بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل- قسمت ۲
Abstract Connection Technology Background

بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل- قسمت ۲

۲-۲-۲-۱‌۰ چه چیزهایی باید در دعا از خدا طلب کنیم؟ ۳۴
۲-۲-۲-۱-۰۱ صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ۳۴
۲-۲-۲-۱-۰۲ دعا برای مؤمنان ۳۶
۲-۲-۲-۱-۰۳ دعا برای حافظان مرزهای سرزمین‌های اسلامی ۳۸
۲-۲-۲-۱-۴ ۰ دعاء مخصوص برای مؤمنان ۳۹
۲-۲-۲-۱-۰۵ دعا برای پدر و مادر ۴۰
۲-۲-۲-۱-۰۶ دعای انسان برای خودش ۴۱
۲-۲-۲-۰۲ چه چیزهایی نباید در دعا از خدا طلب کنیم‌؟ ۴۲
۲-۲-۲-۲-۰۱ دعا بر خلاف سنت‌های عامه الهی در زندگی و هستی ۴۲
۲-۲-۲-۲-۰۲ دعا به آنچه که جایز و حلال نیست ۴۴
۲-۲-۲-۲-۰۳ آرزوی از بین رفتن نعمت دیگران ۴۵
۲-۲-۲-۲-۰۴ دعا بر خلاف صلاح و مصلحت انسان ۴۵
۲-۲-۲-۲-۰۵ پناه بردن به خداوند از آزمایش (فتنه) ۴۶
۲-۲-۲-۲-۰۶ نفرین بر مؤمنان ۴۷
فصل سوم: نگاهی به اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی عصر عباسی اول
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳- ۱‌۰ آغاز تاریخ عصر‌عباسی‌ اول ۵۰
۳- ۲‌۰ چگونگی به قدرت رسیدن بنی‌العباس‌ ۵۰
۳-۰۳ نگاهی به تاریخ عصر عباسی‌ ۵۳
۳-۳-۰۱ اوضاع سیاسی‌ ۵۴
۳-۳- ۰۲ اوضاع اجتماعی‌ ۵۵
۳ -۳-۰۳ اوضاع اقتصادی ۵۶
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۳-۰۴ اوضاع فرهنگی ۵۶
۳-۳-۰۵ اوضاع دینی ۵۷
۳-۰۴ ادبیات در عصر عباسی ۵۸
۳-۰۵ موضوعات و فنون شعری عصر عباسی ۵۸
۳-۰۶ اوضاع و احوال شاعران عصر عباسی ۵۹
۳-۶-۰۱ بشار‌بن‌برد ۵۹
۳-۶-۰۲ ابو‌نواس ۶۰
۳-۶- ۰۳ ابو‌العتاهیه ۶۲
۳-۶-۰۴ ابو‌تمام ۶۴
۳-۶-۵‌۰ بحتری ۶۵
۳-۶-۰۶ دعبل الخزاعی ۶۵
۳-۶-۰۷سید حمیری ۶۶
فصل چهارم :مضامین دعایی در شعر شاعران عصر عباسی اول
۴- ۰۱ دعای شاعران در حق افراد و برای خویش (دعاء بالخیر) ۷۰
۴-۱-۰۱ شکر خداوند و ستایش او به خاطر نعمت‌هایش ۷۱
۴-۱-۰۲ دعای شاعران در حق پیامبر (ص) و ائمه (ع) ۷۴
۴-۱-۳ ۰ دعای شاعران در حق خلفاء و رجال دولتی عصر عباسی ۷۶
۴-۱-۳-۱ ۰ دعا برای تندرستی، سلامتی و طول عمر ۷۷
۴-۱-۳-۰۲ دعا برای پیروزی خلفاء و رجال دولتی بر دشمنان‌ ۹۵
۴-۱-۰۴ دعای شاعران در حق افراد خانواده ۹۵
۴-۱-۴-۱- دعای شاعران برای مادر ۹۵
۴-۱-۴-۰۲ دعای شاعران برای پدر ۹۶
۴-۱-۴-۰۳ دعای شاعران برای برادر ۹۸
۴-۱-۰۵ دعای شاعران برای دوستانشان‌ ۱۰۰
۴-۱-۰۶ دعای شاعران برای دوستدارشان (معشوقه شان)‌ ۱۰۴
۴-۱-۰۷ دعای شاعران برای افراد نیکوکار‌ ۱۰۹
۴-۱-۰۸ دعای شاعران در حق خویش ۱۱۲
۴-۱-۸-۰۱ توبه و طلب عفو و مغفرت‌ ۱۱۲
۴-۱-۸-۲ ۰ شکوی (شکایت) ۱۲۰
۴-۱-۸-۰۳ استعاذه(پناه بردن به خدا)‌ ۱۲۳
۴-۱-۸ -۰۴ مناجات‌ ۱۲۵
۴-۰۲ دعای شاعران بر ضد دیگران و به ضرر خویش (دعاء باالشر) ۱۲۸
۴-۲- ۰۱ دعا بر ضد خلفا و رجال دولتی‌ ۱۲۸
۴-۲-۱-۰۱ دعای به بدی و برای نابودی خلفاء و رجال دولتی‌ ۱۲۹
۴-۲-۱-۰۲ دعای در قالب لعن و نفرین برای خلفاء و رجال دولتی ۱۳۵
۴-۲- ۰۲ دعای شاعران بر ضد دشمنان حکومت عباسی ۱۳۹
۴-۲-۲-۰۱ نفرین دشمنان حکومت ۱۴۰
۴-۲- ۰۳ دعای شاعران بر ضد دشمنان شخصی در قالب لعن و نفرین آنان ۱۴۶
۴-۲- ۰۴دعای شاعران بر ضد خانواده خود در قالب نفرین‌ ۱۵۴
۴-۲-۰۵ دعای شعرا بر ضد خویش‌ ۱۵۹
فصل پنجم: تاثیر پذیری اشعار دعایی شاعران عصر عباسی اول از قرآن کریم و ادعیه معصومین (ع)
نمونه هایی از تاثیر پذیری اشعار دعایی از قرآن و ادعیه ماثوره ۱۶۷
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۸۳
ملخص البحث ۱۸۵
منابع و مأخذ ۱۸۸
چکیده به زبان انگلیسی II

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

چکیده

 

یکی از حقایق پر‌معنا و سازنده‌ی ابعاد بشری دعا و نیایش با مقام ربوبی است. گرایش شدید به منفعت و لذت و خودکامگی‌ها همواره‌، انسان‌های بسیاری را در همه‌ی دوران و در همه‌ی جوامع از برقرار ساختن ارتباط تکاملی انسان با کمال مطلق محروم نموده است‌.
دعا، نیاز فقیر مطلق به پیشگاه غنی مطلق است. فقر و نیاز بنده هیچ حد و مرزی ندارد همان‌گونه که بی‌نیازی و قدرت و کرم پروردگار بی‌حد و مرز است. بارزترین شکل دعا در قرآن کریم و کلام معصومین (ع) تجلی یافته است، شاعران نیز در دوران‌های مختلف به تاسی از قرآن و ائمه‌(ع) مضامین دعایی والایی را در شعر خویش وارد نموده‌اند، به گونه‌ای که برخی از آن اشعار دعایی زمزمه‌ای ماندگار در طول اعصار و قرون گشته است، آن گونه که هر ساله در ایام حج اشعار ابی‌نواس شاعر عصر عباسی را‌ می‌بینیم که‌ ‌در فضای بیت الله‌الحرام طنین‌انداز است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*