معایب گزارش‌دهی سرمايه فكري:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

معایب گزارش‌دهی سرمايه فكري:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

معایب گزارش‌دهی خارجی سرمايه فكري

  • افزایش حساسیت اطلاعات منتشر شده در بازار برای رقبای.
  • انتظارات بالایی را ایجاد می‌کند.
  • درجه آزادی مدیریت را کم می‌کند.
  • پیامدهای مالیاتی دارد اگر در ترازنامه منعکس شود.
  • افزایش هزینه‌ها بخاطر قوانین و بوروکراسی‌های جدید در سازمان.
  • افزایش ریسک بدهی کاربران به خاطر ارائه اطلاعات آینده مدار.
  • دستکاری اطلاعات برای نشان دادن اطلاعات مثبت. (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)

 
2-1-14)مدیریت سرمايه فكري
امروزه سرمايه فكري به عنوان یک دارایی استراتژیک برای عملکرد سازمانی شناخته شده است و مدیریت سرمايه فكري برای رقابت‌پذیری سازمانها خیلی مهم و حیاتی است. (Grant, 1997 and Roos et al., 1997)
بر طبق نظرات روس و همكارنش (2003)  و مر و همكارنش  , (1997)، مدیریت سرمايه فكري شامل موارد زیر است :
الف) شناسایی سرمايه فكري کلیدی که باعث تحقق عملکرد استراتژیک یک شرکت می‌شود.
ب) تجسم کردن و به تصویرکشاندن مسیرهای و تحولات خلق ارزش[1] سرمايه فكري کلیدی.
ج) اندازه‌گیری عملکرد بویژه تحولات پویای آن.
د) پرورش و خلق[2] سرمايه فكري کلیدی با استفاد‌ه‌های از فرآیندهای مدیریت دانش.
ه‍‌) گزارش‌دهی خارجی و داخلی عملکرد. (Marr et al., 2003)
توضیح مشروح این گامها
گام اول شناسایی منابع سرمايه فكري کلیدی در یک سازمان است که نقطه شروع این گام بطور سنتی، استراتژی یک سازمان است که در آن سازمانها مهمترن منابع دانشی بویژه منابع دانشی خود را برای تحقق اهداف استراتژیک خود، شناسایی می‌کنند این نحوه نگرش به مسئله در دیدگاه تئوری مبتنی بر منابع به شرکت مطرح شده توسط پنروز[3] (1991)و بارني[4]  (1959) وجود دارد. که در آن منابع سازمانی را به عنوان محرکهای بهبود و توسعه استراتژی در نظر می‌گیرد. به هر حال لازم است مدیران ابتدا سرمايه هايي فكري را شناسایی کنند که باعث خلق ارزش در یک سازمان می‌شود. این منابع سرمايه فكري ممکن است شامل منابع انسانی (مهارت، دانش فنی و شایستگی) و روابط با سهامداران (روابط مشتری، توافقات گواهی‌نامه‌ها و …) ومنابع سازمانی (سیستم‌ها، فرآیندها و فرهنگ سازمانی و فلسفه مدیریت) و ماركها  و مالكيت هاي معنوي باشد.
باید توجه کرد که یکسری منابع فیزیکی و مالی نیز وجود دارد که بطور نزدیکی با سرمايه فكري مرتبط هستند که به عنوان توانمندسازهای[5] لازم برای خلق ارزش است (ساختمانها، شبکه‌های فیزیکی و منابع مالی مانند سرمایه‌گذاریها و وجه نقد).
گام دوم این است که به تصویر بکشانیم که چگونه و چطوری سرمايه فكري به تحقق اهداف استراتژیک یک شرکت یا سازمان کمک می‌کند. نمایش تصویری روابط علّی یا تحولات و دگرگونیها در نقشه‌ها برای اولین بار بصورت نقشه‌های استراتژی توسط نورتون و كاپلان (2000و2002) با نام نقشه‌های موفقیت توسط نلي[6] مطرح شد و قبلاً بصورت سازنده هدايتگر[7] در کارهای اولیه ادوينسون و در اسكانديا روس توصیف شده است.
چنین نقشه‌هایی بیانگر منطق کسب و کار هستند و نشان می‌دهند که چگونه مسیرهای خلق ارزش فرض شده منجر به تحقق اهداف استراتژیک سازمان و رضایت ذینفعان کلیدی یک سازمان می‌شود.
هنگامی که سازمان‌ها این مسیرهای خلق ارزش خود را به تصویر می‌کشانند. انها می‌توانند شاخصهای عملکردی را ایجاد وتوسعه دهند که به آنها کمک می‌کند تا درک کنند که آیا سازمان در پیاده‌سازی استراتژی‌های خود موفق بوده‌اند یا نه.
ساختن چنین معیارهایی دربارة قضیه ارزشی[8] (فرضیه تجاری)[9] به سازمانها این اجازه را می‌دهد  تا مفروضاتی را دربارة این موضوع که چگونه کسب و کارها، عمل می‌کنند مورد آزمون قرار دهند.
فاز مدیریت سرمايه فكري، از بینشهای حاصل  شده از شناسایی و نقشه‌برداری[10] و اندازه‌گیری داراییها دانشی استفاده خواهد کرد در این مرحله مدیران تصمیم می‌گیرند دربارة این موضوع که آیا خلق و پرورش سرمايه فكري موجود با استفاده از فرآیندهای مدیریت دانش یا مفروضات خلق ارزش غلط است یانه، که در اینصورت غلط بودن، به مراحل قبلی برگشت کرده و دوبارة محرکها و عاملان کلیدی و واقعی موفقیت را شناسایی می‌کنند.
ظرفیت عملکردی یک سازمان براساس دانش افراد آن و نیز دانش سازمانی و جمعی یک سازمان است و این موضوع نشان می‌دهد که چرا سازمانها در حال تلاش و سعی کردن هستند تا به یک سازمان یاد گیرند‌ه‌ای برای تحقق هدف بهبود مستمر داراییها دانشی خود تبدیل شوند. (Senge, 1990)
در پایان باید بگوییم که عملیات مدیریت دانش شامل ابزارهایی هستند که به سازمانها اجازه می‌دهند تا داراییها دانشی خود را حفظ و رشد دهند. (Marr et al., 2003)
 
[1]– Value Creation Pathways and Transformations
[2]– Cultivating
[3] -Penrose
[4] – Barney
[5]– Enablers
[6] – Neely
[7] – Navigator Building
[8]– Value Assumption
[9]– Business Hypothesis
[10]– Mapping
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
« بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*