مقاله رایگان درمورد دانش آموز، استرس، دانش آموزان

دانلود پایان نامه

بهره‌وری آنها بالاتر رفته و بهتر با استرس مواجه می‌شوند.
4. اطمینان از اینکه بودجه پرسنلی کافی می‌باشد: بارکاری زیادتر بیماری‌ها، ترک خدمت و تصادفات را افزایش داده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. بنابراین اگر کارکنان کافی در اختیار نداشته باشیم صحبت از یک پروژه جدید ارزش ندارد.
5. درباره کارکنان به راحتی صحبت کنید: مدیریت باید کارکنان را از اخبار بد به خوبی اخبار خوب آگاه کند. دادن فرصت به کارکنان برای بیان نگرانی‌هایشان نیز مهم است.
6. حمایت از تلاش‌های کارکنان: کارکنان بهتر می‌توانند خود را با بار کاری هماهنگ کنند اگر مدیریت انرژی‌دهنده، فهیم و تشویق کننده باشد. گوش کردن به کارکنان و هدایت نظرات آنها می‌تواند کمک کننده باشد.
7. تأمین مرخصی شخصی رقابتی و مزایای کارکنان: کارکنانی که وقت کافی برای استراحت و بازیابی خود بعد از کار‌های سنگین را دارند، بیماری‌های مرتبط با استرس کمتری دارند.
8. تعیین سطوح جاری مزایای کارکنان: وقتی مزایای در نظر گرفته شده برای کارکنان کاهش پیدا کند سطوح استرس آنها افزایش پیدا می‌کند. کارفرمایان باید به دقت فعالیت‌هایی را که موجب ذخیره مزایا برای کارکنان می‌شود بسنجند در غیر این صورت و با کاهش مزایای کارکنان، آنها دارای اتلاف انرژی می‌شوند.
9. کاهش مقدار خطوط قرمز (قوانین محدود کننده) برای کارکنان: کارفرمایان می‌توانند اتلاف انرژی را بوسیله عدم انجام کار‌های غیر ضروری و رویه‌های زائد، کاهش دهند.
10. تشویق و پاداش برای دستاورد‌ها و همکاری آنها: بی‌توجهی به دستاورد‌های کارکنان می‌تواند روحیه آنها را پایین آورده و کارکنان با استعداد و با تجربه را خشمگین کند (استون 2004، 670).
نتیجه گیری
از عوامل مهم در موفقیت یادگیری مبتنی بر فعالیت ، تداوم آهنگ صحیح یادگیری است . همچنین سنجش به راههای گوناگون صورت می گیرد یکی از این راهها استفاده از روش مشاهده است زمانی که فراگیران در گیر انجام تکا لیف و یاد گیری هستند او را مورد مشاهده قرار می دهیم و میزان درستی کار او را در می یابیم و در صورت لزوم او را راهنمایی می کنیم . استفاده از این روش ارزشیابی که معرف رفتارها و تمایلات و مهارات فراگیران است و برای آنکه بتوانیم اطلاعات را از دانش آموزان بدست آوریم لازم است از طریق این ارزشیابی از طریق ثبت مشاهدات و انجام پروژه و ارزشیابی پوشه ای (کارنما) و آزمون عملکردی صورت می گیرد و میزان پیشرفت فراگیران را مشخص می کنیم . و از طریق بازخورد نتیجه های بدست آمده را در روش تدریس محتوا و مواد آموزشی دخالت داده بهره وری آموزشی را بیشتر کنیم . در این صورت از دلهره ها و نگرانی های معلمان و فراگیران و اولیاء آنان در مورد ارزشیابی کاسته میشود و این گونه از ارزشیابی توصیفی به تکمیل آموزش کمک خواهد کرد . و از طریق به کار گیری ارزشیابی توصیفی یعنی آموزش بدون نمره دانست و به جای آن تأکید بر ارزشیابی های پایانی باید بر ارزشیابی های تکوینی (مستمر) تأکید داشت . و در واقع ارزشیابی توصیفی به توصیف ارزشیابی های گوناگون که به شیوه های متنوع از دانش آموزان به عمل آورده ایم می پردازد واین نوع ارزشیابی همان ارزشیابی مستمر است . و معلم تحول هر دانش آموز خود را دنبال می کند و در جریان یک یادگیری وارد عمل می شود .
اساس این نوع ارزشیابی مبتنی بر این است که پیشرفت ونزدیکی آزمایش شونده را به هدفی که از قبل تعیین شده بررسی می کند . و باید معین کند که فراگیران چه مقدار پیشرفت کرده اند و چقدر به هدف نزدیک شده اند و در این نوع ارزشیابی دو نوع باز خورد مورد نظر است
بازخورد اول : به دانش آموزان مربوط می شود و به او نشان می دهد که چه مراحلی را در جریان یادگیری طی کرده است و با چه مشکلی مواجه است .
بازخورد دوم : به معلم مربوط می شود تا به او نشان دهد که چگونه برنامه آموزشی پیش می رود و با چه مشکلاتی برخورد می نماید .
منابع:
1 – دکتر بی آر، هرگنهان . دکتر السون ، میتواچ ، استادان دانشگاه هملاین ، 1376 ،
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری . ترجمه دکتر علی اکبر سیف
2 – براون ، سالی ، هورن ، هلن ، 1381 . 500 نکته چگونه کیفیت آموزشی را بهبود بخشیم .مترجم : دکتر فرخ لقا رئیس دانا . تعدادصفحات 207
3 – دکتر حسنی ، محمد ، دکتر احمدی ، حسین ،1384. ارزشیابی توصیفی الگویی نو در ارزشیابی تحصیلی
4 – هومن ، حیدر علی ، اندازه گیری روانی و تربیتی فن تهیه تست ، تیتراژ 5000 ، تعداد صفحات 310
5 – دکتر خوی نژاد ، غلامرضا ، 1372 . اندازه گیری و آزمودن در تعلیم و تربیت . ناشر: چاپ انتشار مؤسسه آستان قدس رضوی ، تألیف استفن جی ، جورژ. 1990 ،ویلیام وایرزما ، تعداد صفحات 520
6 – رؤوف ،علی ، 1380.یاد دادن برای یاد گرفتن ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ، انتشارات مدرسه ، تعداد صفحات 157
7 – رستگار ، طاهره ، 1382 . ارزشیابی در خدمت آموزش . مؤسسه فرهنگی و هنری منادی تربیت ، فراهانی ، مهدی . 1384 . مقدمه ای بر ارزشیابی کیفی آموخته های فراگیران . ناشر : مؤسسه فرهنگی سمت
8 – ولف ، ریچارد ، 1371 . ارزشیابی آموزشی . مرکز نشر دانشگاهی . ترجمه دکتر علیرضا کیا منش ، تعداد صفحات 274
9 – مجله رشد آموزش ابتدایی ، 1384 . دور فهم . انتشارات آموزش و پرورش
10 – رشد معلم ، 1384 ،دوره 24 اسفند
11 – ژرژنوازه ، ژان پل کارونی ، 1376 ، روان شناسی ارزشیابی تحصیلی، ترجمه دکتر حمزه گنجی ، تعداد صفحات 213
12 – سیف علی اکبر ، 1375 ، روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی ، تهران نشر دوران .
13 – اصول برنامه ریزی آموزشی – ترجمه فرشید مشایخ
14 -اندازه گیری و سنجش در امور تربیتی – تألیف دکتر علی اکبر سیف
15-مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی – مولف منبع: دکتر علی تقی پور ظهیر
16- اصول برنامه ریزی آموزشی – تألیف عظیمی
17- مدیریت استراتژیک – مولف: دکتر لطف الله فروزنده دهکردی
سایت های شرح داده شده در ذیل :
www.aftab.ir
www.daneshnameh.roshd.ir
www.tadbir.ir
www.tebyan.net
www.persianblog.com
http://mehr.sharif.ir/~staffedu/src/eedu/office.PPT
www.modir.ir
1 Individual instruction
programmed instruction 2
computer assisted instruction 3
4 individually prescribed instruction
5 individually guided education
—————
————————————————————
—————
————————————————————
111
2

دیدگاهتان را بنویسید