هنر چیست و هنرمند کیست؟

هنر چیست و هنرمند کیست؟

متأسفانه در به کارگیری واژه هنر و هنرمند ره گم کرده ایم.

هر آنکس که تصویرش بر پرده سینما یا صفحه سیما به نمایش دربیاد هنرمند نامیده می شه و هر چیزی که از این دو صفحه جادویی پخش شه، هنر؛ بدون اینکه بدونیم چه جفایی در حق هنر و هنرمند می کنیم. نباید هر محصولی رو هنر نامید و هر شخصی رو هنرمند. بدترین ستم در میدون هنر بهره گیری از این دو واژه در جایگاه غیرواقعی خوده. هنر، ویژگی هایی داره که تجلی این ویژگی ها باید در هنرمند نمایان باشه.

هنر زیباست پس هر پلشتی و زشتی نباید هنر نامیده شه. هنر حقیقته و پرتوش حق رو نشون می دهد، پس هر کذب و دروغی هنر نیس. هنر مؤثر، پیشرو و تغییر زاست و هر چیزی که بی اثر باشه، واپسگرا باشه و تحولی ایجاد نکنه، هنر نیس.

هنر هادی و جهت داره و راه اون سیر و سلوک به طرف معرفته، تجلی معارفه و هر چیزی که بدون این اوصافه هنر نیس.

هنر، مقدس، محترم و ارزشیه و چیزی که بدون این صفات باشه هنر نیس. هنر خلاقیته و تجلی تفکریه که از افراد خلاق صادر می شه و از امور بیشتر ای که همه توانایی اون رو داشته باشن نیس، پس اون چیزی که بدون خلاقیت، ابتکار و نوآوری باشه هنر نیس.

هنر از روح و جون سر می گیرد، ولی اون چیزی که از جون و روان سرچشمه نگیره هنر نیس. هنر متعهده و فریاد تعهد و مسئولیت در اون متجلیه.

هنر محبت و عشقه، عشق به زیبایی ها، بنابر این در هنر جز عشق و زیبایی نمی بینی. هنر کماله و به طرف کمال هدایت می کنه، چیزی که به کمال هدایت نکنه هنر نیس؛ هر چند برآن برچسب غلط هنر زنند.

هنر عمیق و ریشه داره و امور سطحی و بی ریشه هنر نیستن. هنر ماندگاره و همیشه جاودانگی رو تداعی می کنه، اون چیزی که جاودانه و موندگار نیس هنر نیس.

هنر اصالت داره، هویت داره و فرهنگ سازه چیزی که در قبال جامعه، تاریخ و انسانیت بی مسئولیت باشه، اصالت نداره.

هنر دروازه ایه که بر این ویژگی ها باز کرده و آفرینندگان اون دارای این خصوصیات می باشن. نباید به هر چیز هنر و بر هرکی هنرمند نام بذاریم.

باید دقت کنیم این واژگان در جای حقیقی و واقعی خود مصرف شن که اگه اینجور نباشه هر هرزه نویسی و هر بی ارزش سازی و هر مستهجن سرایی خود رو هنرمند می نامد. این علاوه بر اینکه جفایی به هنر و هنرمنده، جامعه ای رو هم منحرف میسازه.

چیجوری سلامت روحی خود رو افزایش بدیم؟

هدف از زندگی چیه و واسه چه هدفی باید زندگی کنین؟

چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*