پایان نامه حقوق دریاها/:جلوگیری از آلودگی دریایی
dna strand

پایان نامه حقوق دریاها/:جلوگیری از آلودگی دریایی

کنوانسیون بين‌المللي جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد (1972)
کنوانسیون بين‌المللي جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد ودیگرمواد (1972)1
تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 30/08/ 1975         13/11/1972
تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس
24/11/1375    24/10/1375    25/06/1375
کنوانسیون مذكور، نقشي جهاني دارد و به كنترل بين‌المللي و جلوگيري از آلودگـي دريايـي مي‌پـردازد. اين كنوانسيون بيان می‌کند كه محيط‌زيست‌ دريايي‌ و موجودات‌ زنده‌ آن‌ براي‌ بشر داراي‌ اهميت‌ حياتي‌ مي‌باشند و همه‌ مردم‌ در تضمين‌ نگهداري‌ آن به‌گونه‌ای كه‌ به‌ كيفيت‌ و منابع‌ دريايي‌ آسيبي‌ وارد ‌نگردد داراي‌ منافعي‌ هستند. با تصديق‌ اینکه‌ قابليت‌ دريا براي‌ جذب‌ مواد زائد و بی‌ضرر نمودن‌ آن‌ها و توانايي‌ آن‌ به‌منظور احياء مجدد منابع‌ طبيعي‌ درياها محدود مي‌باشد. بر اساس اين کنوانسیون، تخلیه انواع خاصي از مواد خطرناك ممنوع، نياز به مجوز خاص قبلي و تخلیه ساير پسماندها يا مواد، نياز به مجوز عام دارد. کنوانسیونی كه در 13 نوامبر 1972 به تصويب رسيد و در 30 اوت 1975 لازم‌الاجرا شد. تخليه، به معناي دفع عمدي پسماندها يا ساير مواد در دريا از شناور، هواپيما، سكو يا ساير سازه‌هاي ساخته‌شده و همچنين دفع عمدي شناورها يا سكوهاي مذكور است. اين تعريف، پسماندها حاصـل از تجسـس و اكتشـاف منابع معدني كف دريا را شـامل نمي‌شود. همچنين، شروط مندرج در کنوانسیون به هنگام نياز حفظ ايمني جـان انسـان يا شنـاورها در مواقـع فورس ماژور كاربـردي ندارد. فعالیت بین‌المللی به‌منظور کاهش دفع مواد زائد به دریا در اوایل دهه (1970) میلادی آغاز و نتیجه این فعالیت‌ها منجر به تشکیل یک قرارداد بین‌المللی در خصوص کنترل دفع مواد زائد به دریا با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا از طریق دفع مواد زائد و دیگر مواد»، در سال (1972) در لندن گردید، این کنوانسیون به‌عنوان کنوانسیون لندن نیز شناخته می‌شود. كنوانسيون لندن در ٢٢ اصل و سه ضميمه تهيه و تصويب گرديده است. روح كلي حاكم بر كنوانسيون جلوگيري از آلودگي آب درياها ناشي از ريختن هر نوع ضايعات در دريا می‌باشد. درواقع اين كنوانسيون توجه ویژه‌ای است به اين موضوع كه نكات كلي آن در كنوانسيون مار پل ٧٣/٧٨ بیان‌شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 13 ژانویه 1996 (23 دی 1375) به عضویت این کنوانسیون وارد گردیده است1.
1 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LC)(1972)
1 دایرة‌المعارف جامع دريايي بندري – سازمان بنادر و دريانوردي
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*