مقاله رایگان درمورد دانش آموختگان، علوم قرآن، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

ایرانگردی و جهانگردی جهت ترویج فرهنگ قرآنی:
– گماردن راهنما برای توریست‌های خارجی در اماکن مقدسه و شناساندن معارف قرآنی موجود در این اماکن به آن‌ها.
– ارائه نشریات و کتاب‌های قرآنی جذاب و کارشناسی شده به صورت رایگان در اماکن مقدسه به مسافران و جهانگردان.
– تهیه بروشورهایی در خصوص شناخت قرآن و مفاهیم آن و آثار چاپ شده در این مورد و توزیع آن در تمامی اماکن مقدسه ایران جهت ارائه به مسافران و جهانگردان.
10. تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در زمینه‌های قرآنی از طریق:
– شناسایی محققان نخبه در زمینه قرآن و گرامیداشت علما و شخصیت‌های محقق این حوزه جهت تشویق، حمایت و انتشار آثار مربوط به آنان.
– حمایت از طرح‌های پژوهشی با موضوع قرآنی.
– در نظر گرفتن فضایی اختصاصی در تمام کتابخانه‌های عمومی کشور در حوزه قرآنی حداقل در فرهنگسراهای کشور.
11. نظارت و پیگیری مستمر بر فعالیت‌های جریانات انحرافی فرقه‌های شبه عرفانی و دینی جهت:
– جلوگیری از تبلیغات سوء در جهت گرایش جوانان به مذاهب و تشکل‌های انحرافی.
– جلوگیری از تبلیغات سوء در جهت سوء استفاده از مفاهیم قرآنی به نفع خودشان.
12. چاپ و انتشارات:
– شناسایی و حمایت از مؤلفان و ناشرانی که به تألیف و چاپ کتاب در زمینه قرآن و علوم مربوط به آن اشتغال دارند و اختصاص دادن تسهیلات ویژه‌ای به آن‌ها در نمایشگاه بین المللی کتاب و دیگر عرصه‌ها.
– ممانعت از چاپ کتب مخالف شرع و مقدسات اسلامی و جریان‌های انحرافی.
– ممانعت از صدور مجوز برای ناشران کتب مخالف شرع و مقدسات اسلامی و جریان‌های انحرافی.
– اختصاص دادن غرفه‌ای به آثار قرآنی از ناشران مختلف.
– حمایت از نویسندگان در زمینه قرآن جهت چاپ، خرید و توزیع آثار آن‌ها.
13. حمایت از مؤسسات، کانون‌ها و تولید کنندگان آثار سمعی و بصری در زمینه قرآن.
14. حمایت از همایش‌های قرآنی.
15. تحقیق درباره اثرات وسایل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر برنامه‌ها و آثار تولید شده در خصوص مفاهیم قرآنی در افکار عمومی با همکاری دستگاه‌های مربوط.
16. انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون فرهنگ عمومی در زمینه قرآن و استفاده از نتایج حاصله در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در جهت بهبود کیفی و کمی امور محول شده.
17. تنظیم سیاست‌های کلی در خصوص مطالعات راهبردی قرآنی خصوصاً آسیب‌ها و آفات و موانع گسترش فرهنگ قرآنی و ارائه آن‌ها به نهادهای مختلف.
18. همکاری با حوزه‌های علمیه و مؤسسات قرآنی فعال جهت آموزش نیروی متخصص در علوم قرآنی و شبهه شناسی.
وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
آموزش و پرورش که در مقطعی به آموزش و تربیت دینی کودکان و نوجوانان و نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی و اسلامی اهتمام دارد، در مقطعی دیگر این سرمایه عظیم و جوان را به وزارت علوم می‌سپارد تا در دانشگاه‌های کشور، دانش آموختگانی مسلمان، متعهد، متخلق، با هویت و آماده به خدمت پرورش دهد. برخی از سیاستگذاری‌های مربوط به گسترش فرهنگ قرآنی که می‌تواند در این نهاد پی‌گیری شوند عبارتند از:
1. تأسیس دانشگاه بین المللی قرآن به همراه رشته‌هایی در زمینه قرآن شناسی، شبهه شناسی، آسیب شناسی موضوعی با گزینش از میان طلاب و دانش آموختگان دانشگاه‌ها به منظور:
– تربیت متخصص علوم قرآنی.
– تربیت متخصص در امر شبهات قرآنی و پاسخگویی به آن‌ها.
– تربیت متخصص در آسیب شناسی شیوه‌های تبلیغ قرآن.
2. در نظر گرفتن مجموعه مباحثی از معارف قرآنی در سرفصل‌های دروس دانشگاهی تمامی رشته‌ها به منظور آشنایی تخصصی جوانان با قرآن و معارف والای آن.
3. برگزاری همایش‌ها و سلسله نشست‌های تخصصی در خصوص شبهات قرآنی در دانشگاه‌های سراسر کشور با همکاری مؤسسات قرآنی و کانون‌های قرآنی مستقر در دانشگاه‌ها.
4. تهیه و ارائه اولویت‌های پژوهشی مطالعات راهبردی قرآن با همکاری مؤسسات قرآنی و سایر نهادها و ارگان‌ها برای موضوعات پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی به صورت فراخوان به دانشگاه‌های سراسر کشور.
5. برنامه‌ریزی برای شناسایی استعدادهای درخشان خصوصاً در رشته‌های علوم انسانی و معرفی آن‌ها به مراکز تحقیقاتی قرآنی، جهت بهره گیری از قابلیت و استعداد آن‌ها در مطالعات راهبردی قرآنی در کشور.
6. برنامه‌ریزی برای استفاده از نتایج و دستاوردهای مطالعات علوم انسانی و پایان‌نامه‌های دانشجویان، جهت کاربرد در پیشگیری و مقابله با موانع گسترش فرهنگ قرآنی.
7. برنامه‌ریزی برای جذب متخصصان علوم قرآنی ایرانی داخل و خارج از کشور.
8. تسهیل در صدور مجوز برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی قرآنی.
9. تسهیل در صدور مجوز برای تأسیس انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه‌ها در خصوص فعالیت‌های قرآنی.
10. تعمیق و گسترش ارزش‌های انسانی و اسلامی در دانشگاه‌ها از طریق:
– برگزاری سخنرانی‌ها یا سلسله نشست‌های دروس اخلاق.
– بزرگداشت و تکریم مفاخر علوم قرآنی.
– حفظ فرهنگ عاشورا و مراسم سوگواری اهل بیت در پیوند با معارف قرآنی.
-برگزاری جلسات تفسیر قرآن با همکاری انجمن معارف اسلامی در دانشگاه‌ها.
– برگزاری همایش ممتازان علمی ـ اخلاقی با رویکرد قرآنی.
– برپایی دائمی نماز جماعت در دانشگاه‌ها برای ترغیب دانشجویان به اهمیت دادن نماز اول وقت و حفظ مساجد دانشگاه‌ها.
11. در نظر گرفتن دروس “تخصصی اخلاق” و “معارف قرآنی” در کارگاه‌های تربیت مربی استادان در دانشگاه‌ها.
12. تقویت کمیته تأمین و گزینش هیأت علمی به منظور عدم ورود عناصر مخرب اندیشه‌ها و معارف قرآنی در دانشگاه‌ها.
13. گسترش بصیرت دانش آموختگان و توأم نمودن تربیت با دانش.
14. ایجاد فرصت و امکان برخورد سالم اندیشه‌ها و گسترده نمودن پژوهش در امور قرآنی به منظور جلوگیری از تهاجم فرهنگی.
حوزه‌های علمیه
روحانیت در نظام اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در واقع یکی از عناصر اصلی مولّد فرهنگ دینی است. حوزه‌های علمیه و روحانیان به عنوان پل ارتباطی حاکمیت اسلامی، معنویت و مردم می‌توانند نقش مهمی در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی ایفا نمایند خصوصاً پایگاه مرکز حوزه‌های علمیه که در شهر مقدس قم است می‌بایست تلاش بیشتری نماید.
1. تدوین دستورالعمل گزینش طلبه از سوی حوزه‌های علمیه قم برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور با در نظر گزفتن این نکته که عمدتاً باورها، ارزش‌ها، هنجارهای دینی و انجام نهضت‌های دینی در گذشته ایران اسلامی از طریق این قشر وارد فرهنگ کشور شده است.
2. آموزش تخصصی طلبه‌ها جهت شناخت معارف قرآنی، شناسایی شبهات و یافتن پاسخ به آن‌ها جهت اطلاع رسانی فرهنگی.
3. آموزش طلبه‌ها به عنوان تبیین‌گر مکتب اسلام و مرزبانی از احکام و قوانین دینی و تعمیق فرهنگ دینی جهت پیشگیری از عمل نکردن به احکام و دستورات قرآن.
4. آموزش طلبه‌ها همگام با تحولات روز و تجهیز به فنّاوری اطلاعات برای مقابله با آفات و شبهات مربوط به معارف قرآنی از طریق:
– آشنایی با اینترنت و زبان‌های خارجی.
– برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در خصوص تعیین راهبرد دقیق و هدفمند در راستای پیشگیری و مقابله با موانع گسترش فرهنگ قرآنی.
5. آموزش طلبه‌ها در زمینه بهره گیری از توان علمی خود، بنا بر مقتضیات زمان.
6. حفظ وحدت حوزه و دانشگاه با تعامل و بهره گیری از توانایی یکدیگر برای گسترش فرهنگ قرآنی و پاسخگویی به شبهات و فتنه‌های دشمنان.
7. تربیت خطیبان مخلص و صالح برای تفهیم معارف قرآنی در مساجد جهت:
– حفظ سنگر مساجد.
– زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا در پیوند با فرهنگ قرآنی.
– احیای مفاهیم قرآنی و تبیین جایگاه قرآن در زندگی اجتماعی.
– تلاش برای رفع مهجوریت قرآن.
– جلوگیری از تحریف معنوی قرآن از جمله تفسیرهای ناروا و بدعت‌های نابجا از تعالیم قرآنی که منجر به ظهور تفکرات و تشکل‌های انحرافی خواهد شد.
همکاری آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی
اهمیت رسالت سازمان تبلیغات در راستای ترویج اخلاق اسلامی، دفاع از اصول اسلام، شناخت توطئه‌های فرهنگی تبلیغی و تبیین انحطاط و بطلان مکتب‌های الحادی و انحرافی و… جهت گسترش فرهنگ دینی و قرآنی خصوصاً در میان نسل جوان آشکار است. بنابراین راهکارهایی که این سازمان می‌تواند به کار گیرد بدین قرار است:
1. تشکیل گروه‌های پژوهشی و انجام مطالعات راهبردی در زمینه بررسی آسیب‌های دینی معاصر و بهره گیری از جوانان فرهیخته در انجام این تحقیقات
2. چاپ و انتشار تحقیقات پژوهشی برتر قرآنی در خصوص آشنایی اقشار مختلف جامعه خصوصاً نسل جوان با معارف قرآنی.
3. انتخاب آثار برگزیده در خصوص معارف قرآنی و معرفی آن‌ها به عنوان آثار نمونه جهت ترغیب و تشویق بیشتر پژوهشگران جوان در انجام فعالیت‌های پژوهشی قرآنی.
4. همراهی و همکاری پژوهشی و حمایت از مؤسسات پژوهشی فعال حوزه قرآنی.
5. برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مبلغ جهت تبلیغ در سطح کشور از قبیل مساجد، مراسم و اعیاد مذهبی و… خصوصاً در ایام ماه مبارک رمضان، ماه شعبان و محرم به منظور آشنایی مردم خصوصاً نسل جوان در زمینه معارف قرآنی و بهره گیری از فارغ التحصیلان نمونه حوزوی در این امر.
6. آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ غنی اسلامی و احکام و دستورات الهی از طریق ارائه تبلیغات فرهنگی با روش‌های نوین، مانند استفاده از اینترنت و معرفی سایت‌های فعال در زمینه فرهنگ قرآنی.
7. شناسایی جامع مبلغان در سطح کشور و بهره گیری از آنان در جهت آشنایی مردم با فرهنگ و معارف قرآنی خصوصاً در مناطق محروم روستایی، پس از برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب.
8. بهره‌ گیری از نیروهای مؤثر، نظیر نویسندگان، فرهنگیان، هنرمندان در فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغی جهت ارائه آثاری در زمینه مقابله با شبهات قرآنی.
9. گرامیداشت هفته وحدت در ایجاد اتحاد و انسجام اسلامی به دور از درگیری‌های قومی و ملیتی و تأکید بر محورهای مشترک میان فرق اسلامی مانند معارف قرآنی.
10. برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن، مفاهیم، ترجمه و تفسیر برای سطوح مختلف اقشار جامعه خصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان و تشویق در عمل به آن.
11. بهره گیری از اساتید نمونه کشوری و حافظ قرآن جهت ارائه روش‌های نوین در آموزش قرآن به
– فقدان برنامه ریزی در ارتباطات
2- موانع مربوط به پارازیت .
الف )زمان نامناسب ب ) مجاری نامناسب
ج ) اطلاعات غیرمافی یا نامناسب د ) مزاحمتهای فیزیکی ه ) ساخت سازمانی و ) زیادی حجم اطلاعات
3- موانع مربوط به معانی کلمات و عبارات .
4- موانع ادراکی :
الف ) کلیشه سازی ( Sterotype ) ب) خطاهای هاله ای ( Halo effect ) ج ( فرافکنی) Projection )
5- اعتبار فرستند .
در خاتمه این بحث به نظرات (( چستر بارنارد )) اشاره می کنیم :
بارنارد ارتباطات را با مفهوم اختیار پیوند می زند و می گوید که اختیار از طریق مجاری ارتباطات اعمال می شود چنانچه موانعی در مجاری ارتباطات وجود داشته باشد ، یا در برقراری ارتباطات سوء تفاهم پدید آید ، اختیار تضعیف می شود .
بهبود ارتباطات سازمانی
1- تنظیم جریان اطلاعات 2- استفاده از بازخور 3- تکرار 4- تشویق به اعتماد متقابل 5- به کار بردن زبان ساده 6- شنونده خوبی بودن
کیت دیویس ( keith Davis ) ده دستور را برای بهبود گوش دادن توصیه کرده است : 1- صحبت کردن را متوقف کنید 2- گوینده را راحت بگذارید 3- به گوینده نشان دهید که می خواهید گوش کنید 4- حواستان را جمع کنید 5- با گویند همدردی کنید 6- شکیبا باشید 7- عصبانی نشوید 8- در بحث و انتقاد سخت گیری نکنید 9- سوال کنید 10- صحبت کردن را متوقف کنید

دیدگاهتان را بنویسید