دانلود پایان نامه با موضوع سپرده های قرض الحسنه و قرض الحسنه پس انداز

دانلود پایان نامه
اجاره‌به شرط تملیک
سلف
خرید دین
جعاله
(گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه و نظایر آن)

انواع تسهیلات اعتباری مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی:
تسهیلات قرض الحسنه:
طبق ماده 15 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر(قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.منبع قرض الحسنه اعطائی توسط بانک ها قسمتی از سپرده های مردم می باشد که به صورت پس انداز قرض الحسنه نزد بانک ها تودیع شده است.بنابراین توانایی بانک ها برای اعطای قرض الحسنه به میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها بستگی خواهد داشت.
این نوع عقد به منظور رفع حوائج ضروری مانند ازدواج، اشتغال و … پرداخت می شود. و حداکثر مدت بازپرداخت آن 5 سال و نرخ کارمزد در حال حاضر 4% می باشد.
تسهیلات فروش اقساطی:
مجوز بانک ها جهت انجام معاملات فروش اقساطی ماده 10 و 11 و بند الف ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد. فروش اقساطی عبارت است از واگذاری کالا به بهای معلوم به غیر ، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مورد معامله به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت می گردد.
با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش اقساطی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
ب) فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
ج) فروش اقساطی مسکن
3- معاملات سلف:
مستند قانونی انجام معاملات سلف توسط بانک ها ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد که بر اساس ماده مذکور بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهم البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند. طبق ماده آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، معامله سلف عبارت است از«پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین با رعایت ضوابط شرعی» به موجب ماده 41 همین آئین نامه، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد، منحصرا بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نمایند.
4- تسهیلات اجاره به شرط تملیک:
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. بانک ها می توانند در جهت گسترش امور تولیدی، خدمانی و بازرگانی به عنوان موجر به معاملات اجاره به شرط تملیک بپردازند و همچنین بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک، نسبت به خرید اموال اقدام و آنرا به صورت اجاره تملیک در اختیار متقاضی قراردهند. عین موضوع اجاره (ماشین آلات، کارخانجات، ساختمان، مسکن و … ) در پایان مدت اجاره و در صورت پرداخت به موقع اقساط به تملک مستاجر در می آید.
5- تسهیلات مشارکت مدنی:
مشارکت مدنی در واقع یک تاسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری بدون ربا در ایران به کار رفته است. مجوز انجام معاملات مشارکت مدنی در بانک ها ماده 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد. طبق این ماده بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تامین نمایند.