دانلود پایان نامه ابراهیم گلستان، شادمانی

دانلود پایان نامه

این بیت از حافظ منو به قدم گذاشتن در راه عشق و استوار بودن در عاشقی تشویق می کنه و به یادم میاره که بهترین و پرسودترین معامله، عشق ورزیدن به تموم موجوداته.

چون خلیلی هیچ از آتیش مترس

من چو ابراهیم گلستانت کنم

این شعر از مولوی وعده ای از طرف خدا رو یادآوری می کنه که «اگه با من دوست باشی و با تموم وجود به من تکیه کنی نباید از هیچ چیزی بترسی چون من همیشه حافظ و حمایت کننده تو هستم و بدترین شرایط رو واسه تو به بهترین وضعیت تبدیل خواهم کرد.»

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

اخطار که سرمایه سودای جهان

عمرست اونقدر کش گذرانی گذرد