عمل حقوقی، قرارداد

دانلود پایان نامه

  • اعسار محال­ علیه: اعسار به معنای ناتوانی مالیه. گفتیم که حواله یه جور وسیله پرداخت دینه؛ پس محال­ علیه باید توانایی مالی پرداخت دین دلخواه رو داشته باشه. حال اگه محال ­علیه توانایی مالی پرداخت اینجور مالی رو نداشته باشه و به اصطلاح حقوقی «مُعسِر» باشه و طلبکار هم به این مسئله آگاهی نداشته باشه، می تونه عقد حواله رو فسخ کنه و به خود بدهکار اصلی مراجعه کنه و طلبش رو از اون بگیره.
  • تخلف از شرط: اگه جدا از اینکه عقد حواله، شرطی و تعهدی به نفع هر کدوم از دو طرف شده باشه، اما اون فرد مسئول از اجرای اون شرط سر باز بزنه، اینجا هم شخص ذی نفع می تونه عقد حواله رو به هم بزنه.
  • اقاله: اِقالِه یک عمل حقوقیه که در اون طرفینی که قبلا با هم قراردادی رو بستن، توافق می کنن که اون قرارداد رو به هم بزنن. همون ارادهایی که می تونن با توافق، قراردادی رو بسازن، همون ارادها هم می تونن اون توافق رو بر هم بزنن. این عمل در حقوق «اقاله» نامیده می شه اینجا هم هروقت بدهکار، طلبکار و محال علیه به این نتیجه برسن که دیگر نمی خوان عقد حواله وجود داشته باشه، می تونن اونو اقاله کنن و به هم بزنن.

مطالب این مقاله با کمک کتاب «درسایی از عقود مشخص» اثر دکتر ناصر کاتوزیان نوشتن شده.

تهیه شده در: chetor.com