تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران
3D Check Mark and Cross - White Background - 3D Rendering

تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران

در این فصل، ابتدا ادبیات موضوع و سپس مطالعات انجام شده در زمینه بررسی عوامل اثرگذار بر بهره وری در بخش های مختلف، اعم از آموزشی، بانکی و غیره آورده شده است. در تمامی تحقیقات انجام شده، به نوعی به پردازش مسئله بهره وری و مسائل مرتبط با آن پرداخته، و هر کدام از یک بعد به مسئله بهره وری پرداخته است. و در نهایت نیز جمع بندی از این فصل ارایه شده است.

2-1- تعریف بهره وری

بهره وری عبارت است از، به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی، به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. تعاریف دیگر، بهره وری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه داشته اند (طاهری، ۱۳۷۸). بر اساس دیدگاه سازمان بهره وری ملی ایران، بهره وری یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است. این مشابه یک فرهنگ بوده، که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای یک زندگی بهتر و متعالی است. بهره وری عبارت است از، به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات زمان، مکان و غیره به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه ای که افزایش آن، به عنوان یک ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی همواره مدنظر صاحبنظران سیاست، مدیریت و اقتصاد قرار دارد. به عبارتی بهره وری رابطه ایست بین ستانده حاصل از یك سیستم تولیدی (كالا یا خدمات) با داده های بكار رفته (منابع موردنیاز) برای آن ستانده.

مركز بهره وری ژاپن بهره وری را به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات وغیره با روش های علمی، كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آن طوری كه به سود كارگر، مدیریت و عموم مصرف كنندگان باشد، می داند. مركز بهره وری ژاپن، از زمان تاسیس آن در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده، كه عبارتند از؛ افزایش اشتغال، همكاری بین نیروی كار و مدیریت و توزیع عادلانه ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی كار و مصرف كنندگان.

بهره وری بر اساس تعریف آژانس بهره وری اروپا، درجه استفاده مؤثر از هریك از عوامل تولید است. سازمان ملی بهره وری ایران نیز، بهره وری را یك فرهنگ می داند، یك نگرش عقلائی به كار و زندگی، كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعالیت ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.

2-1-1- تاریخچه بهره وری

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,