مولفه های اساسی عزت نفس:

مولفه های اساسی عزت نفس:

۱-امنیت: احساسی از اطمینان قویه که شامل این نکات می شه، احساس راحتی، اطلاع در اونجا که از ایشون انتظار میره، توانایی وابستگی به افراد و موقعیتا و درک قوانین و محدودیتا، دارا بودن احساس قوی امنیت( میتونم از پشتیبانی بقیه بر خودار شوم) پایه ایه که ساختار عامل های بقیه برآن پایه پایه ریزی می شه از این رو کودکان باید قبل از انجام هر عملی نسبت به اون خیال راحت حاصل کنن، اگر کودک احساس ناراحتی کنه( نسبت به اون چیزی که ازم انتظار میره مطمئن نیستم) در جذب عامل های دیگه عزت نفس با مشکل مواجه می شه.

۲-خود پذیری: احساس فردیتیه که اطلاعاتی درباره خود و توصیف دقیق و واقعی رو طبق نقشا، اسنادها و ویژگیهای جسمی رو در بر میگیره. کودکانی که دارای خود پذیری قوی باشن( من خود رو دوست دارم و قبول می کنم) احساس فرد گرایی، لیاقت، کفایت و تشویق از خود دارن وکودکانی که احساس خود پذیری ضعیفی دارن( من خودمو دوست ندارم) در پذیرش خود بدون اراده ان.

۳-پیوند جویی: احساسی از قبول کردن و مقبولیته مخصوصا در روابطی که مهم محسوب می شن، هم اینکه به معنی احساس پذیرفته شدن و مورد احترام قرار گرفتن از طرف بقیه به کار میره. کودکانی که دارایی احساسات پیوند جویی قوی باشن(احساس تعلق داشتن) رابطه راحت و رضایتمندی با بقیه برقرار می کنن. حال اینکه احساس پیوند جویی ضعیف درکودک( کسی نمی خواد با من باشه) منتهی به تنهایی طلبی و احساس غریبگی ایشون خواهدشد.

۴-لیاقت: این عامل به احساس موفقیت و فضیلت در کارایی اشاره داره و شامل اطلاع بر نیرومندیا، توانمندیا و پذیرش ضعفا هم می شه. کودکانی که دارای احساس لیاقت هستن( من احساس توانایی می کنم، پس میتونم با هر خطری رو برو شوم).

 

۵-تعهد: در این عامل دارا بودن هدف وانگیزه درزندگی مورد نظره طوری که به خودمون اجازه بده تا اهداف واقعی و قابل حصولی داشته باشه و در قبال نتیجه های تصمیمات خود احساس مسئولیت کنه.

 وجود عزت نفس:

از اونجایی که عزت نفس معنی روانشناختی بسیار عام وگسترده ایه و در عین حال بسیار مهمیه، والدین معمولاً تشویق به رشد خاص اون رو سخت پیدا میکنن، مگه اینکه عزت نفس رو تعریف کنن. عزت نفس همون آزمایش نفسه که برطبق معیارهای فردی خاص شکل میگیره. هر فرد، نقش اون معیارها رو در تعیین ارزش انسانی خود بسیار تلقی می کنه.

عزت نفس واسه باقی موندن و سلامت روانی آدم حیاتیه«عزت نفس» همیشه از ارزش ثابتی بهره مند نیس، پس میشه بسته به شرایط جسمی(سلامت یا مریضی)، تجربه ها زندگی(موفقیت یا شکست)و حالات روحی(خوشحال یا غمگین) مثبت و منفی نوسان داشته باشه. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگیه و بدون اون خیلی از نیازای اساسی برآورده نمی شن(گرین برگ و همکاران ۱۹۹۲). در واقع، عزت نفس بعد ارزیابانه خود فکر، توصیف فرد از خوده و اشاره به این داردکه چیجوری خود رو ارزشیابی می کنیم. واسه آدم شاید رنگها، صداها، شکلها و احساسهای خاصی رو دوست نداشته باشه. اما اگه فرد بخشهای از خود رو دوست نداشته باشه، ساختار روانی اون شدیدا آسیب می بینه.

سلامت روانی