دانلود پایان نامه درمورد مسجد شیخ لطف الله و میدان نقش جهان

دانلود پایان نامه

4-11 نقوش دیواره‌های مسجد شیخ لطف الله 62
4-12 کتیبه‌های خارجی گنبد مسجد شیخ لطف الله 70
4-13 کتیبه شمال شرقی (سوره شمس) 72
4-14 کتیبه‌های بنایی در زیر پنجره‌های مشبک 73
4-15 نقوش گنبد مسجد شیخ لطف الله 79
فهرست جداول
4-1 محاسبه کلمه سجده بر اساس حروف ابجد 81
4-2 محاسبه تعداد نقوش گنبد 81
4-3 محاسبه کلمه آدم بر اساس حروف ابجد 82
4-4 محاسبه کلمه قرآن بر اساس حروف ابجد 83
4-5 محاسبه نام حضرت فاطمه(س) با حروف ابجد 83
4-6 ارتباط نام فاطمه(س) با اعداد طبیعی 84
4-7محاسبه کلمه جلابیبهنّ با حروف ابجد 85
4-8 محاسبه کلمه مغرب با حروف ابجد 86
4-9 ارتباط نور در مسجد شیخ لطف الله با حروف ابجد 87
4-10 محاسبه کلمه شمسه با حروف ابجد 87
4-11 محاسبه کلمه برتقالیه با حروف ابجد 88
چکیده
در این تحقیق سعی شده به موضوع حکمت در هنر اسلامی پرداخته شود و از دیدگاه‌های متفکران هنر اسلامی، تعابیر حکمت مورد بررسی قرار گیرد. سپس به اصل و منشاء معماری اسلامی پرداخته شده و در ادامه مساجد اسلامی و عناصر آن مورد مطالعه قرار گرفته است، زیرا مساجد به عنوان مهم‌ترین بخش در معماری اسلامی است و از آن‌جایی که مسجد شیخ لطف الله در بین مساجد اسلامی به طور کامل آموزه‌های قرآنی و دینی را دنبال می‌کند، ضرورت تحقیق در مورد این مسجد را آشکار می‌کند. در این تحقیق حکمت عناصر آن مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین در ادامه ارتباط عناصر و تزیینات مسجد شیخ لطف الله با حروف ابجد مورد تحقیق و نتیجه‌گیری قرار گرفته است.
واژهای کلیدی:
معماری اسلامی، مسجد شیخ لطف الله، حکمت در هنر، تزیینات مساجد، حروف ابجد
مقدمه
در میدان نقش جهان در حال قدم زدن هستیم و چشمانمان در حال عبور و حرکت یکنواختی ضلع شرقی میدان را در همنشینی طاق‌های سفید همسانش طی می‌کند. یک بدنه با خط آسمان کاملا صاف و افقی که ناگهان گنبدی به رنگ کرمی این حرکت را متوقف کرده و ناظر را به سوی خود می‌خواند، به سوی مسجد که حرکت می‌کنیم گنبد به آرامی در پشت سر در غروب می‌کند تا جایی که دیگر چیزی از آن دیده نمی‌شود و آنچه در مقابل دیدگان ما است سردری با شکوه با کاشی های الوان زیبا است چنان‌که در مورد مسجد شاه نیز همین‌گونه است. کل مجموعه به صورت پرده‌ای درمی‌آید که جلوی گنبد قرار گرفته و آن را از برابر دیدگان نهان می‌کند گویی که مقدس‌تر از آن است که به آسانی قابل رویت باشد. به هر حال چنان‌که از سردر به آن اندازه فاصله بگیریم که تمامیت گنبد قابل مشاهده باشد آنگاه دیگر چیزی از تزیینات آن برای ما قابل شناسایی نیست مگر تعدادی خطوط اصلی بسیار بزرگ به رنگ سیاه.
سوال اساسی اینجاست که این تزیینات پیچیده بر روی گنبد و البته در زیر و فضای درونی آن با چه منطق و استدلالی شکل گرفته اند؟ در حالی که ادراک بصری آنها بسیار دشوار و بدون چشم مسلح و با فاصله زیاد ممکن نیست!!!
در واقع عناصر بصری در این مسجد به صورت نمادین است و معنایی به جز آنچه در نگاه اول از آن دریافت می‌شود، در خود محفوظ دارد و هدف در این پژوهش پرداختن به دلایل وجودی آنهاست.
فصل اول
کلیات طرح