پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، ورزشکاران

دانلود پایان نامه

بنای ورزش و فضاهای ورزشی می باشد. موانعی که می تواند در این بخش مشخص کرد، نبود امکانات و تاسیسات و تجهیزات ورزشی ایمن و استاندارد، در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات ورزشی، در دسترس نبودن وسایل حمل و نقل و اتلاف وقت، همچنین عدم تخصیص بودجه و سرمایه کافی در امر حفظ و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی می باشد. در صورت عدم وجود زیر ساخت های مناسب تاسیساتی و حمل و نقلی فرد و یا دانش آموز حتی با وجود علاقه به علت دسترسی نداشتن به خدمات یا به طور کل از شرکت منصرف خواهد شد و یا به علت اتلاف زمان دچار مشکلاتی مانند کمبود وقت و تحلیل انرژی می گردد. با توجه به پژوهش انجام شده و بررسی عملکرد تربیت بدنی و ورزش در چهار برنامه توسعه، بدلیل عدم تبیین اهداف و استرتژیک متناسب با سند چشم انداز قانون اساسی، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با مشکلات و تنگناهها عدیده در بخش منابع انسانی، مالی، ساختار تشکیلاتی، نظام مدیریت و برنامه ریزی روبرو است. بررسی نتایج تحقیق نشان می دهد که یکی از مشکلات، به واسطه کمبود اماکن ورزشی می باشد. آمار سازمان تربیت بدنی بیان کننده آن است که فضاهای ورزشی، تکافوی جمعیت استفاده کننده را نمی دهد .آمار نشان می دهد سرانه فضای ورزشی برای استان تهران 16/0 مترمربع است که32 درصد کل ورزشکاران ورزش همگانی را به خود اختصاص می دهد. از نظر مساحت فضاهای ورزشی نیز سرانه فضاهای ورزشی کشور 48/0 متر مربع است که نسبت به استانداردهای جهانی(3مترمربع) رقم بسیار ناچیزی است. در صورتی که کمبود فضاهای ورزشی به مرور زمان رفع شود می توان تعداد بیشتری از افراد و یا دانش آموزان را به سوی ورزش سوق داد(آفرینش خاکی،1384).
موانع خانوادگی
فرد به عنوان عضوی از یک خانواده مسئولیت ها و تاثیراتی را پذیرا خواهد بود. مثلا محدودیت خانوادگی به فرزندان اجازه نمی دهد در زمان های خاصی از شبانه روز به اماکن ورزشی و یا مدارس مراجعه نمایند. یا در صورت عدم توانایی مالی خانواده یا خود، فرد توانایی تامین هزینه های شرکت در فعالیت های ورزشی را ندارد. یکی دیگر از موانعی که می تواند جزء این دسته باشد، نداشتن همراه یا مشوق در شرکت در این گونه فعالیت هاست. تحقیقات بسیاری نشان داده داشتن همراه و مشوق در پرداختن به ورزش و فعالیت های ورزشی می تواند بسیار موثر باشد. در این تحقیق نیز نداشتن همراه به عنوان یکی از موانع شرکت در فعالیت های ورزشی لحاظ شده. مسئولیت های خانوادگی و شغلی نیز می تواند مانع مشارکت باشد، بدین معنی که مسئولیت های شغلی فرد و عدم همراهی محل خدمت یا وظایف خانه داری از قبیل نگه داری از فرزندان یا افراد بیمار و مسن در منزل مانعی بر سر راه مشارکت ورزشی دانش آموزان در مدارس و یا کلاس های فوق برنامه ورزشی در مدارس باشد.
موانع جسمانی_روانی
مشکلات جسمانی- حرکتی، معلولیت ها و ممنوعیت ها پزشکی می توانند مانع حضور فرد در فعالیت های ورزشی دانش آموزان باشند. بدین معنی که زمانی که دانش آموز دارای مشکلات جسمانی باشد، شرایط برای حضور وی در فعالیت های ورزشی ویژ ه خواهد بود و نیاز به امکانات و خدمات خاص مشکلات جسمانی_حرکتی وجود خواهد داشت.
موانع انگیزشی
برخی از دانش آموزان به دلیل مسائل و مشکلات درونی از قبیل ترس ها و نگرانی ها، بی انگیزگی، خجالت و نداشتن اعتماد به نفس لازم از حضور در فعالیت های ورزشی مدارس امتناع می ورزند. این موانع درونی بوده و مربوط به خود فرد می باشد. از مشکل ترین و در عین حال اساسی ترین موضوع در مشارکت ورزشی، بهبود و توسعه ابزارهای انگیزشی است. مربیان و مدیران و معلمان ورزشی برخی از برنامه های انگیزشی را با هدف استمرار مشارکت و بهبود عملکرد ورزشی انجام می دهند. اما، تدوین الگوی کاربردی از انگیزش برای مشارکت ورزش و استمرار آن به شناخت انگیزه ها و پیش فرض های افراد برای مشارکت ورزشی نیتز دارد. انگیزه های دانش آموزان برای شرکت در برنامه های ورزشی، به عامل مهمی چون وضعیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، خاستگاه فرهنگی و نگرش خانوادگی، نیازهای شخصی، آموزش و تبلیغات ارتباط دارد. البته میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر چگونگی یا افزایش مشارکت متفاوت است. در نوجوانان انگیزه های درونی برای مشارکت ورزشی بسیار قوی است.
موانع زمانی
زمان عامل مهم و تعیین کننده ای در میزان اوقات فراغت فرد می باشد. در صورتی که برنامه ریزی صحیح وجود نداشته باشد یا مشغله های کاری و درسی و ساعات کلاس ها و یا …. به گونه ای باشد که فرد امکان استفاده از خدمات و تجهیزات و برنامه های تدارک دیده را نداشته باشد، عملکرد این واحد زیر سوال خواهد بود.
موانع مالی
موانع مالی به آن دسته از موانع اطلاق می شود که فرد از لحاظ تامین هزینه های مالی و تجهیزات ورزشی فاقد توانمندی اقتصادی باشد که شامل بالا بودن هزینه خدمات و استفاده از اماکن ورزشی و همچنین عدم توانایی در تهیه تجهیزات و لوازم ورزشی شخصی است.
موانع مدیریتی و برنامه ریزی
موانع مدیریتی و برنامه ریزی در واقع مربوط به بخش مدیریتی بوده و برنامه ریزی و هدف گذاری واحد فوق برنامه تربیت بدنی و یا ورزش در مدارس می باشد. عدم تخصیص بودجه کافی به امر ورزش در برنامه ها، نا مناسب بودن برنامه از لحاظ برنامه و محتوا و همچنین عدم برنامه ریزی صحیح با توجه به خواسته ها و نیازها است. هر سازمان نیازمند به یک نقشه ای است که از طریق آن بتواند جایی را که می خواهد به آنجا برود را علامت بزند و نشان دهد که چطور باید به آنجا برسد (برنامه استراتژیک روتاری109،2013). برنامه ریزی حتی الامکان تاکید زیادی بر روی ترکیب منافع اجتماعی و فردی، ترکیبی از حال و آینده و توجه به تعامل بین فاکتورهای فیزیکی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارد(سیدالحسینی،2011).
موانع تبلیغاتی و اطلاع رسانی
این دسته از موانع مربوط به عدم اطلاع رسانی صحیح و استفاده نکردن از ابزار تبلیغی مناسب برای اطلاع رسانی برنامه ها و همچنین توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در بین دانش آموزان است.
7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق
1.7.2. پیشینه داخلی
خدایی (1392) در تحقیقی با عنوان تربیت بدنی و ورزش در مدارس، فواید و پیامد ها نشان داد که ورزش و تربیت بدنی این ظرفیت را دارد که برای پیشرفت در هریک از حیطه های گوناگون اعم از ابعاد بدنی، روش زندگی، عاطفی، اجتماعی و شناختی نقش مهم و متمایزی را ایفا کند. همچنین این قابلیت را دارد که برای رشد مهارت های حرکتی و توانایی های کودکان که پیش نیازهای لازم برای مشارکت در زندگی آینده و فعالیت های بدنی و ورزشی هستند نقش مهم و برجسته ای ایفا کند.
رضوی و همکاران (1391) در تحقیق خود مبنی بر بررسی موانع و چالش های توسعه شنا در ایران نشان دادند که در هر دو گروه عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت و عدم حمایت رسانه به ترتیب مهمترین موانع در توسعه شنا می باشند.
سجادی (1390) در تحقیقی با عنوان تحلیل عوامل تاثیر گذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان ورزش شهرستان کاشان انجام داد. نتیجه تحقیق نشان داد که : بر مبنای 10 عامل اثر گذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از دیدگاه معلمان ورزش زن و مرد، عوامل تاثیر گذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی به اولویت عبارت اند از: 1- ارزشیابی 2- شیوه تدریس 3- تخصص معلمان ورزش 4- برنامه آموزشی 5- امکانات 6- محتوای آموزشی 7- نگرش( مسئولان ،دانش آموزان و معلمان ) 8- تجربه معلمان ورزش 9- بودجه 10-اهداف آموزشی.
سعیدی و همکاران (1390) در پژوهش خود مبنی بر بررسی موانع و مشکلات موجود در پرورش استعدادها نشان دادند که بیشترین تاکید مربیان در مورد موانع و مشکلات پرورش استعدادها بر روی علل و عوامل سطوح بالای مدیریتی متمرکز می باشد.گویه های مربوط به سؤال اصلی این تحقیق شامل موارد مدیریتی، خانوادگی، تمرینی، شخصیتی، آسیب دیدگی ها و … می باشد.
شریعتی و همکارانش (1390) موانع دانش آموزان دختر شهر مشهد برای شرکت در فعالیت های ورزشی را شناسایی کردند که موانع اقتصادی و تسهیلاتی از مهم ترین مشکلات به شمار می آمدند و موانع شخصی، فرهنگی و خانوادگی در درجات بعدی قرار داشتند.
قاسم زاده و امیرنژاد (1390) در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ ورزشکاران رده های پایه دوومیدانی ایران از دیدگاه مدیران، مربیان و ورزشکاران پرداختند . بر اساس یافته های تحقیق، از شش متغیر اصلی، مدیران به ترتیب اولویت؛ نقش فدراسیون، درآمدزائی، استعدادیابی، مربیان، تجهیزات و شناخت را در جذب و حفظ ورزشکاران مؤثر دانسته اند. مربیان به ترتیب اولویت؛ نقش فدراسیون، درآمدزائی، مربیان، استعدادیابی، تجهیزات و شناخت را در جذب و حفظ ورزشکاران مؤثر دانسته و ورزشکاران نیز به ترتیب اولویت؛ نقش درآمدزائی، فدراسیون، مربیان، تجهیزات، استعدادیابی و شناخت را در جذب و حفظ ورزشکاران مؤثر دانسته اند.همچنین آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران، مربیان و ورزشکاران، شاخصهای شش گانه بر جذب و حفظ ورزشکاران رده های دو و میدانی ایران تأثیر معنی داری دارد.
حسین پور و همکاران (1390) در تحقیقی به نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش(سباح، طناورز و ژیمناستیک) در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی پرداختند یافته ها نشان می دهد که با رفع موانع ذیل اجرای طرح های آموزش وپرورش باعث توسعه ورزش همگانی و نهایت ورزش قهرمانی می شود: 1.کمبود امکانات و تجهیزات 2.مشکلات معلمان و مربیان3. مدیریت و برنامه ریزی نامناسب 4.مشکلات رفت و آمد دانش آموزان و بی برنامگی در این زمینه.
صابونچی و همکاران (1389) در تحقیقی به رابطه توسعه انسانی با کسب مدال المپیک پرداختند و نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین توسعه انسانی و مولفه های آن با کسب مدال در المپیک وجود دارد. به نظر می رسد کشورهای توسعه یافته با بهره گیری از یافته های علمی، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف ورزشی و ایجاد امید به زندگی توانسته اند، ورزش خود را پویا نموده و سهم بیشتری از کسب مدال های المپیک داشته باشند.
حمایت طلب (1388) در تحقیقی با عنوان بررسی علل عدم رشد و توسعه ی ورزش همگانی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران”دریافتند که از بین عوامل مختلفی (فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی, مذهبی، آموزشی) که سبب عدم رشد ورزشهای همگانی می شوند عوامل اقتصادی، جسمانی و فرهنگی بیشترین تاثیر را دارا می باشند. این در حالی است که از بین عوامل یادشده جنبه های اجتماعی و مذهبی کمترین تاثیر را در خصوص علل و عوامل عدم رشد ورزش همگانی دارند. علاوه بر این، ویژگیهای فردی مانند جنسیت در تاثیر این عوامل سهم داشتند.
رون (1388) در تحقیق خود مبنی بر برنامه تربیت بدنی در مدارس برای گسترش فرهنگ ورزش در جامعه در مدارس دخترانه شهر تهران نشان داد که که اکثر مدارس فاقد امکانات لازم و سالن ورزشی بود. اکثر مربیان ورزش مشکلات موجود را به ترتیب فقدان فضای آموزشی مناسب، کمبود امکانات ورزشی، عوامل جغرافیایی و مشکلات اجرای آزمون قوای جسمانی دانستند. اکثریت مدیران نیز بیشترین مشکلات تربیت بدنی را به ترتیب کمبود امکانات و کمبود مربیان ورزش و عوامل جغرافیایی اعلام کردند.
مظفری و همکاران (1388) در تحقیق خود مبنی بر توصیف وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و ورزش در سه پایه اول مدارس ابتدایی کشور از نظر معلمین و مدیران نشان دادند که در حدود 40درصد از معلمین بر حرکات اساسی و بنیادی در تدریس خود تاکید داشتند. حدود 78درصد معلمین از فضای مدرسه برای تدریس درس تربیت بدنی استفاده می کردند.
شفیع نیا و همکاران (1387) تحقیقی با عنوان

دیدگاهتان را بنویسید