معرفی فرایندهای CRM:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی
3D flow chart. Programming, planning, ...

معرفی فرایندهای CRM:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی

معرفی فرایندها و روش های سازگار مکرر ( هادی زاده مقدم و رامین مهر و حاج مقامی،1389 ، ص 4).

اهداف  CRMاز نظر بارنت 1-صرفه جویی در هزینه هاي جمع آوري اطلاعات مشتریان
2-افزایش درآمد در نتیجه شناخت مشتریان
3-اثرات استراتژیک
اهداف CRM از نظر نول 1-شناسایی ارزشهاي خاص هر گروه از مشتریان
2-درك اهمیت نسبی آن نیازها براي هر گروه مشتري
3-تعیین این که آیا ارائه چنین ارزشهاي متناسب هر مشتري به شیوه اي که آنها می خواهند می باشد؟
4-اندازه گیري نتایج و اثبات بازده سرمایه گذاري
اهداف  CRMاز نظر سویفت -1بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی
-2 ارائه محصولات صحیح به هر مشتري
-3 ارائه محصولات صحیح از طریق کانال هاي صحیح به هر مشتري
-4 ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتري
اهداف CRM از نظر گالبریث و راجرز 1-سفارشی سازي
-2 ایجاد ارتباطات شخصی شده    ).اختصاصی شده براي هر مشتري ).
3-ارائه خدمات پشتیبانی بعد از فروش(
اهدافCRM  از نظر کالاکوتا و رابینسون 1-افزایش سود آوري از طریق شناسایی ، جذب و حفظ بهترین مشتریان
-2 استفاده از اطلاعات مشتریان براي ارائه خدمات بهتري به نیازهاي آنها
-3 معرفی فرایند ها و روشهاي سازگار مکرر(

همچنین می توا ن اهداف CRM را به شرح زیر بیان نمود : (عباسی و ترکمنی،1389،ص25 ).
1- افزایش درآمد :
– شناخت فرصت هاي جدید
– کاهش فرصت هاي از دست رفته
– کاهش فرار مشتریان
2-  ایجاد وفاداري در مشتري:
– بهبود خدمات به مشتریان
– بهبود جلوه سازمان
3- کاهش هزینه:
– ذخیره اطلاعات سازمان
– کاهش دوباره کاري هاي بازاریابی
هدف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری به بیان ساده عبارتست از درک و رفتار بهتر با مشتریان به منظور افزایش وفاداری و منافع(سیدی و همکاران، 1388،ص 85 ).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری ( مورد مطالعه: نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*