دانلود پایان نامه مسئولیت پذیری، انتظارات

دانلود پایان نامه

۱۳. عشق یعنی خداحافظی با انتظارات

همه ما دوست داریم که بقیه رفتاری برابر میل مون داشته باشن و گرم و مهربون یا مثلا صمیمی تر، هوشمندانه تر یا مشتاق تر با ما برخورد کنن. همه اینا یعنی انتظارات ریز و درشتی که از بقیه داریم. انتظارات واسه پذیرش عشق لازمه اما کافی نیس. کفایت در عشق واقعی به معنای پذیرش شرایط به همون شکل واقعی خوده. در اون باید با انتظارات و اگها و مگرها خداحافظی کرد.

۱۴. قربونی و مقصر در عشق واقعی جایی ندارن

در عاشقی خبری از مجازات و انتقام نیس. وقتی عاشقیم، یارمان رو گناهکار نمی بینیم. عشق یعنی همراهی و باهم بودن و البته مسئولیت پذیری. در دنیای عاشقی بخشش نقشی کلیدی داره، یعنی از خطای هم می گذریم و می ذاریم که مسیرمون در جاده یکی شدن پیش برود. فرد عاشق هیچ وقت، برداشتای شخصی از وقایع نداره.

۱۵. در عاشقی باید گذشت

عشق به معنای مالکیت نیس. اگه احساس می کنین که عشق رو پیدا کرده این نباید نگران از دست رفتن اون باشین. امتحان کنین. بذارین که عشق آزاد و آزاد باشه. اگه در این آزادی بازگشتی در کار نباشه، یعنی عشق شما، حقیقی نبوده اما اگه خودبه خود از هر طرف و راهی دومرتبه به طرف تون بازگشت، شک نکنین که عشق تون واقعیِ واقعیه. با چیدن پرهای عشق و اسیر کردن اون در قفس نمی تونین حفظش کنین. تنها زمانی می تونین با عشق تنها بشین که خود به دنبال آزادی و حقیقت اون باشین.

۱۶. عشق اسارت نیس