دانلود پایان نامه عشق و محبت، رشد فردی

دانلود پایان نامه

۱. جذابیت جاویدان

وقتی حقیقتا عاشق کسی هستیم، لحظات پرعشق و عاطفه در عادی ترین شرایط و موقعیتا هم همراه مون هستن. هیچ وقت لازم نیس واسه بروز و به وجود اومدن عشق و محبت سعی به خرج بدیم. همه چیز در رابطه به همون شکلی که هست، اصلاح کننده و جالب جلوه می کنه.

وقتی اینجور عشقی رو تجربه می کنیم، احتیاجی نیس که از خود واقعی مون دور بشیم تا طرف مقابل رو راضی و خشنود کنیم، بلکه آسونترین کارای دونفره هم پر از عشق می شن و هیچ خبری از زور و زحمت واسه قانع کردن همدیگه وجود نداره.

۲. احترام دوطرفه

یکی از مهم ترین عوامل در حفظ پایداری عشق، احترام متقابله. احترام دوطرفه یعنی ایجاد فضا و شرایط لازم واسه رشد فردی هر یک از دو طرف و حفظ حریما و مرزهایی مشخص. این مرزهای مشخص و حریما به انتخاب و روش شما وابسته ان.

۳. پذیرش

وقتی عاشق کسی میشیم، اونو با تموم خوبیا و بدی هاش می خواهیم. دیدمون تغییر می کنه و گسترده تر می شه و چیزایی رو می بینیم و می فهمیم که به شکل عادی قادر به تجربه اونا نیستیم. عشق واقعی، ما و روش تفکرمون رو تغییر می ده. عشق به همه فرقا، هماهنگی و زیبایی می بخشه. هیچ قضاوتی در روابط عاشقانه وجود نداره و دروازه های قلب در دریافت و پذیرش چیزای تازه به همون شکلی که هستن، بدون هیچ تغییر و اجباری گشوده و بازه.