دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اطلاعات، نشونه

دانلود پایان نامه

  • بیشتر و بیشتر به یادداشت کردن یا اعضای خونواده تون تکیه می کنین؛
  • به سختی می تونین اتفاقات یا اطلاعات گذشته رو به خاطر بیارین.
  • چی نشونه فراموشی نیس؟ بعضی وقتا فراموش می کنین کلیدای خود رو کجا گذاشته اید.