نحوه ی استفاده از سمعک soundbite
Abstract 3D Geometric, Polygonal, Triangle pattern

نحوه ی استفاده از سمعک soundbite

 
نحوه استفاده از سیستم شنوایی SoundBite
 
سیستم شنوایی SoundBite یک دستگاه دو قسمتی است که باعث شنوایی گوش افراد ناشنوا می شود که از ناشنوایی یک طرفه یا  SSD وجود دارند. این سیستم از هدایت استخوان برای انتقال صدا از طریق دندانهای آسیاب یا مولر استفاده می کند.  SoundBite از دو بخش تشکیل شده است: میکروفون پشت گوش یا BTE یا دستگاه داخل دهان. میکروفون BTE یک قطعه پلاستیکی به شکل شنوایی است که در گوش می رود و دستگاه ITM یک نگهدارنده پلاستیکی است که به شکل پشت دندان آسیاب یا مولر است و به دهان می رود. میکروفون BTE صداهای ناشی از محیط خارج را جذب می کند و این صداها را به صورت بی سیم به دستگاه ITM منتقل می کند. هنگامی که دستگاه ITM صداهای کانال دار را دریافت کرد، آنها را به ارتعاشات صوتی تبدیل می کند که از طریق دندان های آسیاب یا مولر و استخوان های جمجمه به داخل حلزون فرستاده می شود.
قسمت A از میکروفون BTE باتری قابل شارژ را دارد که انرژی قسمت C را تامین می کند، همان میکروفون واقعی صدا است که صدا را جمع می کند و یک لوله پلاستیکی کوتاه با برچسب قسمت B این قسمت ها را روی گوش محافظت می کند.
قسمت D دارای باتری قابل شارژی است که باعث ارتعاش و  لرزش قسمت F می شود. قسمت E کاملاً مستقیم به قسمت D متصل است، و قسمت D  دستگاه ITM را به دهان می چسباند.
 
قراردادن  دستگاه پشت گوش
قسمت A را در قسمت پشت گوش کم شنوای خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که قسمت B به سمت بالای سر شما قرار میگیرد.
سیم با برچسب قسمت B را در بالای گوش خود ببندید. قسمت C باید به سمت پایین آویزان شود.
قسمت C را در کانال گوش قرار دهید. تنظیم کنید تا زمانی که احساس شخصی برای شما راحت باشد.
 
دهان خود را باز کنید.
 
قسمت F را روی  دندان های مولر پشتی قرار دهید و آن را بین دندان و  گونه خود قرار دهید.
 
قسمت F دستگاه ITM از سمت مخالف گوش ناشنوا در سمت دیگر مقابل دهان قرار می گیرد. بنابراین اگر در گوش چپ خود ناشنوا هستید، میکروفون BTE را در گوش چپ خود دارید ، قسمت F را در سمت راست دهان خود قرار می دهید.
قسمت E را در طرف دیگر آن دندان مولر قرار دهید.
 
قسمت D را به سمت قسمت F فشار دهید و جای قسمت E در دندانهای مولی خود محکم کنید.
.