پایان نامه ارشد درباره ایجاب و قبول، خرید و فروش

دانلود پایان نامه

۲. بیع از عقود معوضه

عقد معوض، عقدیه که در اون مبادله یک مال با مال دیگر صورت میگیره. به بیان دیگر بیع از عقود رایگان که در اون یکی از دو طرف مالی رو بدون عوض در اختیار دیگری قرار می ده، نیس.

از معوض بودن عقد بیع میشه نتیجه گرفت که در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به هر علتی باطل شه تعهد به عوض دیگر هم از بین میره. مثلا اگه معلوم شه مبیع واسه فروشنده نبوده و اون مال شخص دیگری رو به خریدار واگذار کرده، در این حالت چون تعهد به انتقال مبیع باطل شده پس خریدار هم تعهدی به پرداخت پول به فروشنده نداره.

نتیجه دیگر اونکه، هر کدوم از خریدار و فروشنده می تونن اجرای تعهد خود (یعنی تسلیم موضوع عقد) رو موکول به اجرای تعهد دیگری کنه. اینطوری که خریدار تا زمانی که مبیع رو تحویل نگرفته از پرداخت پول پرهیز کنه.

۳. بیع عقدی لازمه

عقد لازم عقدیه که هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن اونو نداشته باشن مگه در مواردی که قانون این اجازه رو به دو طرف بده (از راه اعمال خیارات قانونی) یا دو طرف بخوان عقد رو اقاله کنن. مثلا تا زمانی که دو طرف در مجلس عقد حاضر هستن می تونن بیعی که رو که درست و قانونی هستش برهم بزنن، بدون اونکه دلیل خاصی واسه اون داشته باشن. در خرید و فروش حیوان، قانونگذار به خریدار اجازه داده که تا ۳ روز عقد رو با دلیل به خیار حیوان فسخ کنه.

۴. بیع عقدی رضاییه

عقد رضایی عقدیه که انعقاد اون نیاز به هیچ تشریفاتی نداره. در عقد بیع هم به محض ایجاب و قبول دو طرف، عقد هستش و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می شه. اما بعضی وقتا صرف ایجاب و قبول هم واسه اتفاق بیع کافی نیس و نیاز به قبض موضوع عقد یا تشریفات خاص داره، مثلا در بیع صرف (بیع طلا ونقره) قبض موضوع عقد شرط تحقق و صحت عقده و در فروش اموال دولتی برگزاری مزایده شرطه.

تهیه شده در: chetor.com