دانلود پایان نامه ناخودآگاه جمعی، ناصرالدین شاه

دانلود پایان نامه

این عنصر مشترک فرهنگ و روح ایرونی، «شعر» است. همونجوریکه استاد داریوش آشوری در کتاب «شعر و اندیشه» آورده، شعر همیشه «مهم ترین عنصرِ هنری و رسانه فرهنگی در فضای فرهنگِ ایرونی بوده». در فرهنگ ایرونی، شعر و شاعران، همیشه از جایگاه والایی بهره مند بودن. روح خیال پرداز و شوریده ی ایرونی، به کمک تأملات و اشراقات داخلی، میراثی غنی از زیبایی و حکمت رو به شکل شعر واسه آدمی به ارمغان آورده. روح ایرونی با شعر تنیده شده. به همین دلیله که شاید ما تنها کشوری هستیم که مردمش با اشعار شاعرانش فال می گیرن یا مشاعره برگزار می کنن. ما شاعران مون رو گرامی می داریم، شعرشان رو حفظ می کنیم و در زندگی و گفت وگوهای روزمره از راه های مختلف به اونا مراجعه می کنیم. خیلی از شاهان ایران، شاعران رو گرامی می داشتن و حتی بعضی مثل ناصرالدین شاه خودشون هم شعر می گفتن. با ورود اسلام به ایران، مضامین عرفانی به شکل شعر میراثی غنی از فرهنگ الهی و ادبی رو واسه جهانیان به یادگار گذاشت. شعر اون اونقدر در ناخودآگاه جمعی ما نفوذ داره که وارد ادبیات و گفت وگوهای روزمره ی ما شده و خیلی از ضرب المثلای عادی ما برگرفته از اشعار شاعران مونه. با این اوصاف عجیب نیس اگه عبارات تأکیدی شاعرانه اثر بیشتر و عمیق تری در وجود یک ایرونی داشته باشه.

عبارت تأکیدی شاعرانه چیه و به چه دلیل مؤثرتره؟

عبارت تأکیدی شاعرانه می تونه یک مصرع، بیت یا بخشی از یک شعر باشه که با اهداف شما تناسب داره. شاه بیت عبارات تأکیدی شاعرانه ی من، این بیت از سعدیه:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوسـت

تکرار صبحگاهی این بیت واقعا اثر معجزه آسایی رومو داشته. اجازه بدین این بیت رو با عبارت تأکیدی امیل کوئه مقایسه کنیم:

«من هر روز از هر دید بهتر و بهتر میشم»

این جمله هیچ دلیلی رو نمیگه که به چه دلیل من باید هر روز بهتر شوم. با وجود این همه جنگ، کشتار، بدبختی، فقر و آدمای گرسنه در جهان، من میتونم هر روز بهتر و بهتر شوم؟! اما بیت سعدی نه تنها واسه خوشحال بودن دلیل میاره، بلکه راه حل تموم مشکلات جهانی رو هم نشون می ده: