دانلود مقاله رکود اقتصادی، حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

  • با توجه به افزایش سهام داران و حق رؤی اونا که تأثیر زیادی بر تصمیمات هیئت مدیره ی شرکت می ذاره، توانایی کنترل مؤثر و قوی رو در مواقع اورژانسی از شرکت سلب می کنه
  • به طور خلاصه، زمانی که شرکت سهام خود رو به شکل عمومی عرضه کنه، عرضه عمومی ساده رو انجام داده. اگه شرکت بتونه مردم رو قانع به خرید سهام خود کنه، مقدار زیادی پول به شرکت تزریق می کنه. عرضه عمومی ساده رو میشه به عنوان نقشه خروجی واسه مؤسسین و سرمایه گذاران ساده ی شرکت، و قبول خطر اون در ازای منافع حاصل از ورود به خطر ای جدید دونست. با این حال در عرضه عمومی ساده، بخش خیلی از سهام شرکت، که قبلا در اختیار مؤسسین و سرمایه گذاران بود، به همه مردم فروخته می شه.

    زمانی که خرید و فروش سهام، از منابعی چون سرمایه گذاران عمومی و نه خود شرکت صورت گیرد، اصطلاح بازار ثانویه رو به بازار سهام گفته می کنن. تنها تا قبل از عرضه عمومی ساده، شرکت به شکل مستقیم، به سهام داران، سهام عرضه می کنه. یعنی زمانی که شما سهام یک شرکت رو خریداری می کنین، پولی که هزینه می کنین مستقیما به شرکت دلخواه نمی رسه، بلکه به کسی که سهام رو به شما فروخته، خواهد رسید. زمانی که شرکتی سهامش رو به بازار عرضه می کنه، عموما شرکت و صاحبان اون، بخش خیلی از کل سهام رو واسه خود نگه می دارن، درنتیجه برخلاف وجود تعداد زیاد سهامداران، بعضی از سرمایه گذاران و مؤسسین ساده، کماکان تأثیر زیادی در جهت دهی به شرکت دارن.

    شرکت تنها زمانی تصمیم به افزایش پول از راه عرضه ساده سهام میگیره که پس از بررسی وضعیت به این نتیجه برسه که بهترین راهِ برون رفت از کمبود پول و پله و سرمایه و بیشینه کردن سرمایه شرکت، از محل فروش سهام میگذره. پس هنگامی که شرکت تصمیم به عرضه ساده سهام میگیره، رشد زیادی واسه شرکت انتظار میره و خیلی از سرمایه گذاران عمومی در سعی واسه گرفتن سهمی از عرضه ساده هستن. افرادی که به عرضه ساده به شکل مستقیم دسترسی پیدا کنن، در مقایسه با زمانی که همون سهام در بازار بین افراد و شرکتا خرید و فروش می شه، مقداری کمتر واسه هر سهم پرداخت می کنن. زمانی که مقدار خواسته واسه خرید عرضه ساده از میزان سهام ارائه شده بیشتر باشه، اصطلاحا بهش تعهد زائد گویند. به دست آوردن بخشی از سهام در این حالت، شاید غیرممکن نباشه ولی کار خیلی سخته. واسه پی بردن به دلیل اون، باید به مراحلی که به عرضه ساده منجر می شن نگاهی بندازیم، مراحل ای که با نام تعهد خرید، شناخته می شه.

    زمانی که یک شرکت قصد عمومی کردن سهام خود رو داره، اولین قدم، استخدام یک بانک سرمایه گذاره. هنگامی که شرکتی خیلی راحت قادر به ارائه منظم سهام خود نیس، اینجاست که پای وال استریت به قضیه باز می شه. تعهد خرید به شکل کلی، مراحل تهیه و بالا بردن سرمایه ایه که چه از راه قرض کردن و چه پیدا کردن شریک صورت میگیره. شما می تونین متعهدین خرید رو مثل دلالانی ببینین که بین شرکتایی که قصد عرضه سهام دارن و سرمایه گذاران عمومی واسطه می شن و درواقع بازاریابی و فروش سهام ساده به عهده ی آنهاست.

    شرکتی که قصد عمومی شدن داره، باید قبل اینکه پای یک بانک سرمایه گذار بهش باز شه، دارای شرایط خاصی شه که به طور خاص میشه این موارد رو شمرد: شرکت باید مدیریت تأثیرگذار و تیمی حرفه ای رو پرورش بده که توانایی هدایت شرکت در زمان عمومی شدن اونو داشته باشن، باید کسب وکار رو با زیر نظر داشتن بازار عمومی رشد بده، حساب رسی حسابای مالی خود رو طبق اصول پذیرش عرضه ساده سهام بکنه، سلامت حاکمیت شرکتی شامل هیئت مدیره ی جداگونه و کارکنان ذی صلاح رو دارا باشه و بهترین تصمیم رو واسه زمان عرضه ساده سهام گرفته باشه تا از امتیاز پنجرهای عرضه ساده (بهترین زمانا واسه عرضه) استفاده و از عرضه، در زمان رکود اقتصادی پرهیز کنه.