منابع پایان نامه با موضوع یادگیری الکترونیک

دانلود پایان نامه

اصطلاحات
1-5-تعاریف نظری:
درس‌افزار: به نرم‌افزارهای معلم ساخته اطلاق می‌گردد که به صورتی هدفمند ونظام‌مند یادگیری را سازماندهی کرده ورویکردی جدید از سیستم های آموزشی ارائه می‌دهد.(اسکندری، 1388، 8 )
طبقه‌بندی دو بعدی آندرسون: یک نوع طبقه‌بندی حوزه شناختی بر پایه یادگیری، آموزش و سنجش است. این طبقه‌بندی در دو بعد دانش و بعد فرآیند شناختی وجود دارد.

5-3)بعد دانش: شامل دانش امور واقعی، دانش مفهومی، دانش روندی و دانش فرا شناختی است.
1-5-4)بُعد فرآیندشناختی: دربرگیرنده به یادآوردن، فهمیدن، به کاربستن، تحلیل کردن، ارزیابی و آفریدن است.

تعاریف عملیاتی

1-5-5)درس‌افزار: درس‌افزار مورد نظر در این پ‍ژوهش درس‌افزار ریاضی است که به صورت تعاملی دارای صوت، تصویر، متن، انیمیشن است که درآن از نرم‌افزارهای کپتیویت 4، ماکرومدیا فلش cs5 و نرم‌افزار اتوپلی ورژن 4 استفاده شده است و هدف آن آموزش درس ریاضی مبحث تابع می‌باشد. (اسکندری، 1388، 8 )
1-5-6)طبقه دو بعدی آندرسون: منظور از طبقه‌بندی آندرسون در این پژوهش میزان تأثیر درس‌افزار بر یادگیری دانش‌آموزان در دو بعد دانش (طبقه‌های امور واقعی، مفهومی و روندی) و بعد فرآیند شناختی (طبقه‌های یادآوردن، فهمیدن، ‌بکاربستن، تحلیل کردن و ارزیابی) به کمک سؤالات پس آزمون می‌باشد.
1-5-7)بعد دانش: منظور از بعد دانش در این پژوهش میزان تأثیر درس‌افزار بر یادگیری دانش‌آموزان به کمک سؤالات شماره 1، 2، 3و 4 در سطح دانش واقعی، سؤالات 5 و 6 و 7 در سطح مفهومی و سؤالات 8 و 9 و 10 در سطح روندی پس آزمون می‌باشد.
بعد فرآیند شناختی: منظور از بعد فرآیند شناختی در این پژوهش میزان تأثیر درس‌افزار
بریادگیری دانش‌آموزان به کمک سؤالات پس آزمون در سطح‌های یادآوری، فهم، به کار بستن، تحلیل کردن و ارزیابی می‌باشد.

2-1. مقدمه:
در این فصل با توجه به موضوع پژوهش، ابتدا مباحثی مرتبط با مفهوم روش تدریس، ویژگی‌های تدریس، روش‌های نوین یاددهی و یادگیری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه آن مفهوم چندرسانه‌ای، یادگیری الکترونیک، درس‌افزار و ویژگی‌های آن تشریح می‌شود و هم‌چنین چرایی آموزش ریاضی بررسی می‌شود.
در بخش بعد پژوهش‌های مرتبط با موضوع که در داخل کشور و یا خارج از کشور انجام گرفته‌اند، مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

2-2. تعریف واژه‌ها:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1. روش تدریس: عبارت است از راه منظم، با قاعده و منطقی برای ارائه درس و در واقع برنامه‌ای مدوّن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر معلم که بر اساس آن هدف‌های کوتاه مدت و بلند مدت، محقق می‌گردد. اصطلاح تدریس، اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می‌رسد، اکثر معلمان و مجریان برنامه‌های درسی با معنی و ماهیّت درست آن آشنایی دارند. برداشت‌های مختلف معلمان از مفهوم تدریس می‌تواند در نگرش آنان نسبت به دانش‌آموزان و نحوه‌ی کار کردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد. برداشت چندگانه از مفهوم تدریس می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از مهمترین آنها ضعف دانش پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه‌های مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درک مفاهیم تربیتی به حدی است که بسیاری از کارشناسان، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش، آموزش، تدریس و حرفه آموزی را یکی تصور می‌کنند و به جای هم به کار می‌برند. این مفاهیم اگر چه ممکن است در برخی جهات وجوه مشترک و در هم تنیده داشته باشند، اصولاً مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود را دارند .(گانیه، 1985، 96)

در روش تدریس نیز آشنایی با واژه‌های زیر ضرورت دارد:
روش: تلاش برنامه‌ریزی شده جهت دستیابی به مطلوب را روش گویند. بنابراین اگر تلاشی بدون برنامه‌ریزی صورت گیرد، آن کار روش‌مند نخواهد بود. همچنین برنامه‌ریزی بدون تلاش و کوشش جهت دستیابی به مطلوب نیز تحت مقوله‌ی روش‌ها قرار نمی‌گیرد.
تدریس: فعالیت دوجانبه یا کنش متقابل را بین فرادهنده و فراگیر با هدف یادگیری تدریس گویند. نکته‌ی اساسی این نوع فعالیت، دو جانبه بودن آن است که روانشناسی ارتباط، زمینه ساز این مسأله خواهد بود. گفته شده است، مجموعه‌ی اعمال سنجیده‌ی منطقی و پیوسته که معلّم به منظور ارائه درس انجام می‌دهد، فرآیند تدریس نامیده می‌شود. (گانیه، 1987، 38 )

چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتند از :
– وجود تعامل بین معلم و دانش‌آموزان
– فعالیت بر اساس اهداف معین و از پیش تعیین شده
– طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات
– ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری . »

2-2-2. روش‌های نوین یادگیری و یاددهی: رویکرد یادگیری به چگونگی برخورد یادگیرندگان با مطالبی که میخواهند یاد بگیرند اشاره میکند.(سیف، 1388، ص 271) بر این اساس یادگیری و یاددهی نوین، آن است که باعث تغییر نگرش در یادگیرنده گردیده و انطباق مطالب با شیوه‌های استاندارد آموزشی است. در واقع روش های نوین یا “فعال” آن است که در آن مشارکت دانش‌آموز و معلم محرز باشد و به جای انتقال مطالب به دانش آموز، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرآیند یادگیری عنایت داشته باشد. امروزه شیوه های نوین و فعال تدریس، توجه مسئولان و دبیران را به خود جلب کرده است. در این شیوه فراگیر، علایق و توانمندی‌های او در مرکز توجه قرار دارد و معلّم تلاش می‌کند تا توانایی فراگیران را در مهارت‌های گوش دادن، گفتن، خواندن، نوشتن، استدلال، مقایسه، تطبیق، تجزیه و تحلیل، سازندگی و خلاقیت تقویت کند و با توجه به این موضوع محتوای درسی را در کلاس ارائه می‌دهد.
پاره‌ای از این روش‌ها در ادامه آورده شده است:
2-2-2-1. روش توضیحی: عبارت است از انتقال مستقیم داده به دانش‌آموزان با بهره گرفتن از مطالب چاپی (کتاب و جزوه) و یا بوسیله‌ی سخنرانی.
2-2-2-2. روش‌سخنرانی: در روش سخنرانی معلم کم و بیش بدون وقفه در کلاس صحبت می‌کند شاگردان به سخنان معلم گوش می‌دهند، یادداشت بر می‌دارند و سپس درباره سخنان معلم می‌اندیشند. ولی با او گفتگو نمی‌کنند هدف فقط ارائه داده از سوی معلم به دانش‌آموز است.
2-2-2-3. روش اکتشافی: فرآیندی است که در آن دانش آموز باید مسئله ی مورد نظر را مشخص کند راه‌حل‌های ممکن را برای مسئله در نظر بگیرد. در این روش شاگردان با راهنمایی معلم یا بدون راهنمایی او به هدف مورد نظر نائل می آید. معلم فقط اصول را شرح می دهد اما درباره ی راه حل چیزی نمی گوید.
2-2-2-4. حل مسئله: فرآیندی است برای کشف توالی و ترتیب صحیح راه‌هایی که به یک هدف یا یک راه حل منتهی می‌شود. عامل اصلی در روش کاربرد تجربه‌ی قبلی فرد برای رسیدن به راه حل و پاسخی است که پیش از آن برای انسان شناخته شده نبوده است.
2-2-2-5. روش مباحثه: روش مباحثه یکی از کهن‌ترین روش‌هایی است که در طول تاریخ تعلیم و تربیت به کار رفته است. روش‌های جدید آن عبارتند از:
الف- بحث کنترل شده توسط معلم
ب- بحث آزاد
ج- بحث گروهی
2-2-2-6. روش پرسش و پاسخ: فنّی است که می‌تواند در کلیه روش‌های تدریس و فعالیت‌های آموزشی به کار رود به ویژه هنگامی که معلم می‌خواهد دانش‌آموز را به تفکر درباره‌ی مفهومی جدید یا بیان مطلبی که آموخته شده است تشویق کند. این روش ممکن است برای مرور کردن مطالبی که قبلاً تدریس شده است مفید باشد و یا وسیله‌ی مناسبی برای ارزشیابی میزان درک دانش‌آموز از مفاهیم مورد نظر باشد.
2-2-2-7. روش آزمایشی: آزمایش فعالیتی است که در جریان آن فراگیران با به کار بردن وسایل و مواد به خصوصی درباره‌ی مفهومی خاص عملاً تجربه کسب می‌کنند. آزمایش معمولاً در آزمایشگاه انجام می‌گیرد. اما نداشتن آزمایشگاه مجهز یا وسایل مناسب در مدرسه نباید دلیلی برای انجام ندادن آزمایش باشد. در بعضی موارد حتی با وسایل بسیار ساده می‌توان در کلاس آزمایش انجام داد.
2-2-2-8. واحد کار (پروژه): فعالیتی است که از نظر آموزش و پرورش دارای ارزش است و متوجه هدف و مقصودی معین می‌باشد. واحد کار معمولا مستلزم بررسی جمع‌آوری داده و یافتن راه حل، مطالعه و انجام کار عملی است و اغلب در خارج از مدرسه صورت می‌گیرد. در جریان انجام واحد کار روال معمول و تصنعی کلاس از میان برداشته می‌شود. معلم و دانش‌آموز با هم همکاری می‌کنند کار فردی و گروهی جای فعالیت‌های کلاس را می‌گیرد. کلاس به صورت کارگاه در می‌آید و محدودیت زمانی برداشته می‌شود. واحد کار توسعه علایق شخصی دانش‌آموز می‌گردد و در جایی شروع می‌شود که درس خاتمه می‌یابد، ولی پایانش منوط به آن‌ است که دانش‌آموز کار را از کجا شروع کند.
2-2-2-9. گروه‌های کوچک: در این روش شاگردان کلاس به گروه‌های کوچک تقسیم می‌شوند و هر یک مستقلاً به فعالیت یادگیری می‌پردازند. در چنین موقعیتی معلم انتقال دهنده‌ی دانش نیست بلکه نقش هماهنگ کننده‌ی فعالیت‌ها را بر عهده دارد. در گروه‌های کوچک هر یک از شاگردان می‌توانند نقش فعالی بپذیرند. گروه‌های کوچک به شکل‌های مختلفی می‌توانند فعالیت کنند. به عنوان مثال همه‌ی گروه‌ها می‌توانند فعالیت مشترکی داشته باشند و یا اینکه هر گروهی فعالیت ویژه‌ای را متفاوت از سایر گروه‌ها انجام دهد.
2-2-2-10. روش نمایشی: روش نمایشی بر اساس مشاهده و دیدن استوار است افراد مهارت‌های خاصی را از طریق مشاهده و دیدن فرا می‌گیرند. ابتدا معلم عملاً جریان کاری را در برابر چشم فراگیران انجام می‌دهد و آنگاه فراگیران همان کار را شخصاً تکرار کرده انجام می‌دهند با بهره گرفتن از این روش می‌توانیم مهارتی را به تعداد زیادی از افراد و در طی زمانی کوتاه ارائه نمائیم. و آموزش به کم اشیا واقعی و حقیقی است برای درس‌هایی که جنبه عملی و فنی دارند بیشتر استفاده می‌شود.
2-2-2-11. گردش علمی یا فعالیت خارج از کلاس: کاری است عملی که بیرون از کلاس آزمایشگاه یا کتابخانه صورت می‌گیرد و شامل مطالعات مستقیم و دست اول درباره‌ی یک مسئله جمع‌آوری داده از طریق مشاهده پرسشنامه، مصاحبه، اندازه‌گیری، نمونه‌برداری و سایر فنون تحقیقی می‌باشد. تا از این طریق در مورد اعتبار فرضیه‌ها، تشخیص تغییرات با درستی و صحت شرایط و موقعیت‌ها اطمینان حاصل شود.
2-2-2-12. روش بازی‌های تربیتی: معمولا بازی‌های تربیتی مکمل سایر روش‌های تدریس است آموزش از طریق بازی چند حسن دارد. اول اینکه دارای پاداش ذاتی است چون شاگردان بازی را دوست دارند و از روی میل و رغبت در آن شرکت می‌کنند. دوم اینکه اغلب بازی‌ها موقعیت‌های پیچیده زندگی را که عناصر آن از زندگی واقعی گرفته شده است به شیوه‌ای ساده و قابل فهم نمایش می‌دهند. بازی موجب می‌شود که کودکان مفاهیم مربوط به زندگی را فرا گیرند از آنجایی که بازی مشارکت فعال کودکی را طلب می‌کند آنها دچار رخوت و سستی نمی‌شوند.

2-2-3. روش‌های تدریس سنتی و متداول:
در مقابل این روش ، روش یادگیری سنتی است که یک طرفه، معلم محور و بدون انگیزش کافی از سوی دانش‌آموزان است. در این روش پل ارتباطی بین یادگیرنده و معلم، سخنرانی و متکلم‌الوحده بودن معلم است و جایی برای تفکر خلاق دانش‌آموز نیست. ویژگی روش‌های سنتی تدریس عبارت است از ارائه دروسی برای کل کلاس که نتیجه آن، صرف وقت برای کار درجا و نشستنی است نه مبتنی بر افزایش خلاقیت و اشتراک فراگیر. در طول این مدت، دانش‌آموز به تنهایی روی تکالیف تعیین شده کار می‌کند و طوطی‌وار از محفوظات خود که در اثر تکرار به وجود آمده برای حل مسائل و پرسش‌های معلم، استفاده می‌کند.
روش‌های سنتی به روش‌هایی گفته می‌شود که اکثر مدارس دنیا، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده‌اند و امروزه نیز یکی از متداول‌ترین روش‌های حاکم بر مدارس هستند. مهمترین این روش‌ها، روش حفظ و تکرار، سخنرانی، پرسش و پاسخ، نمایشی، ایفای نقش، گردش علمی، بحث گروهی و روش آزمایشگاهی است.
روش حفظ و تکرار از قدیمی‌ترین روش های آموزشی است. محور فعالیت در این روش، حفظ و تکرار مطالب آموزشی است. در این روش، انضباط بسیار سخت و آمرانه است و به علاقه، استعداد و تفاوت‌های فردی شاگردان توجه نمی‌شود.
روش سخنرانی نیز سابقه‌ای طولانی دارد. اساساً این روش ارائه داده شفاهی از طرف معلم و یادگیری آن از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف شاگرد است. در این روش معمولاً معلم فعّال و شاگرد پذیرنده و غیر فعال است. مراحل اجرایی این روش عبارت است از آمادگی برای سخنرانی، مقدمه، ارائه محتوا و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. در هریک از این مراحل، مسائلی را باید مورد توجه قرار داد؛ مثلاً در مرحله آمادگی، سخنران باید از نظر تجهیزات و از لحاظ علمی و عاطفی کاملاً آماده باشد. در مقدمه‌ی سخنرانی ایجاد رابطه بین معلم و شاگرد، جلب توجه شاگردان، ایجاد انگیزش ، استفاده از پیش سازمان‌دهنده و گرفتن پیش آزمون بسیار مهم است؛ زیرا زمینه‌ی لازم را برای شنیدن محتوای سخنرانی فراهم می‌کند. در مرحله ارائه متن و محتوای سخنرانی، سخنران باید به جامع بودن محتوا و سازماندهی منطقی آن، رابطه جزء با کل، همبستگی تسلسلی مطالب، ایجاد رابطه بین هدف و محتوا و جلب توجه مستمر شاگردان در طول سخنرانی با به کارگیری محرک‌های مختلف – فعالیت‌های جسمی و استفاده از طنز و پرسش و پاسخ – توجه داشته باشد. در جمع‌بندی سخنرانی، معلم حتی‌الامکان باید سعی کند از وجود شاگردان استفاده کند.(مک کیچی و کولیک، 1975، 182)
در روش پرسش و پاسخ که عدّه‌ای آنرا روش سقراطی نیز گفته‌اند، معلم می‌کوشد با طرح سوال، شاگردان را به تفکر و تلاش ذهنی وادار کند . این روش برای کلاس‌های پر جمعیت کارایی چندانی ندارد.
در روش نمایشی شاگردان از طریق دیدن، مهارت خاصی را یاد می گیرند. این روش زمانی به کارمی رود که تجهیزات و امکانات آموزشی بسیار محدود یا منحصر به فرد باشد. روش نمایشی در چهار مرحله آمادگی ، توضیح ، نمایش ، و آزمایش و سنجش اجرا می شود . البته گاهی مراحل توضیح و نمایش در هم ادغام می شوند.
روش ایفای نقش نیز یکی دیگر از روش‌های سنتی است که برای تجسم عینی بعضی از موضوعات درسی به کار می رود . از ویژگی های بارز این روش ارتباط عاطفی بین ایفاگران نقش وبینندگان (شاگردان) است که در یادگیری، به ویژه یادگیری در سطوح مختلف حیطه عاطفی، بسیار مؤثر است.
روش گردش علمی نیز از روش‌های است که امروزه کاربرد زیادی دارد. روش گردش علمی با توجه به مدت زمان اجرای آن به گردش علمی بسیار کوتاه مدت، گردش علمی چند ساعتی، گردش علمی روزانه و گردش علمی هفتگی و ماهانه تقسیم می‌شود. این روش از نظر اجرا شامل سه مرحله است:
1. فعالیت‌های قبل از گردش علمی
2. فعالیت‌های ضمن گردش علمی
3. فعالیت‌های بعد از گردش علمی
روش بحث گروهی یکی از روش‌های مؤثر آموزشی است؛ زیرا محورکار دراین روش فعالیت شاگرد است. این روش برای کلاس‌های کم جمعیت قابل اجرا است. در این روش، مطالب علمی مستقیماً به وسیله‌ی معلم در اختیار شاگردان قرار نمی‌گیرد. معرفی منابع توسط معلم صورت می‌گیرد، اما شاگردان خود به مطالعه و جمع‌آوری داده می‌پردازند. در این روش، علاقه و تسلط شاگرد بر محتوا بسیار مهم است و علاوه بر کسب داده علمی، تفکر شاگرد پرورش می‌یابد. توانایی اظهارنظر درجمع در او ایجاد می‌شود و انتقادپذیر و انتقادگر بار می‌آید. علاوه بر این، توانایی در مدیریت و قدرت بیان، استدلال، تحلیل و تصمیم‌گیری تقویت می‌شود. روش بحث گروهی همانند سایر روش‌ها دارای مراحل آمادگی و برنامه‌ریزی و اجرا است. در مرحله آمادگی و برنامه‌ریزی عواملی همچون انتخاب موضوع، فراهم کردن زمینه‌های مشترک نحوه آرایش شبکه‌های ارتباطی، ارتباط افراد و تعیین نقش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. معلم باید درمرحله‌ی اجرا به نکاتی همچون وظایف خودش، نحوه‌ی شرکت شاگردان دربحث، کنترل و هدایت بحث و وظایف شاگردان در بحث توجه داشته باشد. روش بحث گروه

دیدگاهتان را بنویسید