منبع پایان نامه درباره استاندارد، شمال غرب ایران، غرب ایران

دانلود پایان نامه

جمع‌آوری شده و برای سلامتی انسان مضر بود. که این نمونه‌ها نمونه‌های گوشت خوک بود.
در [22] برای بررسی جداسازی باقیمانده آنتی‌بیوتیکB-Lactum از شیرهای پروسه نشده فروشگاه‌ها در سال 2006 است. نمونه‌های به صورت اتفاقی از شهرهای حیدرآباد و لطیف آباد و قاسم آباد جمع آوری شدند. آزمون‌های میکروبی مانند استفاده از باسیلوس سوبتیلیس و روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد.
137 نمونه جمع‌آوری شده، در میان 137 نمونه 5/63% منفی بودند و 5/36% مثبت بود و از آن آنتی‌بیوتیکB-Lactum جدا شد. محدوده مثبت بین 5/00 و 15/00 mm یعنی 8.91 ± 0.36 mm بود. میزان باقیمانده بین 0.4 تا 400 µg /L برای پنی‌سیلین G، 1.0 تا 190 µg/L برای آموکسیسیلین، 0.5 تا 141µg/L برای آمپی‌سیلین و 1 تا 122 µg/ L برای آنتی‌بیوتیک‌های نامشخص بود.
باقیمانده پنی‌سیلین G در شیرهای پروسه نشده 14/9 و 119 فولد و 9/53 و 3/16 فولد بیشتر از استانداردهای EU (42 g/L) و FDA (5 and 10 µg/L) بود. و 9.03 و 3.16 فولد برای آموکسیسیلین و 11.73 و 4.69 فولد برای آمپی‌سیلین بیشتر از استانداردهای EU (42 g/L) و FDA (5 and 10 µg/L) بود.
برای اندازه گیری همزمان 19 دارو از سه خانواده(seven penecillins and cephalosporin and five quinolones) در شیر گاو در قا نون اروپا از روش LC/MS/MS استفاده می‌شود. برای ساده‌تر شدن روش برای آمادگی نمونه‌ها مرحله حذف پروتئین به حلال آلی حذف شد. پاک سازی SPE و غلضت سازی به وسیله OASIS HLB CARTRIDGE انجام شد. پاک سازی و استخراج آنتی‌بیوتیک بدست آمده با استفاده از ستون C8 با یک شیب شستشو در 11 دقیقه انجام شد. 89% از داروهای جدا شده 65% بالاتر از انتظار بود.AMOX %57 DAN %38 . LOD اعداد بدست آمده از 03/0 تا 5/0 g/kgµ است وLOQ از 1/0 تا 25/1g/kg µ است. این روش برای 49 نمونه انجام شد.37% از نمونه‌ها به این روش جواب نداده و یا امکان وجود اشتباه در انها زیاد بود. از بررسی آنالیز تمام نمونه‌ها 14% از نمونه‌ها حاویAMOX و 16% حاوی PENG بود. AMOX وPENG معمولاً به عنوان باقی مانده آنتی‌بیوتیکی در نمونه‌های شیر جدا شده.
[16]1000 نمونه شیر خام گاو از تبریز و سراب به صورت تصادفی انتخاب و نمومنه برداری شد از مارچ 2010 تا نوامبر 2010 تمام شیرها به وسیله تستCOPAN (CHR.HANSEN.DENMARK) آزمایش شدند. حدود 5% از نمونه‌های شمال غرب ایران مثبت بودند و دارای باقی مانده آنتی‌بیوتیک بودند. این بررسی نشان داد که کنترل مانیتورینگ شیر در منطقه شمال غرب ایران برای کنترل و شناسایی با قیمانده آنتی‌بیوتیکی ضرورت دارد.
[7] نمونه‌های گوشت از بزهای عمان و سومالی و گوسفندهای استرالیا و سومالی به صورت اتفاقی تهیه شد. این نمونه برداری در طول آپریل 2004 انجام شد. از کیت‌های مخصوص الایزا برای جدا سازی باقیمانده آنتی‌بیوتیک و عوامل آنابولیک استفاده شد. به طور معمول نمونه‌های گوشت حاوی باقی آنتی‌بیوتیکی بودند. تتراسیکلین بین 53ppkg-44 (mean49.8) و استرپتومایسین 20-0 (mean 11) کلرامفنیکل بین /0-0/08 (mean 0/02) است. عوامل آنابولیک با قیمانده در گوشت بین 0-0/05 و0-35 و برای کلسترول17، 0-0/16 و بتاتستسترون و تربنولون هم امکان وجود داشت. به هر حال مقدار این با قیمانده‌ها کمتر از استانداردی بود که توسط GRCP وEU تعیین شده است. گوشت بز سومالی که مقدار کمی آنتی‌بیوتیک و عوامل آنتی‌بیوتیک داشت با گوشت دیگر حیوانات مقایسه شد که به عنوان گوشت سالم و مطمئن برای مصرف کننده ارائه شده بود. گوسفندهای استرالیا مقدار باقیمانده کم ولی بزهای سومالی دارای باقیمانده زیادی بودند. معمولاً گوشت بزها آنتی‌بیوتیک و عوامل آنابولیک بیشتری نسبت به گوشت گوسفندان داشتند با یک تفاوت معنی دار در تتراسایکلین. این تفاوت در گوشت‌های بز سومالی بیشتر دیده شد. این تحقیقات نشان داد که گوشت گوسفند و بز فروخته شده در عمان معمولاً حاوی مقداری از باقیمانده‌های ‌آنتی‌بیوتیکی و عوامل آنابولیکی است.
مواد و روش‌های استفاده شده
مواد
مواد و محلول‌ها مصرفی
Sample dilution buffer (20 ml, 4ˣ concentrated)
Rinising buffer (30 ml, 20ˣ concentrated)
Substrate solution (12 ml, ready to use)
Stop solution (15 ml, ready to use)
Conjugate (lyophilized, blue cap)
Antibody (lyophilized, yellow cap)
Standard solution 100 ng/ml (1 ml, ready to use)
Recontitution/zero Standard buffer (10 ml, ready to use)
Standard solution 1
Standard solution 2
Standard solution 3
Standard solution 4
Standard solution 5
Standard solution 6
اتیل استات(merk )
ایزواکتان/ تریکلرومتان(Merk)
ان‌هگزان) Merk )
استات امونیوم(Merk )
اسید استیک اسید(Merk )
متانول(merk )
Lauryl Sulfate Broth، Lot Number: 1.10266.0500، Expire Date: 2017/6/6، (Merk)
Selenit enrich ment، Lot Number: 1.07717.0500، Expire Date: 2015/02/21، (Merk)
Salmonella shigella Agar، Lot Number: 1.07667.0500، Expire Date: 2015/03/24، (Merk)
Triple Suger Iron Agar، Lot Number: 1.03915.0500، Expire Date: 2015/09/27، (Merk)
SIM Medium، Lot Number: M181-500G، Expire Date: 2013/11، (Himedia)
Urea Agar، Lot Number: 1.08487.0500، (Merk)
Lysine Decarboxylase Broth، Lot Number: M376-500G، Expire Date: 2014/12، (Merk)
Anti Serum، Lot Number: 9202، (BaharAfshan)
Salmonella Anti Serum Poly Serogroups A
Salmonella Anti Serum Poly Serogroups B
Salmonella Anti Serum Poly Serogroups C
Salmonella Anti Serum Poly Serogroups D
Lactose Broth، Lot Number: 1.07661.0500، Expire Date: 2016/08/03، (Merk)
EC Broth، Lot Number: 1.0765.0500، Expire Date: 2016/05/04، (Merk)
Tryptone Water، Lot Number: 1.10859.0500، Expire Date: 2016/05/19، (Merk)
Bird Parker Agar، Lot Number: 1.05406.0500، Expire Date: 2016/08/29، (Merk)
کیت‌های مصرفی
تتراسایکلین
این کیت دارای یک پلیت است که دارای 12ردیف و 8خانه است که با یک انتی بادی تتراسایکلین کد شده است.horseradish peroxidase lable tetracycline به عنوان کونژوگه و استاندارد تتراسایکلین نیز به خانه های نیز کد شده است. تتراسایکلین وکونژوگه باهم بر سر اتصال به گیرنده های تتراساکلین رقا بت دارند.بعد از 1ساعت انکوباسیون تمام عواملی که اتصال پیدا کردند توسط بافر شستشو می شوند.
اتصال کونژوگه با افزودن سوبسترا افزایش می یابد و باعث رنگی شدن کونژوگه می‌شود.واکنش سوبسترا و کونژوگه با اضافه کردن محلول سوبسترا که محلولی از سولفوریک اسید است متوقف میشود. شدت رنگ تولید شده د رطول موج 450 نانومتر خوانده می‌شود .مقدار عدد مورد نظر بدست امده با مقدار رنگ تولید شده نسبت عکس دارد.دقت اندازه گیری این کیت برای شیر 0.4ng/ml وبرای گوشت 2.9ng/ml وبرای تخم مرغ 4.0ng/ml است.
نحوه نگهداری :
1-کیت باید در یک محل تاریک در دمای c°8 تا c°2 تا نگهداری شود.
2-بعد از گذشتن تاریخ انقضاء دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد چون کیفیت آن پایین می‌آید و باعث مخدوش شدن آزمون می‌گردد.
3-رقیق سازی محلول‌ها باید قبل از مصرف ا نجام شود. البته ابتدا باید تمامی مواد به دمای محیط برسد.
4-بعد از رقیق کردن کونژوگه میتوان آن را تا زمان ا نقضا در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری کرد. سوبسترا را تا زمان انقضای کیت در دمای c°8 تا c°2 می‌توان نگهداری کرد.بعد از ساختن رقت های مختلف از استاندارد 2ng/ml می توان ان را تا پایان انقضا در 20-درجه سانتیگراد نگهداری کرد.
5-از هر تماس نوری با محول سوبسترا باید جلوگیری کرد. اگر رنگ محلول سوبسترا قبل از اضافه کردن آن به خانه‌ها آبی باشد ویا واکنش رنگی Zero stardard (Bmax) در طول موج 450mm کمتر از 0.8 باشد نشان دهنده بی کیفیت بودن محلول‌ها می‌باشد.
Tetracycline Fast ELISA، Code: 5091TC، Expire Date:2013/05، (EuroProxima)
Microtiter Plate، Lot Number: NN6063، ٍExpire Date: 2013/06
Conjugate، Lot Number: NN5725، Expire Date: 2013/06
Standards 2 ng/ml، Lot Number: NN572 Expire date:2013/05
MTC buffer، Lot Number: NN6138، Expire Date: 2013/05
Dilution buffer، Lot Number: NN5793، Expire Date: 2014/06
Rinsing buffer، Lot Number: NN5903، Expire Date: 2014/07
TMB substrate، Lot Number: NN6515، Expire Date: 2014/07
Stop Solution، Lot Number: NN5969، Expire Date: 2014/07
کلرامفنیکل
کیت الایزای اندازه‌گیری کلرامفنیکل دارای یک پلیت با 12 ردیف که هر کدام 8 خانه است که کف هر خانه بایک انتی بادی LgG کد شده است همراه با آنتی بادی اختصاص برای کلرامفنیکل است. کونژوگه و استانداردها و نمونه مورد آزمایش به خانه هایی که آنتی بادی کف آنها کد شده اضافه می‌گردد و بین هر مرحله انکوبه می‌شوند. آنتی بادی اختصاصی به صورت بی‌حرکت کف خانه‌ها ثابت شده‌اند. آنزیم کونژوگه و کلرامفنیکل آزاد که در استانداردها و نمونه ها وجود دارد بر سر جایگاههای اتصال آنتی بادی رقابت می‌کنند. بعد از 30 دقیقه انکوباسیون تمام موادی که اتصال پیدا نکرده‌اند. توسط بافر شوینده شسته می‌شوند. کونژوگه توسط محلول سوبسترا نشان داده می‌شود. کونژوگه به سوبسترا متصل شده و باعث می‌شود که کونژوگه رنگ بگیرد.
واکنش سوبسترا توسط محلول stop که شامل سولفوریک اسید متوقف می‌شود. این رنگ در طول موج 450mm خوانده می‌شود. دقت اندازه‌گیری این کیت در نمونه شیرد 0.2 ng/ml، در نمونه تخم مرغ 0.02 ng/ml و در نمونه گوشت 0.02 ng/ml می‌باشد.مقدار رنگ تولید با عدد به دست امده نسبت عکس دارند.
نحوه نگهداری :
1-کیت باید در یک محل تاریک در دمای c°8 تا c°2 تا نگهداری شود.
2-بعد از گذشتن تاریخ انقضاء دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد چون کیفیت آن پایین می‌آید و باعث مخدوش شدن آزمون می‌گردد.
3-رقیق سازی محلول‌ها باید قبل از مصرف انجام شود. البته ابتدا باید تمامی مواد به دما برسد.
4-بعد از رقیق سازی آنتی بادی لیوفیلیزه می‌توان به مدت 6 ماه آن را دمای c°8 تا c°2 نگهداری کرد. کونژگه نیز بعد از رقیق سازی به مدت 2 ماه در دمای c°8 تا c°2 قابل نگهداری است. همچنین می‌توان از این محلول رقت‌هایی تهیه کرد که این رقت‌ها را به مدت 1 سال در c°20 – می‌توان نگهداری کرد. سوبسترا و محلول های استاندارد را تا زمان انقضای کیت در دمای c°8 تا c°2 می‌توان نگهداری کرد.
5-از هر تماس فری با محول سوبسترا باید جلوگیری کرد. اگر رنگ محلول سوبسترا قبل از اضافه کردن آن به خانه‌ها آبی باشد و یا واکنش رنگی Zero stardard (Bmax) در طول موج 450mm کمتر از 0.8 باشد نشان دهنده بی کیفیت بودن محلول‌ها می‌باشد.
Chloramphenicol Fast ELISA، Code: 5091CAPF، Expire Date: 2013/05، (EuroProxima)
MicroTiter Plate، NN5817 Lot Number:، Expire Date: 2013/12
Conjugate، Lot Number: NN6574، Expire Date: 2013/12
Standards 0.04,0.1,0.2,0.4,1,4 ng/ml،Expire Date:2014/06
Standard 100 ng/ml، 12/2013 Expire Date:
Antibody، Lot Number: NN6577، Expire Date: 2014/06
Dilution buffer، Lot Number: NN5864، Expire Date: 2014/06
Reconstitution buffer، Lot Number: NN5865، Expire Date: 2014/06
Rinsing buffer، Lot Number: NN5903، Expire Date: 2013/07
TMB substrate، Lot Number: NN5991،

دیدگاهتان را بنویسید