دانلود پایان نامه احساسات، همراهه

دانلود پایان نامه

۲۸. عشق به معنای هم دلیه

وقتی عاشق میشیم قادر هستیم تا از نقطه نظر عشق مون به دنیا نگاه کنیم. عشق با یه جور همراهی و هم دلی عمیق همراهه. دو عاشق دوست ندارن که همدیگه رو در عذاب ببینن. ناراحتی یکی واسه دیگری هم آزاردهنده و دردناکه. اونا دوست دارن که هم رو خوشحال کنن و احساسات خوب واسه هم به وجود بیارن. به احساسات هم توجه و به هم احساس با ارزشی القا کنن.

یادمون باشه که عشق یعنی شادی، تفاهم و احساسات خوب. هر چیز به غیر از اینا عشق نیس. اگه هر کدوم از ما دیگری رو به اندازه خود دوست بدارد، دنیا جای زیباتری واسه زیستن میشه. عشق یعنی حال من و شما خوبه.