دانلود پایان نامه پایداری، انتخاب

دانلود پایان نامه

  1. می گه که شادی من به دلیل باور به وجود خالق و آفریدگاریه که تموم جهان آفریده ی اوست. بدون باور به قدرتی مطلق، هیچوقت آرامش عمیق و پایداری رو تجربه نخواهیم کرد.
  2. آرامش

  3. این بیت می گه که تنها کاری که لازمه بکنی تا به شادی، آرامش و خوشبختی پایدار برسی اینه که عاشق باشی. عاشق تموم موجودات باشی. به خود، بقیه، حیوانات، طبیعت و به خدا عشق بورزی.

این عشقه که می تونه تنها مرهم تموم دردها و زخمای بشری باشه. از طرف دیگر وزن، ریتم و زیبایی این شعر اثر آروم بخش و نشاط آور فوری بر روح آدم داره.

روش انتخاب عبارات تأکیدی شاعرانه