همه گیر شناسی اعتیاد به مواد مخدر

دانلود پایان نامه

2-2 همه گیر شناسی اعتیاد به مواد مخدر

زمینه یابیهای انجام شده در آمریکا نشون دهنده ابتلای10 درصد از کل جمعیت به یکی از مشکلات مربوط به مواد بوده که این اندازه برابر با 5/22 میلیون نفر میشه (ریبا[1]، 2010).

بالاترین اندازه وابستگی طبق گزارشهای مؤسسه ملی سوء مصرف دارو  و مؤسسه ملی زمینه پیدا کنی مصرف مواد و علفی جات  مربوط به الکل و هرویین بوده. اندازه سوء مصرف طبق سن فرق نشون میده. بالاترین وابستگی در 21 سالگی با 4/25 درصد و کمترین حد وابستگی در 65 سالگی و با 1 درصد به دست اومد. از نظر مردم شناسی در بین سفیدپوستان بیشتر از سیاه پوستان، افراد بیکار بیشتر از شاغلین و تحصیل کردگان دانشگاهی بیشتر از آدمایی که تحصیلات کمتری دارن دیده شده.

مصرف در طول عمر از5/1 درصد در سال 1997 به 5/4 درصد در سال 2001 رسید و تقریباً به همون سرعت پس از اونم رشد کرده. طبق متن بازنگری شده کتابچه آماری و تشخیصی مشکلات روانی گسترش وابستگی سوء مصرف مواد این ارقام در مورد گسترش وابستگی به آمفتامین در طول عمر5/1 درصد و نسبت ابتلای مرد به زن یکه.

طبق همین گزارش اندازه گسترش سوء مصرف حشیش و ماری جوونا یا وابستگی به اون در طول عمر 5 درصده که برابر با مطالعه مؤسسه ملی زمینه پیدا کنی مصرف مواد و علفی جات آمریکا این ارقام پایین تر از حد واقعیه .تخمین زده می شه که الان 150 میلیون نفر دردنیا کانابیس رو مصرف می کنن. در آمریکا 62% از مصرف کنندگان مواد به مصرف کانابیس می پرازن که بالغ بر 5/3 میلیون نفر میشه. در مورد داروهای توهم زا اندازه گسترش حدود 10 درصد از افراد دست کم یه بار ماده ای توهم زا رو مصرف کردن .هم اینکه حدود 6 درصد از افراد داروهای آرامبخش رو به طور غیر مجاز مصرف کردن (چارلز[2]، لیسی [3] و فارم[4]، 2005).

1-2-2 مصرف مواد در ایران

در ایران رتبه اول مصرف مواد از آن ایپوئیدهاست که شایع ترین ماده مورد مصرف اونا هم تریاکه که شایعترین نوع مصرف هم کشیدن و بعد خوردنه .بنا به گزارش ستاد جنگ با مواد اپیوئیدی کشور مصرف کنندگان مواد اپیوئیدی تا انتهای سال 1383 حدود 5/4 میلیون نفر بودن. جا به جایی مصرف به طرف کراک به دنبال زیاد شدن قیمت مواد اپیوییدی در 10 سال گذشته اتفاق افتاده اما بررسیها نشون داده کراک ایرونی بیشتر تشکیل شده از بلور هرویین و پودر کدیینه و در خونواده اپیوئیدها قرار میگیره. اما به هر حال رشد مصرف مواد محرک و به ویژه آمفتامینا در کشور در سالیان گذشته زیاد بوده.

تحقیقات نشون میده مصرف کانابیس در ده سال گذشته افزایش داشته و در سال 1383 پس از تریاک و هرویین قرار داشته که در سال 1386 بیشتر از دو برابر رشد کرده. سن شروع مصرف حشیش هم در ایران کاهش داشته و در بین فرزندان معتادان بیشتر از هر ماده ای مصرف میشه (ثقه الاسلام و همکاران، 1387).

دفتر جنگ با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، اخیرا در گزارشی اعلام کرده که ایران دارای بیشترین افراد وابسته به مواد مخدر نسبت به جمعیت، در بین کشورهای جهانه. در تایید این ادعا سازمان بهزیستی کشور هم اعلام کرد که رشد سوء مصرف مواد در کشور هرساله حدود 8% است. در حلیکه جمعیت کشور هرساله حدود 6/2% رشد میکنه. پس تعداد افراد وابسته به مواد مخدر هرساله بیش 3 برابر جمعیت رشد میکنه (شهابی، 1384).

[1]  Riba

[2]  CHarls

[3]  Lacy

[4]  Farm