پایان نامه قانون مدنی، عسر و حرج

دانلود پایان نامه

پس عسر و حرج به معنای سختی و مشقته مثلا روزه گرفتن مریض موجب سختی و سختی ویه اینجا روزه گرفتن به دلیل ی قانون ی فقهی «نفی عسر و حرج» از دوش فرد مریض ورداشته می‫شه این مثال رو مطرح کردیم که بگیم عسر و حرج فقط در مورد طلاق گرفتن نمونه نداره و اینکه قانونگذار به دلیل ی عسر و حرج اجازه داده که زوجه به زندگی مشترک پایان بده به خاطر همین قانون ی «نفی عسر و حرج» است.

طلاق به دلیل عسر و حرج

برابر قوانین جاری امکان خواسته طلاق به وسیله زوجه، محدود به شرایط مقرر در قانون (مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی) است. بحث عسر و حرج همون چیزیه که در ماده ۱۱۳۰ بهش اشاره شده و گرفتن اون برعهده ی دادگاه.

قانونگذار ما در تبصره ماده ۱۱۳۰ از قانون مزبور، عسر و حرج رو اینطور تعریف کرده: «به وجود اومدن وضعیتی که ادامه زندگی رو واسه زوجه با سختی همراه ساخته و تحمل اون مشکل باشه» عسر و حرج دارای مفهومی عرفیه و واسه همین قانونگذار به اشاره مصادیق تمثیلی اون پرداخته، مثل سوءِرفت و اومد شوهر که می‫تواند از مصادیق سوءِرفتار اون تلقی شه. مواردی که در قانون به عنوان مصادیق تمثیلی از معنی عسر و حرج نام برده شده، عبارتند از: