پایان نامه ارشد درباره ایجاب و قبول، عقد بیع

دانلود پایان نامه

۱. ایجاب و قبول

ایجاب، انشای معامله به وسیله فروشنده و قبول، اعلام رضایت به معامله به وسیله خریداره. مثل اونکه فروشنده بگه این اتومبیل رو به مبلغ ۱۰ میلیون تومن به تو فروختم و خریدار بگه خریدم.

۲. متعاملین

بایع و مشتری دو طرف عقد بیع حساب می شن و چون به دلیل ی عقد بیع در اموال و دارایی خود تصرف می کنن قانونا واسه انعقاد معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشن و قصد و رضایت در انعقاد عقد داشته باشن، چون معامله با شخص مست و بیهوش و شخص بدون قصد، باطله.

۳. ثمن

بخش دیگر عقد بیع ثمنه که از طرف خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می شه.

۴. مبیع