رقص گوگل Google Dance چیست؟

رقص گوگل Google Dance چیست؟

رقص گوگل Google Dance یکی از الگوریتمای نامعلوم گوگله و گوگل تا حالا مستقیما وجود اینجور الگوریتمی رو تایید و یا تکذیب نکرده.

سرفصل محتوا

  • رقص گوگل (Google Dance) چیه؟
    • چیجوری بفهمم که سایت من در برابر Google Dance قرار گرفته؟
  • گوگل دنس موقع سندباکس
  • موقع رقص گوگل چه کنیم؟

رقص گوگل (Google Dance) چیه؟

الگوریتم رقص گوگل Google Dance ممکنه رتبه یه سایت قدیمی تا سر حد مرگ پایین آورده و یه سایت جدید رو جانشین اون کنه و به صورت یا برعکس عمل کنه (یعنی رتبه یه سایت جدید تا پایین آورده و رتبه یه سایت قدیمی رو بهبود بببخشد).

همونطور که گفتم مدارک خیلی از چگونگی کارکرد گوگل دنس موجود نیس اما همین مدارک نشون میده که هدف گوگل از طراحی این اگوریتم ارائه شانس رتبه بهتر به همه وب سایتا، مخصوصا وب سایتا جدیده.

چیجوری بفهمم که سایت من در برابر Google Dance قرار گرفته؟

جابه جایی رتبه ای که Google Dance باعث اون می شه بسیار کوتاه مدت و معمولا چند دقیقه ایه. پس اگه تغییر یهویی کوتاه مدت ای در رتبه سایت خود مشاهده کردین چه پیشرفت و چه پسرفت شاید ترکشای Google Dance به شما اصابت کرده :).

رقص گوگل (Google Dance) به تنهایی چیز بدی نیس، به طور کامل طبیعیه و ممکنه هر سایتی دچار اون شه اما معمولا واسه سایتای جدید که تاز روند سئو رو شروع کردن پیش میاد.

گوگل دنس موقع سندباکس

یکی از زمانایی که وب سایتا دائم دچار نبود ثبات رتبه و یا همون رقص گوگل می شن هنگامیه که وب سای در سندباکس گوگل (Sandbox) قرار داره. سایتای تازه تاسیس به دلیل آزمون و خطای که Google روی وب سایتا جهت امتحان اسپمر بودن و یا نبودن انجام میده در سندباکس گوگل قرار میگیره. پس اگه دامنه Starter شما دائم دچار تغییر رتبه می شه مطمئننا داخل سندباکسه و ریشه دنس اون از Sand Boxه.

موقع رقص گوگل چه کنیم؟

خونسردی خود رو حفظ کنین!

منبع: سئوفاکس