دانلود مقاله مدیران و کارکنان، هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه

  • تعداد جور واجور و خیلی از سرمایه گذاران واسه بالا بردن سرمایه شرکت
  • پایین اومدن هزینه سرمایه واسه شرکت
  • بالا رفتن اعتبار و چهره ی بیرونی شرکت که به فروش و سود بیشتر شرکت خواهد رسید
  • شرکتای عمومی توان جذب و نگهداری مدیران و کارکنان باتجربه رو از راه سهم دهی به کارکنان شون از سهام شرکت دارن
  • آسون کردن مالکیت شرکتای دیگر (به شکل پنهون در قبال فروش سهام)
  • بهترین گزینه واسه افزایش هنگفت پول شرکت در مقایسه با گزینه های دیگر