تحقیق درمورد چشم انداز، عملکرد سازمان، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه

شکل 1-1 چشم انداز شرکت ایران خودرو
منبع: برنامه استراتژیک شرکت ایران خودرومعاونت طرح و برنامه :3
2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه یکی از عمده ترین مشکلات سازمان ها جاری سازی و پیاده سازی استراتژی هائی است که به زحمت از طریق ساز و کارهای رسمی برنامه ریزی استراتژیک نظیر تدوین چشم انداز، بیانیه ماموریت و تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت ها تهیه شده اند. این مشکلات بویژه در سازمانهای بزرگ با سطوح مختلف سازمانی بیشتر به چشم می خورد. به هر حال در طول زمان برای ترجمه و جاری سازی استراتژیها ابزارهای مختلفی مطرح شده اند. در این میان، استفاده از ابزارهای هوشین کانری6 و کارت امتیازی متوازن7 در بسیاری از سازمانهای جهانی بسیار مرسوم بوده است. “هوشین کانری” یک نظام برنامه ریزی است برای پیاده سازی اهداف و استراتژیهای کلان سازمان و تسری آن به سطوح مختلف از طریق شکست آبشاری اهداف و اقدامات.
روش برنامه ریزی هوشین، اهداف، جهت ها و رویکردهای مدیریت ارشد را تا سطح کارکنان سازمان بسط داده و آنها را به اشتراک می گذارد بطوریکه هر واحد سازمانی بتواند فعالیتهایش را بر اساس آنها برنامه ریزی و هدایت نماید. سپس نتایج را مورد ارزیابی و معاینه قرار داده، از طریق حلقه دمینگ 8 تلاش میکند بطور مستمر عملکرد سازمان را بهبود بخشد. هوشین کانری عبارتی است ژاپنی که بر واژه هایی همچون ” قطب نما، عقربه جهت نما و جهت گیری مدیریت دلالت دارد.” هوشین” مترادف “خط مشی” 9 و “کانری” مترادف “گسترش”10 و “مدیریت”11 میباشد. لذا از هوشین کانری، بعنوان مدیریت بر مبنای خط مشی12 نیز تعبیر میشود. هوشین کانری در سال 1968 توسط شرکت ژاپنی” تایرسازی بریجستون” ابداع شد. اگر چه موفقیت پیاده سازی هوشین در شرکت ژاپنی13 در سال 1976 به مناسبت اخذ جایزه دومینگ، شرکت اچ پی 14 را بعنوان پیشرو در این زمینه مطرح ساخته است. از سوی دیگر کارت امتیازی متوازن ابزار جدیدتر آمریکایی است که در دهه 90 میلادی معرفی شده که یک سیستم مدیریتی است که سازمان را قادر می سازد چشم انداز و استراتژی سازمان را روشن و آنها را به اقدامات اجرایی ترجمه می نماید و به چهار منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد می پردازد که در طول زمان تکامل یافته است.
استفاده از نگرش کارت امتیازی متوازن و توسعه آن بیشتر از آن چیزی بوده است که در ابتدای تولد آن فکر می شد. به هر حال، با ظهور، پیاده سازی و توسعه تدریجی کارت امتیازی متوازن اولین سئوالی که در پیش روی بسیاری از مدیران سازمان ها قرار گرفته است این بوده است:
* آیا کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری دو نگرش جدا از هم هستند که هر کدام از آن ها هدف خاصی را دنبال می کنند یا آن که دو نگرش مشابه هستند که هر دو به دنبال ترجمه و خرد کردن استراتژی ها با سبک منحصر به فرد خود هستند؟
بسیاری از مدیران سازمان ها از هوشین کانری به عنوان یک ابزار کارآمد در جهت خرد کردن اهداف و استراتژی و تعمیم آن به لایه های مختلف وظیفه ای سازمان استفاده کرده اند. در این روش اهداف سطوح بالاتر در یک ساختار سطح درختی به اهداف و پروژه های سطوح پائین تر گسترش می یابند طوری که با شکست آبشاری اهداف و پروژه همه سازمان خود را در راستای اهداف و خط مشی های کلان ذینفع می بینند. با این حال، مشکل اساسی که در این زمینه وجود دارد نوع ساختار اهداف و به عبارتی جنس اهدافی است که سازمان در هر سطح در راستای تحقق اهداف اصلی و سطوح بالاتر انتخاب می کند. دو نگرش ذکر شده را میتوان به عنوان دو ابزار مشابه بمنظور پیاده سازی و ترجمه استراتژیها در نظر گرفت. با توجه به اینکه این دو ابزار هدف خاصی را دنبال می کنند، اما طریقه و پیاده سازی آنها در سازمان ها کاملا متفاوت می باشد. هریک از دو روش فوق مزایا و معایبی را دارا می باشد که با بررسی سازمان می توان در خصوص انتخاب هر یک از آنها تصمیم گیری نمود. از تلفیق دو روش فوق می توان بر مزایا افزود و معایب آن را کاهش داد. با این سئوالات که:
* آیا اهدافی که در سطوح مختلف بویژه در سطوح بالا (قبل از خرد کردن به سطوح پائین تر) انتخاب می شوند موزون و هم راستا هستند؟ آیا اهداف یکدیگر را در جهت تحقق چشم انداز و ماموریت سازمان پشتیبانی می کنند؟ آیا لزوم تحقق یک سری از اهداف دردراز مدت به تحقق اهدافی دیگر در کوتاه مدت وابسته است؟
هوشین کانری به منظور تحقق اهداف سالیانه تعیین شده، که در راستای تحقق استراتژیها می باشد، عمل میکند و همراستایی اهداف استراتژیک را در جهت تحقق چشم انداز و ماموریت سازمان پشتیبانی نمی کند، در نقطه مقابل کارت امتیازی متوازن بیشتر توجه خود را بر روی همراستایی اهداف استراتژیک در جهت تحقق چشم انداز و ماموریت سازمان گذاشته است و در پیاده سازی استراتژی ها دارای ضعف های زیادی می باشد. در واقع کارت امتیازی متوازن با تدوین نقشه ای از اهداف شرکت (با الهام از چشم انداز، بیانیه ماموریت، استراتژیهای کلان یا موضوعات استراتژیک15 تلاش کرده است تا از لحاظ زمانی (دراز مدت و کوتاه مدت)، توالی(پسین و پیشین) و جنسیت(مالی و غیرمالی) بین اهداف سطوح بالای استراتژی شرکت در منظرهای مالی، منظر مشتری، منظر فرایندهای داخلی و منظر رشد و یادگیری توازن و همراستائی منطقی برقرار نماید. با این حال مشکل اصلی کارت امتیازی متوازن به نحوه خرد کردن و همراستائی استراتژیها در سطوح پائین تر بویژه در سازمانهای بزرگ با ساختار وظیفه ای و غیر فرایندی بر میگردد. اگر چه راهکارهای مختلفی از جمله تدوین نقشه های استراتژی مجزا برای سطوح پائین تر توسط بسیاری از سازمان پیش بینی شده است، اما مشکل اصلی همچنان حل نشده است و ترسیم نقشه های متعدد استراتژی در سطوح پائین تر نه تنها همراستائی با سطوح نقشه استراتژی بالاتر را حفظ نکرده، بلکه در برخی مواقع باعث گمراهی بسیاری از کارکنان شده است.
این سر درگمی در شرکت های بزرگ که از ساختار وظیفه ای تبعیت می کنند بیشتر به چشم می خورد بویژه این که کارت امتیازی متوازن در منظر سوم خود به دنبال خلق یا بهبود فرایندهای داخلی شرکت ها می باشد. سئوالی که در اصل اینجا خلق می شود این است که:
* آیا میتوان از ترکیب توام و یکپارچه کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری استفاده کرد طوری که بتوان استراتژیهای شرکت را در راستای رسیدن به چشم انداز هدایت کرد؟
بله.کارت امتیازی متوازن به منظور ترجمه استراتژی ها به کار رفته و هدف آن مدیریت عملکرد استراتژی های سازمان می باشد. در همین راستا هوشین کانری نیز ابزاری برای تحقق اهداف استراتژیک میباشد که کنترل کاملی بر شاخصهای استراتژیک و پروژه ها و اقدامات استراتژیک دارد. با توجه به مطالب ذکر شده در صورتی که کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری را باهم ترکیب نماییم می توان استراتژیهای سازمان را از طریق تعریف صحیح پروژه ها و کنترل صحیح و به موقع پروژه‌ها در راستای رسیدن به چشم انداز هدایت کرد و همچنین نظارت بر شاخص‌های کنترلی اهداف که از کارت امتیازی متوازن استخراج و توسط هوشین کانری کنترل می شود.
3-1 سوالات تحقیق
سوال اصلی : برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری، چگونه است و چه ویژگی ها و فرایندها و مشخصاتی دارد؟
سوالات فرعی:
* چشم انداز وماموریت مناسب برای سازمان چیست؟
* عوامل اصلی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد سازمان کدامند؟
* نقاط قوت و ضعف ، فرصت هاو تهدیدها کدامند؟
* استراتژی مناسب برای سازمان چیست و اولویت بندی آن به چه صورت میباشد؟
4-1اهداف تحقیق عبارتند از:
* هدف اصلی: ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به منظور ترجمه، جاری سازی و همراستایی اثربخش استراتژیهای کلان و موضوعات استراتژیک در لایه های مختلف سازمان است، طوری که هر لایه بتواند نقش و جایگاه خود را در تحقق موضوعات استراتژیک درک کند و بهره مندی بیشتری را از بکارگیری این ابزار داشته باشند.
* هدف خاص: تعیین چشم انداز و ماموریت و ارزشهای سازمان واستراتژی های سطوح مختلف و تهیه برنامه های مربوط به اقدامات استراتژیک .
5-1کاربردهای حاصل از انجام تحقیق
کاربرد اصلی این تحقق در واقع به فرایندهای بعد از تدوین استراتژی ها برمی گردد جائیکه سازمانها اصولاً در جاری سازی و پیاده سازی استراتژیها با شکست مواجه می شوند و بدنبال راهکارهای اثربخش برای همراستایی استراتژیها در سطوح مختلف سازمان هستند.
کاربرد ویژه این تحقیق به سازمانهایی مربوط است که بدنبال ترجمه و جاری سازی اهداف صادراتی خود در آینده هستند. اگر چه این تحقیق به شکل انحصاری به مقوله کسب و کار صادرات توجه کرده است با این حال مدل مورد استفاده در تحقیق قابل تعمیم به سایر استراتژیها یا موضوعات استراتژیک از جمله استراتژی مدیریت ارتباط با مشتریان، طراحی و توسعه محصول، توسعه کسب و کارهای جدید است.
6-1استفاده کنندگان از نتایج پژوهش
در مجموع، کلیه شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی و خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی که از استراتژیهای مدون در ساختار خود برخوردار هستند می توانند از نتایج این پایان نامه استفاده کنند. در این میان ضرورت استفاده از نتایج تحقیق برای شرکتهائی که ساختار سازمانی چند لایه ای و وظیفه ای دارند بیشتر از سایر شرکت ها حس می شود.
از آنجا که این تحقیق به استفاده از دو نگرش کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ترجمه و جاری سازی موضوع استراتژیک کسب و کار صادراتی می پردازد، بنابراین برای سازمانهائی که از این موضوع استراتژیک در برنامه های استراتژیک سود می برند نیز بسیار مفید ارزیابی می شود.
7-1روش انجام تحقیق
از آنجا که نوع داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق بیشتر کیفی(و نه کمی) بوده و از روشهای مطالعه مستندات موجود در ادبیات و اسناد برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایران خودرو و مصاحبه های افراد بدست می آید بالطبع در این طرح از روش تحقیق کیفی استفاده خواهد شد.
8-1 مراحل تحقیق
مراحل تحقیق در شکل 8-1- نشان داده شده است.
شکل 8-1- مراحل تحقیق
9-1روش و ابزار گردآوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات و شواهد در تحقیقات، روشهایی مانند مصاحبه، پرسشنامه، بررسی اسناد، تجزیه و تحلیل، اجرای مجدد و مشاهده عینی وجود دارد. به هر حال در این تحقیق از روش های زیر استفاده خواهد شد:
* مطالعه کتابها، مقالات و به طور کلی مراجع مرتبط با حوزه کارت امتیاز متوازن و هوشین کانری
* مطالعه و بررسی اسناد برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایران خودرو
* پرسشنامه
* مصاحبه
10-1 جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل 15نفر ازکارشناسان و خبرگان ارشدقسمت صادرات وامور بین هستندکه مرتبط با این قضیه بوده و اشراف کامل را براین قضیه داشته اند.
11-1واژگان کلیدی
استرتژی : یک برنامه جامع برای عمل است که جهت گیری سازمان را مشخص میکند و رهنودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدفهای بلند مدت سازمانی ارائه میدهد.( غفاریان و همکاران،1383)
مدیریت استرتژیک: فرایندی است که کلیه برنامه ها و اقدامات سازمان را با نگرش سیستماتیک و از کل به جزء یکپارچه نموده و علاوه بر توجه به عوامل داخلی سازمان، بر شناخت، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مقتضی پیرامون تغییرات عوامل محیطی و نحوه تطابق سازمان با آنها نیز تاکید ویژه دارد. در واقع هدف مدیریت استراتژیک کسب مزیت

دیدگاهتان را بنویسید