بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی  …
digital dna

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی …

ماشین آلاتی که تولید کننده این تکنولوژی هستند در سیستم آلمانی Textima و در سیستم بلژیکی انواع ماشین های شونهر (shunher)- HCP-CRX-ADR و… می باشند که فرش هایی تولید می کنند که فاقد ضایعات پشت هستند.
برای مثال بافت CRX دارای مدل های مختلفی است. تکنولوژی این ماشین ها دارای استهلاک کمتری است. تولید آنها بالاتر است در سیستم بافت (سیستم طراحی) تولید راحت تر است. رنگ بندی متنوعتر میباشد که البته در تکمیل چند رنگ بودن فرش مهم نیست، آنچه که در تکمیل اهمیت دارد تراکم بافت، نوع نخ خاب و بحث آهار، استحکام یا برزنت کف فرش می باشد.
فرش بافته شده از واحد بافندگی به واحد تکمیل تحویل و با توجه به اینکه فرش ها، فرش رو و یا فرش زیر هستند، مسیر تکمیلی مربوطه انتخاب می گردد.
همانطور که اشاره شد فرش رو، فرشی است که ضایعات در پشت فرش وجود ندارد و فرش زیر فرشی است که ضایعات بافت در پشت فرش قابل رویت است.
سپس مراحل تکمیل طبق شکل زیر روی فرش انجام می شود.
کنترل فرشهای رو
پشت پاک کنی کنترل فرش های زیر
راینیگJbox شیرینگ Jbox
ماشین آهارJbox شیرینگ بعد از آهار
زیگزاگ (حاشیه دوزی دور فرش)
ریشه دوزی و لبه دوزی سر فرش
کنترل و بسته بندی
بافندگی
۲-۲-۴ عملیات پشت پاک کنی :
جهت زدودن ضایعات پشت فرش در فرش زیر ، آن را از دستگاهی به نام دستگاه پشت پاک کنی عبور میدهندوجهت انجام این عمل لازم است فرش ها را به یکدیگر وصل نموده که این عمل را سرطاقه دوزی گویند.
۲-۲-۴-۱سرطاقه دوزی :
عملیات دوخت سرطاقه یا لبه های فرش را سرطاقه دوزی گویند. عملیات دوخت در واقع یکی از مهم ترین و ساده ترین کارها در تکمیل می باشد که به دو روش انجام می شود :
۱- سرطاقه دوزی لبه دار
۲- سرطاقه دوزی به روش لب دوزی
در سرطاقه دوزی لبه دار معمولا اجازه شیرینگ خاب فرش به صورت کامل داده نمی شود. همچنین در هنگام شیرینگ، سیلندر باید بالا و پایین برود.
در سرطاقه دوزی به روش لب دوزی، برزنت فرش بدون لبه می باشد و به صورت یک بستر همراستا می باشد. مزیت آن، این است که در مرحله شیرینگ، اولین قسمت خاب کنار لبه ی فرش هم به طور کامل شیرینگ می شود. همچنین سرطاقه دوزی به روش لبه دوزی نیاز به جک ندارد.
معایب سرطاقه دوزی به روش لب دوزی :
۱- سرعت دوخت بسیار پایین است.
۲- به دلیل اینکه عملیات شیرینگ روی فرش خام انجام می شود و لبه های فرش آزاد است احتمال جدا شدن دوخت سرطاقه از هم خیلی زیاد است.
در سرطاقه دوزی صاف بودن دوخت سرطاقه دارای اهمیت می باشد. زیرا به هر دلیل که دوخت صاف نباشد باعث کج شدن لبه فرش یا ضایعات شدن فرش می شود.
به طور کلی عواملی که باعث کجی سرطاقه می شود شامل موارد زیر است :
۱- هر نوع اشکال در کیفیت غلتک چله در ماشین بافندگی
۲- بی دقتی در مرحله سرطاقه دوزی در تکمیل
۳- کشش بیش از حد فرش یا در ماشین بافندگی یا در هر کدام از دستگاه های تکمیل (پشت پاک کنی، شیرینگ و…)
۴- عدم رعایت نظافت روی غلتک های کشش در مرحله بافت و در هر کدام از ماشین های تکمیل
۲-۲-۴-۲ دستگاه پشت پاک کنی:
این دستگاه دارای دو شانه نوسان کننده و دو تیغه برش دهنده می باشد. نخست شانه های نوسان کننده با حرکت دورانی خود نخهای اضافه را از داخل برزنت آزاد نموده سپس تیغه برش عمل بریدن را انجام می دهد.قسمت اول دستگاه که دارای یک نوسان کننده و یک تیغه برش دهنده است، نخهای بلند را جدا نموده و در قسمت دوم عمل جدا نمودن پرزهای ظریف و نخهای کوتاه انجام می شود.
بعد از عملیات پشت پاک کنی ، بخصوص بعد از عملیات آهار زنی، فرشهای زیر از رو به راحتی قابل تشخیص نمی باشد. ضایعات باقی مانده در زیر ماشین پشت پاک کنی جمع آوری و به دستگاه پرس منتقل می شود(محمد پژمان،۱۳۸۹، ۲۵)
۲-۲-۵ دستگاه تمیزکن یا رایینگ:
کلیه فرش های رسیده از بافندگی می بایست از دستگاه تمیز کن عبور کرده و سپس وارد سالن تکمیل شود. این دستگاه شامل تعدادی زننده پشت فرش، تعدادی برس روی فرش و مکندههای قوی میباشد. با عبور فرش از درون دستگاه، پرزهای سطحی و نخهای آزاد توسط زنندهها از لای خاب فرش به سطح فرش هدایت شده و با عبور از برسها توسط مکنده های قوی به کیسه جمع آوری پرز منتقل میشوند وسطح فرش کاملاً تمیز و پاکیزه می گردد. این امر سبب می شود که در مرحله رفوگری عیوب سطح فرش به خوبی نمایان شده و امکان رفع عیب فراهم شود(پژمان،۱۳۸۹، ۱۰۱)
۲-۲-۶ شیرینگ :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: