پایان نامه درباره مورمور، اسه.

دانلود پایان نامه

مورمور شدن و بی حسی یکی دیگر از علائم ام اسه. ام اس بر اعصاب مغز و نخاع (مرکز پیام بدن) اثر می ذاره. این بهش معناست که ممکنه سیگنالای ضدونقیضی در سراسر بدن ارسال شن و بعضی وقتا هم هیچ سیگنالی فرستاده نشه. این به بی حسی منجر می شه. مورمور شدن و بی حسی، یکی از شایع ترین علائم هشداردهنده ی ام اسه. جاهایی که بیشتر دچار بی حسی می شن، عبارتند از صورت، بازوها، پاها و انگشتان.