تعاریف ترفیع سبز:/پایان نامه درباره بازاریابی سبز
Abstract Connection Technology Background

تعاریف ترفیع سبز:/پایان نامه درباره بازاریابی سبز

بانرجي، تبليغ سبز را به عنوان تبليغي تعريف نموده كه حداقل داراي يكي از این معيارها باشد 1) صراحتاً یا ضمناً رابطه بين يك محصول يا خدمت را با محيط زيست بيان كند 2) نوعي سبك زندگي سبز را ترويج دهد 3) مسئولیت پذيري زيست محيطي شركت را بيان نمايد. به اعتقاد پولونسكي، يك تبليغ محيط زيست دوستانه شامل اطلاعات يا ادعاهايي است راجع به اينكه محصول تبليغ شده يا تبليغ كننده چگونه می‌توانند در بهبود وضعيت محيط زيست و كاهش تخريب آن مشاركت داشته باشند (چان، لیونگ وونگ،2006). زينخان و كارلسون نيز تبليغ سبز را این‌گونه تعریف نموده‌اند: هر تبليغي كه شامل پیام‌های محيط زيست دوستانه و پايداري محيط زيست با در نظر گرفتن نيازها و خواسته‌های سهامداراني كه نگرانی‌های زيست محيطي دارند باشد. در مطالعه‌ای ديگر، تبليغ سبز ايجاد ادعايي راجع به اينكه محصول از مواد سازگار با محيط زيست ساخته شده و از يك بسته بندي سازگار با محيط زيست برخوردار بوده، تعريف گرديده است. پولونسكي و همكارش (2001) نيز ضمن اشاره به ترفیع‌ها سبز به عنوان ترفيع ویژگی‌های زيست محيطي محصولات، معتقدند چنين ترفيعاتي بايد اطلاعات زيست محيطي را به آگاهي مشترياني كه با شركت در ارتباط هستند برساند. در اين رابطه گروهي از محققان مانند هايتكوو ماتوليچ به بررسي تأثیر تبليغات سبز بر رفتار محيط زيست دوستانه مصرف كننده پرداختند و چنين نتيجه گرفتند كه زنان مسئولیت پذيري بيشتري در قبال محيط زيست داشته و نسبت به تبليغات و كالاهاي سبز نيز نگرش مثبت‌تری دارند. گروهي از تحقيقات نيز در همین رابطه صورت گرفته كه گاهاً نتايج متفاوتي نسبت به هم داشته‌اند، براي مثال در حالي كه هاگيوس و همكارش (1995) دريافتند كه تنها مصرف كنندگاني كه درگيري زيست محيطي كمتري دارند به صورت مثبت تحت تأثیر تبليغات سبز قرار می‌گیرند (به نقل از هلتمن و لئونايدو، 2010)، تقيان و دي سوزا (2005) عكس اين نتيجه را در مطالعات خود بيان نموده‌اند. نبصيه و آبوستان نيز در مطالعات خود كه بر روي مصرف كنندگان مالزيايي صورت گرفته دريافتند كه تبليغات وسیله‌ای قوي جهت آگاه كردن و تحت تأثیر قرار دادن رفتار مصرف كننده است؛ بنابراين بايد به بازاريابان سبز اجازه داده شود كه از تبليغات سبز به عنوان ابزاري در جهت رسيدن به مشتريان بالقوه استفاده نمايند. بدين وسيله مصرف كننده نه تنها در مورد اينكه كالا چگونه به حفاظت از محيط زيست كمك می‌کند آگاهي می‌یابد، بلكه ترغيب می‌شود كه از كالا خريد نمايد.
ترفیع سبز به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگانی است که با فعالیت‌های شرکت ارتباط دارند. همچنین اظهار شرکت‌ها به تعهد برای نگهداری منابع طبیعی جهت جذب بازار هدف است. شرکت باید رویکرد ارتباطات یکپارچه را توسعه دهد که دربرگیرنده جنبه‌های «ویژه شرکت» و «ویژه محصول» درباره مسایل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی باشد. استراتژی‌ها و شعارهای به کار گرفته شده توسط شرکت باید بر اساس پژوهش‌ها و اطلاعات صحیح باشد. اطلاعات باید به طور منسجم و پیوسته به مشتریان و دیگر ذی‌نفعان مخابره شود و شرکت‌ها باید نسبت به هر شعار یا ارتباطاتی که می‌تواند اغراق آمیز به نظر آید، محتاط و هشیار باشند. مصرف کنندگان، گروه‌های فشار و رسانه‌ها مخاطبان مهمی هستند. اگر شعارها نادرست و بررسی نشده باشد، تبلیغ نتایج منفی و معکوسی به دنبال خواهد داشت. تبلیغاتی که جاه‌طلبانه و مبهم هستند یا شعارهایی که حس هم افزایی با محصول و شرکت را ندارند، در معرض خطر تخریب ادراکات مشتری قرار می‌گیرند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*