بر روی نوجوانان انجام شده است، تحقیقاتی بود که در تابستان سال ۲۰۰۰ توسط محققانی چون کریستوفر ساندرز[۴۲]‌، تیفانی ام فیلد “[۴۳]“، “میکل دیگو[۴۴]“‌، “مایکل کپلان[۴۵]” با عنوان نقش اینترنت در افسردگی نوجوانان انجام شد.
دراین تحقیقات انتظار می‌رفت که میزان استفاده فزاینده از اینترنت با میزان برقراری ارتباط نامطلوب و درجات افسردگی مرتبط باشد. بدین منظور در این پژوهش از طرح سنجش افسردگی مقیاسی “آئورن بک ” که به پدر “شناخت درمانی ” مشهور است، بر روی ۸۹ دانش آموز سال آخر دبیرستان، استفاده شده است. اساس طرح “شناخت درمانی” یک سری واکنش‌های کلیدی افراد به طبقات خاصی از موقعیت‌های افسرده کننده و بر انگیزاننده‌ی اضطراب است.مواردی که در این تحقیقات در نظر گرفته شده بود، عبارتند از:
ـ ارتباط با والدین و همسالان
ـ میزان استفاده از اینترنت
ـ افزایش استفاده از اینترنت و افسردگی
در این تحقیقات دانش آموزانی را که از اینترنت استفاده می‌کردند، به دو گروه کم مصرف و پر مصرف اینترنت تقسیم کردند و آنها را مورد مقایسه قرار دادند. این گروه‌ها از نظر برخی عوامل مانند: جنس، نژاد و جایگاه اقتصادی – اجتماعی با یکدیگر تفاوتی نداشتند. هر کدام از گروه‌ها را با استفاده از آزمون‌های مستقل از نظر سطوح ارتباطی و افسردگی مقایسه کردند.نتایج تحقیقات نشان داد، دانش آموزانی که استفاده‌ی کمتری از اینترنت داشتند در مقایسه با دانش آموزانی گروه دوم یعنی پر مصرف‌ها، به طور چشمگیر رابطه‌ای بهتر با خانواده و دوستانشان دارند.
ولی هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین این دو گروه استفاده کننده اینترنتی از نظر میزان افسردگی وجود نداشت. با توجه به این نتایج می‌توان گفت که استفاده کمتر از اینترنت باعث می‌شود که نوجوانان با خانواده و دوستانشان ارتباط بیشتری داشته باشند، اما دقیقاً نمی‌توان به سوال‌هایی که در این راستا وجود دارد، پاسخ داد.
سؤال‌هایی مانند ؛آیا گرایش نوجوانان به فعالیت‌های اینترنتی باعث شده است، ارتباطات اجتماعی آنها کاهش یابد ؟ آیا میزان استفاده از اینترنت با افسردگی آنها ارتباطی دارد؟یا اینکه این دانش آموزان ذاتاً افرادی افسرده و انزوا طلب هستند؟در واقع، تحقیقات این اندیشمندان جهت گیری خاصی در خصوص اینکه اینترنت ارتباطی با انزوا طلبی این نوجوانان داشته باشد، نشان نمی‌دهد. یعنی میزان استفاده از اینترنت با افسردگی هیچ ارتباطی ندارد.تحقیقات اندیشمندان بر روی عوامل روانی و اجتماعی در میزان استفاده از اینترنت توسط خانواده‌ها بخصوص نوجوانان همچنان ادامه دارد. زیرا نتایج و یافته‌های تحقیقات پیشین، اهمیت تحقیق در این زمینه را ( استفاده از اینترنت توسط نوجوانان و خانواده‌ها ) روشن می‌سازد. به ویژه این که استفاده از اینترنت در بین نوجوانان و دانش آموزان رو به افزایش است.
۲-۴ کتابهای داخلی
در میان کتاب‌های تالیف شده در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱-تکنولوژی‌های کاربردی روابط عمومی الکترونیک‌، تالیف دکتر حمید ضیایی پرور‌، انتشارات علمی و فرهنگی‌، سال ۱۳۸۸ جلد دوم. (ضیایی پرور،۱۳۸۸، صفحه ۱۵۶)
۲- مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا قدرت نرم و امپراتوری‌های مجازی توسط ” سعید رضا عاملی در سال ۱۳۸۹ در تهران توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است.(عاملی،۱۳۸۹)
۲-۵ کتاب‌های خارجی :
۱-کتاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رهبری نسل می‌باشد که توسط رایس بارونس انجام شده است در فوریه ۲۰۰۹ به چاپ رسیده است.
۲-کتاب تحلیل‌های محاسبه ای شبکه اجتماعی روندها،ابزارها،پیشرفت‌های تحقیقی می‌باشد(محاسبه کننده ارتباطات و شبکه ها).که توسط آجیس آبرهام در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسیده است.
۳- کتاب شبکه‌های اجتماعی در بیزانتاین در مصر (نام یک اهرام در مصر است) می‌باشد. در سال۲۰۰۹ توسط گیووانیروفینی از دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است.
۲-۶ جمع بندی پیشینه تحقیق
گرچه در سالهای اخیر تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است ولی تعداد این تحقیقات در زمینه دین و گرایش دینی محدود و معدود می‌باشد.به عبارت دیگر می‌توان چنین ادعا کرد در جامعه دینی و مذهبی ما حساسیت و توجه خاصی با این نگاه به شبکه‌های اجتماعی صورت نگرفته و می‌طلبد حوزه‌های علمیه و دانشگاهها در جها تبیین این موضوعات و توجه دادن نسل دانشگاهی به انجام تحقیقات در زمینه شبکه هعای اجتماعی و دین همت بگمارند.
دین در جامعه دینمدار ما اهمیت دارد ولی آیا به این فکر کرده ایم که چگونه جایگاه ان را در رسانه‌ها و شبکه‌های جدید تبیین کنیم.کشور‌های دیگر از شبکه‌های اجتماعی با اهداف گوناگون و در زمینه‌های گوناگون استفاده می‌کنند که البته بیشتر این اهداف اقتصادی‌، سیاسی و تفریحی است ولی آیا با توجه به هجمه جریان‌های سکولار غربی که اسلام هراسی و ایران هراسی جزو برنامه روزانه و مستمر انهاست می‌توان نسبت به اهداف این شبکه‌ها بی توجه بود و برای بحث دین جایگاه ویژه ای در این شبکه‌ها تبیین و تعریف نکرد.
بنابراین این تحقیق سعی دادرد در حد توان خود ذهنیت مسوولان و کارشناسان و دانشجویان و استادان را به این مقوله جلب نماید به امید اینکه تحقیقات گسترده تر و عمیق تری در این حوزه صورت بگیرد.
۲-۷ مبانی نظری تحقیق
با توجه به نوظهور بودن مباحث حوزه‌ی ” شبکه‌های اجتماعی ” هنوز متفکرین، متخصصین و نظریه‌پردازان علوم ارتباطات به نظریات مستقل مربوط به آن نرسیده‌اند. در این بخش ما نیز به عمده نظریات حوزه علوم ارتیاطات که به‌ نوعی نزدیک به مفاهیم شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آن یا به عبارتی به اثرات رسانه‌ها به طور کلی پرداخته است تنها اشاره مختصری خواهیم داشت؛ و در بخش چارچوب نظری تحقیق از این میان به تشریح و اظهار نظر در مورد نظریه یا نظریاتی که با توجه به روش تحقیق برگزیده‌ایم خواهیم پرداخت.
۲-۷-۱ نظریه شکاف اگاهی
رسانه، مؤثر بر شکاف طبقات اجتماعی
تیکنور(۱)، دونوهو(۲) و اولین(۳) به عنوان واضع نظریه ی شکاف آگاهی(۴)، مفهوم «شکاف» را چنین تعریف می‌کنند:
«به موازاتِ افزایش انتشار اطلاعات در جامعه توسط رسانه‌های جمعی، آن بخش هایی از جامعه که دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی بالاتر هستند، در مقایسه با بخش‌های دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین تر، تمایل بیشتری به دریافت اطلاعات در کوتاه ترین زمان دارند. لذا، شکاف آگاهی بین این دو بخش، به جای کاهش، افزایش می‌یابد» (تیکنور، دونوهو و اولین، ۱۹۷۰ به نقل از پری، ۱۲۵:۲۰۰۲).
مفهوم پایگاه اقتصادی اجتماعی که کاربرد گسترده ای در جامعه شناسی دارد، اشاره ای است به طبقه ی اجتماعیِ افراد. سه شاخص مرتبط با هم در تعریف عملی «طبقه ی اجتماعی» وجود دارد: آموزش (سطح تحصیلات)، درآمد و شغل.
الگوی این نظریه چنین است:
الگوی نظریه نشان می‌دهد که منحنی‌های آگاهی و اطلاعات در طول زمان از هم فاصله می‌گیرند. افراد دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا با داشتن آمادگی بهتر، آگاهی و اطلاعات را سریع تر از افراد دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین دریافت می‌کنند.
به هنگام مطالعه شکاف آگاهی، در کنار متغیر علّی پایگاه اقتصادی اجتماعی (آموزش، درآمد و شغل)، باید متغیرهای دیگر چون میزان انگیزه و علاقه [به استفاده از رسانه ها]، دسترسی به اطلاعات، درگیری و فعالیت سازمانی و سودمندی واقعی دانش و آگاهی را نیز در نظر گرفت.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , ,