مقاله روان شناسی، افسردگی

دانلود پایان نامه

  • کاهش علاقه و لذت محسوس در انجام تقریبا تموم فعالیتای روزانه که به این حالت در روان شناسی، انهدونیا (anhedonia) یا ناتوانی در لذت گفته می شه و طبق مشاهدات بقیه از فرد، مشخص می شه؛
  • تلاطم و پریشونی و بی تحرکی؛
  • فکرکردن همیشه به خودکشی و مرگ؛
  • اضافه شدن یا کاهش محسوس وزن، (تغییر پنج درصدی به شکل افزایش یا کاهش وزن در طول یک ماه)
  • افسردگی شدید بیشتر چه کسائی رو تهدید می کنه؟