پایان نامه ارشد با موضوع توسعه ورزش، آموزش و پرورش، شهر تهران

دانلود پایان نامه

ی نیاز دارد، اما شواهد موجود نشان از عدم برنامه ریزی مطلوب در زمینه اصول و اهداف کلی در آموزش و پرورش، کمبود معلم ورزش در مدارس ابتدایی، محدود بودن ساعات درس ورزش، کمبود کتاب های علمی و عدم تخصص کافی و کمبود دانش و آگاهی معلمان در زمینه ورزش، کمبود تجهیزات، وسایل و مکان های ورزشی کافی و استاندارد و ضعف مدیریت یا عدم همکاری مدیران طی سال های گذشته دارد(افضل پور و همکاران،1386).
بنابراین سازمان آموزش و پرورش که متولی تعلیم و تربیت افراد، به ویژه نونهالان، نوجوانان و جوانان است، مسئولیت تامین سلامت جسم و روح آنان را از راه توسعه ی برنامه های تربیت بدنی در مدارس نیز بر عهده دارد. از این رو، گسترش برنامه های تربیت بدنی در مدارس و توسعه ورزش های پایه از نیازهای اساسی تعلیم و تربیت بوده و لزوم استمرار آن در همه ی مقاطع تحصیلی انکارناپذیر است. از نظر ساختار آموزش و پرورش یک دانش آموز نحوه انجام فعالیت های حرکتی و ورزشی عمده خود را در چارچوب درس تربیت بدنی و ورزش آموزش دیده و اجرا می کند و دستاوردهایی که در این تحقیق با شناسایی موانع موجود در ورزش های پایه در مدارس، به دست می آید، قطعا در توسعه ورزش همگانی و بالطبع ورزش قهرمانی تاثیر گذار می باشد و از طرفی در رشد سلامت جسمانی و روانی و آمادگی های جسمانی و حرکتی و ساختن نیروی فعال و سازنده در نسل فردای جامعه اثرگذار است. برای پاسخ گویی به نیازهای ورزش پایه شهر تهران و تحلیل دقیق از چالشها و مشکلات کنونی و جهت دهی به توسعه ورزش پایه و شناسایی موانع و عوامل بازدارنده آن براساس نیازهای واقعی، به برنامه جامع و تحقیقات وسیعی در این استان نیازمند است. با توجه به تحقیقات انجام شده هر کدام از این تحقیقات جنبه های مختلف و گوناگونی از ورزش به طور عام بررسی کرده اند. راه حلها و تنگناهایی را آشکار کرده اند و گامهایی در جهت پیشرفت ورزش برداشته اند. ولی یک حوزه خاص از ورزش (ورزش پایه) به طور گسترده به چالش کشیده نشده و تحقیقات صورت گرفته نسبتا کم بوده و نیازمند پژوهش های بیشتری است. لذا با توجه به اهمیت ورزش های پایه محقق در پی این سوال است که موانع توسعه ورزش پایه در مدارس شهر تهران چه می باشد؟
3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه ورزش پدیده ای پیچیده است و دارای ابعاد و کارکردهایی متعدد. ولی بیشتر آنها برای ما ناشناخته باقی مانده اند. برای بسیاری از ما، ورزش تنها، موضوعی سرگرم کننده است که برای گذران اوقات فراغت به کار می آید، در حالی که بی تردید، توسعه و گسترش ورزش در بین مردم آثار مفید مثبت فراوانی برای روح و جسم، سلامت و حتی برای زندگی اجتماعی انسان ها دارد. این اثرات به اندازه ای از اهمیت ویژه برخوردارند که در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثر گذار در رشد اقتصادی ملی تا حد زیادی مورد توجه می باشد(ایکدا25،2001). در سطح بین المللی، ورزش یازدهمین رتبه را در بین صنایع عمده مختلف داراست. صنعت ورزش، بخش هایی نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی اجرا و حمایت مالی، ورزش های حرفه ای، پوشاک ورزشی، رسانه های ورزشی و ورزش های تفریحی را در بر می گیرد (جورجیا26، 2011). بطوریکه صنعت سلامت به عنوان یکی از صنایع مرتبط با ورزش مورد ملاحظه بوده و تجارت ناشی از مشارکت در فعالیت بدنی شامل تولیدات، آموزش، کالاها و خدمات مرتبط با فعالیت بدنی می باشد. باید خاطر نشان کرد که خدمات ارائه شده در بخش سلامتی و تندرستی و مصرف محصولات آن به عنوان یک صنعت مشخص و متمایز مورد نظر قرار گرفته است(آلکساندریاس27، 2008). بنابراین آنچه مسلم است کارآیی و بهره وری منابع انسانی در هر جامعه ای در گرو برخورداری از زندگی سالم و داشتن سلامت روانی و جسمانی میسرخواهد بود. لذا پرداختن مستمر و منظم به فعالیت های بدنی و ورزشی با توجه به شرایط حاکم بر ز ندگی امروزی امری ضروری و لازم می باشد(پورقاسم،1387).
همچنین آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و پیشرفت و توسعه هر جامعه دارد. ارتقای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع بستگی به توجه مسئولان و برنامه ریزان و توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش در آن کشور دارد. از آنجا که تربیت بدنی و ورزش یکی از قوی ترین نهادهای تاثیرگذار در فرهنگ جامعه محسوب می شود می توان با گسترش و توسعه فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مدارس سطح توانایی های جسمانی، روانی و قوای عقلانی دانش آموزان را افزایش و تنش های روانی و جسمانی آنها را کاهش داد(عبدلی و همکاران،1387). شرکت در فعالیت های ورزشی مدرسه فرصت هایی برای دانش آموزان فراهم می کند تا از نظر فیزیکی فعال شده و عزت نفس و سلامت روانی خود را افزایش دهند. از مسائل عمده نظام تعلیم وتربیت در هر جامعه، چگونگی تربیت و پرورش افراد بر اساس نیازهای آن جامعه می باشد. تحقق چنین هدفی مستلزم به کارگیری شیوه ها و اصولی می باشد که مبتنی بر یافته های علمی، پژوهشی و اصول عقلی است. بنابراین جامعه ما نیز برای توفیق در بهره مندی از بزرگترین و مهم ترین سرمایه های خود یعنی نیروی عظیم نوجوان و جوان نیاز به توجه پیگیر، برنامه ریزی دقیق و حساب شده و نظارت بر اجرای مطلوب درس تربیت بدنی و ورزش خصوصا ورزش های پایه در مدارس دارد.
با توجه به اینکه مسائل و عوامل بسیاری بر توسعه ورزش های پایه در مدارس کشور تاثیر گذار می باشند و اینکه مشکلات و موانع زیادی در راه توسعه وجود داشته باشد، انجام تحقیق در این زمینه ضروری است. لذا نتایج تحقیق می تواند به مسئولان و دست اندرکاران امر تربیت بدنی و ورزش در آموزش و پرورش کمک کند تا با شناخت عوامل اثر گذار و شناسایی و اولویت بندی مشکلات موجود، راهکارهای مناسب را برای برطرف کردن مشکلات اتخاذ نموده، گامی موثر در تحقق اهداف آموزشی ورزش های پایه بردارند. همچنین دانستن مشکلات موجود می تواند سیمای موجود ورزش های پایه را مشخص نماید؛ زمانی مسئولان و برنامه ریزان تربیت بدنی می توانند به خوبی و با دقت برنامه ریزی نمایند که در سطح کشور و کلیه ی استان ها اطلاعات لازم موجود باشد و این امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه را دو چندان می کند. نظر به وجود چنین مواردی، بررسی شناسایی موانع و مشکلات ورزش های پایه در مدارس ضرورت انکار ناپذیر می باشد. بنابراین اگر ورزش پایه کامل مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و عواملی که باعث رشد آن می شود و رویکردهایی را که در توسعه آن دخیل اند شناسایی شده و اینکه چه عواملی پیشرفت در این حیطه را تسهیل می کند، به طور قطع راهکارهایی را که ما را به پیشرفت رهنمون می سازد، در خواهیم یافت و خواهیم توانست با توسعه ورزش پایه که زیربنای ورزش همگانی و قهرمانی است قهرمانان ورزشی را کشف یا پرورش یا حفظ نماییم. شناخت عوامل توسعه و موانع آن با توجه به اینکه اولاً عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش پایه به طور کامل تعیین نشده و دوم اینکه اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش پایه انجام نگرفته و سوم با توجه به اینکه موانع بازدارنده ورزش همگانی پایه در شهر تهران صورت نگرفته است، ضروری است.
4.1. اهداف تحقیق
1.4.1. اهداف کلی تحقیق
هدف کلی از این تحقیق شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران می باشد.
2.4.1. اهداف جزئی تحقیق
بررسی موانع فرهنگی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس
بررسی موانع مدیریتی وبرنامه ریزی بر رشدو توسعه ورزش های پایه مدارس
بررسی موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزشهای پایه درمدارس
بررسی موانع ساختاری بر رشدوتوسعه ورزش های پایه در مدارس
بررسی موانع زمانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس
بررسی موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس
بررسی موانع جسمانی-روانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس
بررسی اولویت بندی بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس.
5.1. فرضیات تحقیق
موانع فرهنگی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیرمعنی داری دارد.
موانع مدیریتی وبرنامه ریزی بر رشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزشهای پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع ساختاری بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع زمانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع انگیزشی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
موانع جسمانی_روانی بررشدو توسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر معنیداری دارد.
اولویت بندی بین موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس معنیداری وجود دارد.
6.1. محدوده تحقیق
محدوده زمانی: زمان اجرای این پژوهش در سال 1393-1392بوده است.
محدوده جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش تنها به مدیران آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهر تهران محدود شده است.
محدوده جمع آوری اطلاعات: برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از آزمودنی ها، تنها از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازگیری استفاده شده است.
محدوده جغرافیایی تحقیق: این پژوهش تنها در شهر تهران مناطق 1و4و8و13 آموزش پرورش انجام گرفته است.
7.1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
ورزش28
کلمه ورزش در زبان فارسی همانطوری که از علامت مصدر آن (ش) مشخص میشود اسم مصدری است از فعل ورزیدن که در”فرهنگ فارسی عمید” بدین گونه معنی شده است:کارپیاپی، پیاپی کاری کردن برای تمرین و عادت، حرکت پیاپی اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات، هرگونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء و به منظورحفظ تندرستی به تنهایی یا دسته جمعی انجام داده شود(سعدی سیوکی،1388).
ورزش می تواند به عنوان تمام اشکال فعالیت بدنی که مربوط به به آمادگی جسمانی، روانی، رفاهی و تندرستی و تعامل اجتماعی تعریف شود که این شامل بازی، تفریح ??و سرگرمی، سازمان یافته، ورزش گاهگاهی و یا رقابتی و ورزش های بومی می باشد(انجمن ورزشی استرالیا29،2013).
ورزش پایه30
ورزش پایه به ورزش های شنا، ژیمناستیک و دومیدانی که در مدارس انجام می گیرد اطلاق می شود.
موانع31
موانع به کلیه عواملی اطلاق می شود که فرد را از اجرا و عدم اجرای فعالیتی باز می دارد.
در این تحقیق منظور از موانع مشکلاتی است که در ورزش های پایه در مدارس شهر تهران وجود دارد که به 7 دسته زیر تقسیم شده است:
1. موانع فرهنگی
2. موانع مدیریتی
3. موانع مالی
4. موانع زمانی
5. موانع مدیریتی وبرنامه ریزی
6. موانع ساختاری
7. موانع. انگیزشی
توسعه32
پیشرفت و رشد ورزش های پایه در مدارس استان تهران.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشین? تحقیق
1.2. مقدمه
در فصل حاضر مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بحث قرار می گیرد که در مبحث مبانی نظری ابتدا به تعریف ورزش، تعاریف، اهداف و توسعه ورزش، مدل های توسعه ورزش و سپس در انتها نیز درباره ورزش پایه و ورزش در مدارس و تحقیقات انجام شده در داخل اشاره می شود و در ادامه به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در سایر کشور ها و در پایان به جمع بندی پرداخته می شود.
2.2. ورزش
ورزش به معنای ورزیدن و مهارت یافتن و معادل واژه Sport در زبان رایج انگلیسی برگرفته از واژه disport انگلیسی می‌باشد که خود از کلمه desport فرانسه قدیم و مرکب از پیشوند نفی des و فعل port به معنای حمل کردن، بردوش کشیدن، زیربار بودن است. بنابراین در آغاز disport به معنای رها شدن و رستنی از فشارهای معمول زندگی بوده است(سازمان تربیت بدنی ایران،1381). ورزش عبارت است از انجام دادن حرکات بدنی و تکرار آن‌ها به گونه‌ای که موجب افزایش توان و ورزیدگی بیشتر می‌شود(کاشف،1375).
کمسیون ورزش های استرالیا33 ورزش را فعالیت انسانی که نیازمند به اعمال

دیدگاهتان را بنویسید