مواد شوینده و هجری شمسی

دانلود پایان نامه
ناصافی پشت قالی
عدم اجرای صحیح گره، نایکنواختی خامه، نامناسب بودن پود
11
ترنج دار شدن قالی
شل بودن چله ها، عدم تناسب مواد اولیه با رج شمار،
نایکنواختی ضربات دفتی
12 12
کجی در قالی
نداشتن کوجی، توزیع بیشتر چله روی سر دار، پاره شدن نخ کوجی، عدم نصب مناسب دار، عدم پهنا زن، کج بودن دار و سر دار، تاب زیاد پود ضخی، کشیدن پود ضخیم
13
رنگ رفتگی
تابش بیش از حد و مستقیم آفتاب، پخش شدن مواد شوینده در قسمتی از فرش، عدم ثبات رنگی خامه فرش
عملیات رنگ کاری در حوزه مرمت به چند بخش تقسیم میشود:
1- رنگ گذاری یا نقاشی
نقاشی عبارت است از: رنگ کردن قسمت های پوسیدهی قالی. این عمل برای جور کردن الگوهای پیرامون و رنگ ها انجام میشود. فروشندگان گاهی اوقات چنانچه احساس کنند رنگ خاصی در قالی نامناسب است، پرزهای قالی را رنگ میکنند. رنگ کردن قالی روش جدیدی نیست، در دهه 1290 هجری شمسی، تعدادی قالی ساروق به ایالت متحده فرستاده شده بود که ابتدا از شدت رنگشان کاسته شده بود، تا به این طریق رنگ ها ملایم تر شود و سپس به پرزهای زمینه رنگ هایی زده شده بود تا نوعی رنگ خرمایی (بلوطی) پر رنگ بوجود آید. رنگ کردن قالی هرگز مانع گره زدن مجدد در آن نمیشود. اگر رنگ های استفاده شده در قالی ثابت نباشد، به قسمت های روشن تر پرزهای دوباره گره زده شده پس داده میشود. پیش از گره زدن مجدد، باید رنگ ها از نظر ثابت بودن امتحان شود. این عمل با استفاده از یک تکه پارچه سفید مرطوب و محلول رقیق آب و مادهی شوینده انجام میشود. پارچه را باسرعت روی قسمت رنگ شده میمالند اگر رنگی به پارچه پس داده شد، گره زنی در قسمت هایی با رنگ های روشن عملی نیست، مگر اینکه رنگ ها یا پاک شود یا به طریقی ثابت شود”اف استون،1389، ص41″.
برخی از قالیهای نو و کهنه ( اغلب تجاری ) عیوبی در رنگ دارند که بنابر درخواست مشتری، توسط لکه بردار یا مرمتگر مورد بررسی و رفع عیب قرار میگیرند. مجموعه این عملیات را رنگ برداری یا لکه برداری مینامند. برای مثال فرش های لاکی ساروق است که با روناس رنگررزی میشد، طبق سلیقه امریکا به لاکی دوغی تغییر یافت. یعنی همراه با روناس از دوغ برای رنگرزی استفاده میکردند که رنگ روشن تری به وجود میآمد ولی امروزه با رنگ پلیکان این رنگ لاکی دوغی را به زرشکی تبدیل میکنند (شبیه قرمز دانه). نکتهی مهم رنگ برداری و لکه برداری در این است که بخش قابل توجهی از عملیات مرمت دوام و بقا ندارند و با گذشت زمان، تابش نور خورشید و یا اولین شستشو این پدیدهی پنهان کاری دوباره آشکار میشود. متاسفانه اطلاعات در خصوص عملیات رنگ برداری پراکنده، سلیقه ای و فاقد کارایی آموزشی و علمی است و این روند تحقیقات میدانی، پاسخگوی هیچ یک از اهداف علمی مورد نظر نیست. این ویژگی از خصایل حرفه های تخصصی و صرفا تجربی است که فاقد هر گونه بیان علمی هستند. چنانچه هر استادکاری صرف دانسته های فردی و علایق خویش عمل میکند و به عبارت صحیح تر به تعداد متخصصین، روش های اجرایی قابل قبولی وجود دارد. این از خصوصیات آموزش سینه به سینه است که تا کنون جاری است. زمینهی فعالیت این حرفه از مرمت، در راستای تکمیل قالی های صادراتی و گاه مصارف داخلی به شدت گسترش یافته و جایگاه خوبی برای خود ایجاد کرده است. هر چند هیچ یک از یادداشت ها در این خصوص نتایج تحقیقاتی مطلوبی را در پی نداشت، اما در هیچ جایی نیز به جهت توجیه رفتارهای حرفه ای مرمتگران، مطلبی جای نگرفته و تنها معرفی و شناخت لازم در حوزه فعالیت رنگ برداری و لکه برداری ارائه شده است.
2-5-7 ابزار مورد استفاده در رنگ گذاری
رنگ های جوهری یا آنیلینی
رنگ های آنیلین یا آنیلینی دارای ثبات عمومی ( شستشو ، سایشی و نوری ) ضعیفی هستند و از این گونه رنگ ها، که به شدت در میان مرمتگران رایج اند، جهت تطبیق و هماهنگ سازی رنگی در قسمت های پرزدار پشت و روی قالی، شیرازه و همچنین در بعضی از موارد جهت پوشاندن بعضی از عیوب مانند بیدخوردگی و یا سرنخ، استفاده می شود.
مداد شمعی و مداد رنگی
جهت چرک کردن و هماهنگ شدن تار و پودهای قسمت های مرمت شده با سایر قسمت های قالی از مداد شمعی و یا رنگی استفاده میشود. هر چند این اشتباه فاحش در مرمت قالی های تجاری متداول و رایج است، بهتر است از روش صحیح که به کارگیری پرمنگنات و پوست گردو است، استفاده شود تا این هماهنگ سازی به گونه ای مطلوب تر صورت گیرد.
قلم مو
قلم موهای مورد مصرف در لکه برداری باید قابلیت انعطاف کمی داشته باشند. از این رو به کارگیری قلم موهای معمولی و موجود در بازار مناسب لکه برداری نیست. معمولا لکه برداران با استفاده از الیاف زبر و بلند نایلونی قلم موهایی با اندازه های مناسب جهت کار خود میسازند.
چوب قلم