رابطه بازنشستگی با عزت نفس و جنس و سن

دانلود پایان نامه

رابطه بازنشستگی با عزت نفس

به نظر بولو[1] بازنشستگی به انحاءمختلفی عزت مفس واحترام به خودمون بازنشتگان رو تهدید می کنه. بازنشستگی فرصتها معمولی رابرای تماسها اجتماعی با همکاران،مراجعه کنندگان ومشتریان ووابستگی و عضویت در گروهها حرفه ای وشغلی یا اتحادیه ها واصناف رو  کاهش می بده وگاه قطع می کنه. پس کنار گذاشتن نقش های قبلی وتقبل وپرداختن به نقش جدید می تونه به تغییرات در حالات ورفتار وحتی اخلاق منجر می شه(اردبیلی،1379).

با مراجعه به تفاوتهای بین بازنشستگان وافرادی که به کار ادامه می دهند،یافته های مطالعه فرنندز[2]، ماترن و رایتز (1996) نشون می بده که بازنشستگی اثر مهمی روی عزت نفس وتأثیر منفی روی افسردگی داره. هم اینکه یافته های ماترن ورایتز(2004)نشون می بده عزت نفس قبل ازبازنشستگی وشایستگی بازنشسته شدن، نگاه مثبت نسبت به بازنشستگی رو افزایش می بده.

 

2-5-7- رابطه بازنشستگی با جنس و سن

تحقیقات اخیرتفاوتهای جنسی در تجارب بازنشستگی رو مشخص کرده.مردان گذر بازنشستگی رو متفاوت از زنان تجربه می کنن. هر چند دلایلی وجوددارد که نشون می بده، مردان بیشتر از زنان با بازنشستگی جنگ می کنن، ولی تحقیقاتی وجوددارد که زنانی رو شناسایی کرده که ناراضی تر ازمردان هستن(کیم ومان،2002). تفاوتهای جنسی به دست اومده،درخشش تفاوتهای جنسی گسترده تر مسئولیت در کار وخانوادهه(لابک وتامپسون،2005).

در مورد سنین بازنشستگی هم مطالعاتی صورت گرفته، یافته های این تحقیقات نشون داده که بازنشستگی در سن60 سالگی هیچ تأثیری بر کارکرد سلامت جسمی نداره واگر هم داشته باشه باپیشرفت در سلامت روانی به ویژه در بین گروهها دارای وضعیت اجتماعی –اقتصادی عالی در ارتباطه (مین، مارتی کاینن، همینگ ایشون، استنسفلد، مارموت 2003).هم اینکه،سلامت روانی فردی که در سن بالا بازنشسته شده بهتر از سلامت روانی فردیه که در سنین پایین بازنشسته شده (جاکما و سالوکنگس،1991).

زیادی تماسهای اجتماعی با دوستان یا همسایگان نشون می بده که عمل دوطرفه سن، جنس در بازنشستگی اثر مهمی بر جای می گذارد. بازنشستگی خیلی زود در بین افراد سن بالا باعث کاهش زیادی تضادهای اجتماعی می شه. این یافته نشون می بده که یک ارتباط اجتماعی بیرون از محل کار واسه افراد شاغل میانسال پیشنهاد می شه تا از تنهایی اجتماعی اونا در زمان بازنشستگی جلوگیری کنه(فلوید و همکاران،1992).

[1] Blau

[2] Fernandez