دانلود پایان نامه استراحت، انتخاب

دانلود پایان نامه

هنگام انجام این تمرینات به یاد داشته باشین که بیشتر تمرینات ترکیبی باعث فشار روی بقیه عضلات هم می شه پس از آنجایی که به دو گروه عضله فشار آورده اید باید زمان استراحت کافی واسه اونا در نظر بگیرین. مثلا انجام پرس سینه نه تنها روی سینه بلکه روی پشت بازو هم فشار وارد می کنه.

۳. مدت زمان تمرینات

مسئله دیگر انتخاب مدت وقتیه که می خواید به ورزش بدین. اگه در حال تحصیلید یا پشت میزنشین هستین پس غیر از زمان تمرین، خیلی به بدن خود فشار وارد نمی کنین، پس بدن تون بین جلسات تمرین در وضعیت استراحت قرار میگیره و خود رو بازسازی می کنه.

اگه کار بدنی انجام میدید یا به ورزشای دیگر مثل فوتبال می پردازید، بدن تون واسه بازسازی خود زمان کافی نداره پس باید بین جلسات خود زمان استراحت بیشتری بذارین.

۴. تکرارها و ستا