مفهوم خلاقیت از دیدگاه صاحبنظران

دانلود پایان نامه

مفهوم خلاقیت از دیدگاه صاحبنظران

خلاقیت چیست و چه معنایی دارد ؟

پال توئیچل در تعریف خلاقیت چنین بیان نموده : « خلاقیت رها کردن انرژی از طریق یک تصویر ، آئین ، مراسم ، موسیقی ، کوزه گری ، ادراک الهامی ، موعظه و هر نمود دیگری که عامل رها سازی این انرژی گردد . »

این رها سازی انرژی در بعضی ها درخدمت به کل عالم و برای دیگران در آثار هنری ، ادبیات ، موسیقی و سایر بسترهای مناسب خلاقیت به ظهور می رسد .

پیتر بوم معتقد است : « خلاقیت مهار کردن کل و تمامیت است تا بتواند در برابر چشمان جریان یابد . »

اوشو فیلسوف و عارف معاصر خلاقیت را بزرگترین عصیان د رعالم هستی می داند و      می نویسد :

« اگر زندگی با اشتیاق و خلاقیت تؤام نباشد بسیار ملالت بار و نوعی خودکشی تدریجی است . »

هارولد کلمپ خلاقیت را چنین بیان کرده است :                                                                  « خلاقیت همان خصیصه ای است که ما را خدای گونه می کند . »

 

 

 

 

اجزاء تشکیل دهنده اصل خلاقیت

اولین جزء قلمرو مهارت ها است که به منزله مواد اولیه استعداد ، آموزش و تجربه در یک حوزه خاص می باشد . قلمرو مهارت ها  تا حدودی ذاتی است . افراد با درجات متفاوتی از استعداد راه بلندی را به سوی پیشرفت طی می کنند . نکته ای را که بیشتر ما فراموش می کنیم این است که انسان قبل از آنکه بتواند در یک زمینه خلاق گردد باید دارای مهارت باشد .

دومین جزء تفکر خلاق و مهارت های کاری است . برخی شیوه های کاری ، شیوه های فکری خاص و ویژگی های شخصیتی در افراد وجود دارد که آنها را قادر می سازد قلمرو مهارت های خود را در    عرصه های جدید به کار گیرند . بعضی از مهارت های فکری ذاتی می باشند اما جنبه های دیگری از تفکر خلاق نیز وجود دارد مانند شیوه های کاری که می توان آنها را به وسیله آموزش و تجربه    افزایش داد .[1]

شیوه کاری خلاق دارای خصوصیات زیر است :

ـ نوعی تعهد به درست انجام دادن کار

ـ توانایی متمرکز نمودن تلاش و توجه برای مدت طولانی

ـ توانایی رها کردن ایده های غیرخلاق و کنارگذاردن موقتی مسایل بسیار پیچیده

ـ پافشاری برای روبرو شدن با مشکل

ـ اشتیاق و علاقه برای تلاش و سخت کوشی

 

دیدگاه گانیه نسبت آفرینندگی ( خلاقیت )

رابرت گانیه آفرینندگی را نوعی حل مسئله می داند . با وجود شباهت زیاد بین حل مسئله و آفرینندگی می توان آنها را از این لحاظ متفاوت دانست که حل مسئله فعالیتی عینی تر از آفرینندگی است و هدف مشخص تری دارد درحالیکه آفرینندگی بیشتر جنبه شخصی دارد و بیش از حل مسئله به شهود و تخیل وابسته است . در حل مسئله شخص با موقعیتی روبرو می شود که باید برای آن یک راه حل بیابد اما در آفرینندگی فرد هم موقعیت مسئله و هم راه حل آن را خود می آفریند .

ویژگی مهم دیگر آفرینندگی ، تازگی نتایج تفکر آفریننده است . یعنی راه حل های آفریننده راه هایی تازه هستند که دیگران قبلا” به آنها دست نیافته اند . بنابراین تأکید آفرینندگی بر اثر یا بازده فکری تازه است . هسته اصلی تمام مفاهیم مربوط به آفرینندگی را مفهوم تازگی تشکیل می دهد . آفرینندگی (خلاقیت) به راه های تازه ، اصیل ، مستقل و تخیلی اندیشیدن درباره انجام کارها می انجامد . [2]

 

دیدگاه گیلفورد نسبت به آفرینندگی (خلاقیت)

گیلفورد دو مفهوم تفکر همگرا و تفکر واگرا را مطرح نمود که تفکر همگرا با هوش رابطه دارد اما تفکر واگرا ویژگی مهم آفرینندگی است . تفاوت آنها در این است که در تفکر همگرا نتیجه تفکر از قبل معلوم است یعنی همیشه یک جواب درست یا غلط وجود دارد اما در تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادی جواب احتمالی ممکن است موجود باشد که از نظر منطقی هر یک از آنها درست است .

گیلفورد نخستین کسی بود که مبحث تفکر واگرا را در روانشناسی آفرینندگی مطرح کرد . در نظریه او تفکر واگرا ابتدا به وسیله سلیس و روان بودن ، انعطاف پذیری و اصالت فکر مشخص می شود . سلیس و روان بودن به تعداد ایده هایی که ما در یک موقعیت مشخص ایجاد می کنیم ، گفته می شود . انعطاف پذیری به تعداد طبقات مختلف ایده ها        گفته می شود . اصالت فکر به تازه و نو بودن ایده ها اطلاق می شود . متفکران خلاق از طریق ایجاد عقاید گوناگون ، بدیع و تازه مشخص می شوند .[3]

 

دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگی (خلاقیت)

یکی دیگر از دانشمندانی که در زمینه آفرینندگی نظریه پردازی کرده و پژوهش های زیادی انجام داده پاول تورنس است . او در جدیدترین اظهار نظرش در مجله بازنگری روانشناسی پرورشی ، سه تعریف برای آفرییندگی ارائه داده است :  ۱. تعریف پژوهشی     ٢. تعریف هنری  ٣. تعریف وابسته به بقاء

 

در تعریف پژوهشی ، تفکر آفریننده عبارت است از فرآیند حس کردن مشکلات ، مسائل ، شکاف در اطلاعات ، عناصر گمشده ، چیزهای ناجور ، حدس زدن و فرضیه سازی درباره این نواقص و ارزیابی و آزمودن این حدس ها و فرضیه ها ، تجدید نظر کردن و دوباره آزمودن آنها و بالاخره انتقال نتایج . آزمون تفکر آفریننده تورنس ، تفکر آفریننده را با تعدادی سؤال کلامی و تصویری می سنجد .

  1. www.jobiran.com , www.irica.com

۱. روانشناسی پرورشی ، روانشناسی یادگیری و آموزش ، علی اکبر سیف ، ۱٣٨۱

۱. آزمون روانشناسی فعالیت های کاربردی یادگیری ، گری جی . برانیگان ، ۱٣٨۱